בחינות

AspMaker2010s

  • ייתכנו שינויים בלוח הבחינות.
    יש להתעדכן באתר באופן שוטף ובמיוחד סמוך למועדי הבחינות.
  • תלמיד לתואר ראשון זכאי להיבחן בכל בחינה בשני המועדים שנקבעו לה. הציון הקובע הוא הציון האחרון.
  • אנו ממליצים לסטודנטים להבחן במועד א.
  • מועדי הבחינות ומועדי הגשת עבודות של קורסי חוגים אחרים מתפרסמים בלוח הבחינות של החוג הרלוונטי.
  • בקורסים בהם המטלה הסופית היא עבודה, אין מועד ב'
  • מועד הגשת הסמינרים: סמסטר א' יום א' 14/05/2017, סמסטר ב' וקורסים שנתיים: יום א' 01/10/2017

בהצלחה!!!

סמסטר א'

סוג   שם קורס   מרצים   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
בחינה   יהודים ונוצרים בימה"ב - א (עד מסעי הצלב 1096)   פרופ' שמחה גולדין   02/02/2017  09:00  02/03/2017  09:00 
בחינה   המאבק להקמת מדינת ישראל, 1947-1939   פרופ' מאיר חזן   06/02/2017  09:00  10/03/2017  09:00 
בחינה   בין ישראליות וחרדיות: מתחים וצמתי מפגש   ד"ר מעוז כהנא   09/02/2017  09:00  07/03/2017  09:00 
בחינה   הלכה וחברה בתקופת המשנה והתלמוד   ד"ר מוניקנדם יפעת   15/02/2017  09:00  19/03/2017  16:00 
עבודה   היהודים באמריקה: היסטוריה, חברה ותרבות, 2017-1654   ד"ר סקוט אורי   מועד א : 26/02/2017 בשעה : 13:00 ; יש להגיש את העבודה במזכירות החוג עד השעה 13:00

עבודה   מבוא לתולדות יהודי ארצות האסלאם בעת החדשה   ד"ר נח גרבר   מועד א : 26/02/2017 בשעה : 13:00 ; יש להגיש את העבודה במזכירות החוג עד השעה 13:00

עבודה   בין גברים לנשים: הלכה וחוק רומי בתקופת המשנה והתלמוד   ד"ר מוניקנדם יפעת   מועד א : 05/03/2017 בשעה : 13:00 ; יש להגיש את העבודה למזכירות החוג עד השעה 13:00

עבודה   מחבורה לתנועה: החסידות במאה ה-18   פרופ' דוד אסף   מועד א : 14/03/2017 בשעה : 13:00 ; יש להגיש את העבודה במזכירות החוג עד השעה 13:00

עבודה   העולם היהודי בעת החדשה   פרופ' חוי דרייפוס   מועד א : 21/03/2017 בשעה : 13:00 ; יש לשלוח את העבודה בדוא"ל למרצה ולמזכירות החוג עד השעה 13:00

עבודה   ארון הספרים היהודי: מקורות לחקר תולדות ישראל   ד"ר מעוז כהנא   מועד א : 26/03/2017 בשעה : 13:00 ; יש להגיש את העבודה במזכירות החוג עד השעה 13:00

עבודה   קהילה, יישוב ומדינה: פרקים בתולדות יהודי תימן 1982-1858   ד"ר נח גרבר   מועד א : 26/03/2017 בשעה : 13:00 ; יש להגיש את העבודה במזכירות החוג עד השעה 13:00

עבודה   שנים ראשונות למדינה: היסטוריה והיסטוריוגרפיה   פרופ' אורית רוזין   מועד א : 28/03/2017 בשעה : 13:00 ; יש להגיש את העבודה במזכירות החוג עד השעה 13:00

עבודה   א"ד גורדון ומקומו בתולדות הציונות   פרופ' שלום רצבי   מועד א : 04/04/2017 בשעה : 13:00 ; יש להגיש את העבודה במזכירות החוג עד השעה 13:00

סמסטר ב'

סוג   שם קורס   מרצים   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
בחינה   מי הרג את ישו? הפולמוס היהודי-נוצרי בשלהי העת העתיקה   ד"ר מוניקנדם יפעת   05/07/2017  09:00  02/08/2017  09:00 
בחינה   עיצובה של לאומיות יהודית ממרד החשמונאים עד חתימת המשנה   ד"ר יובל שחר   10/07/2017  09:00  09/08/2017  09:00 
בחינה   דוד בן-גוריון: המנהיג והעם   פרופ' מאיר חזן   12/07/2017  09:00  11/08/2017  09:00 
בחינה   יהודים בעולם הנוצרי של ימה"ב -ב (ממסע הצלב הראשון ועד"המגיפה   פרופ' שמחה גולדין   14/07/2017  09:00  14/08/2017  09:00 
בחינה   ההיסטוריה היהודית של היופי בעת החדשה המוקדמת   ד"ר מעוז כהנא   19/07/2017  09:00  20/08/2017  09:00 
בחינה   ציונות ואימפריה, 1956-1897   פרופ' מוטי גולני   21/07/2017  09:00  16/08/2017  09:00 
בחינה   המאבק על ההגמוניה ביישוב ובציונות, 1952-1925   פרופ' מאיר חזן   25/07/2017  09:00  18/08/2017  09:00 
בחינה אמריקאית   ישראל בעשור השני   פרופ' אורית רוזין   מועד א : 07/07/2017 בשעה : 09:00 ; בחינה אמריקאית

מועד ב : 04/08/2017 בשעה : 09:00 ; בחינה אמריקאית

בחינת בית   מדיניות החוץ של ישראל על רקע המלחמה הקרה   ד"ר רוני שטאובר   מועד א : 03/07/2017 בשעה : 13:00 ; החזרה בדוא"ל למרצה ולמזכירות החוג עד 5.7.17 בשעה 13:00

מועד ב : 07/08/2017 בשעה : 13:00 ; החזרה בדוא"ל למרצה ולמזכירות החוג עד 9.8.17 בשעה 13:00

עבודה   השואה - מושגי מפתח וקווי יסוד   פרופ' חוי דרייפוס   מועד א : 16/07/2017 בשעה : 13:00 ; יש להגיש את העבודה למזכירות החוג עד השעה 13:00

עבודה   קידוש השם בחברה היהודית של ימי הביניים   פרופ' שמחה גולדין   23/07/2017  13:00     
עבודה   אוכל, שתיה, גבר, אישה: הישראלים הראשונים כבני תרבות   פרופ' אורית רוזין   מועד א : 27/07/2017 בשעה : 13:00 ; יש להגיש את העבודה במזכירות החוג עד השעה 13:00

עבודה   חיי יומיום בגטו ורשה   פרופ' חוי דרייפוס   מועד א : 31/07/2017 בשעה : 13:00 ; יש לשלוח את העבודה בדוא"ל למרצה ולמזכירת החוג עד השעה 13:00

עבודה   שפה וזהות: עברית, לדינו ויידיש בעיתונות היהודית   ד"ר רונה יונה   מועד א : 22/08/2017 בשעה : 13:00 ; יש להגיש את העבודה במזכירות החוג עד השעה 13:00

עבודה   אנטישמיות: האם לשנאה יש היסטוריה משלה?   ד"ר סקוט אורי   מועד א : 24/08/2017 בשעה : 13:00 ; יש להגיש את העבודה במזכירות החוג עד השעה 13:00


בהצלחה בבחינות

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח