מסלול משפטים

מסלול מצומצם במשפטים

 

  • מסלול בהיקף 6-5 ש"ס.
  • הלומדים במסלול זה יכולים להרשם למבחר של קורסי בחירה ממסלול משפטים שבידיעון התכנית, שאין להם דרישות קדם.
  • שיעור הליבה "פמיניזמים, משפט וחברה בישראל" הוא תנאי להתקבל למסלול זה (יש ללמוד אותו לפני תחילת לימודי המסלול).

 

קורסי תכנית לימודים בין-פקולטטית לתואר הראשון

ייתכנו שינויים בפרטי הקורסים ובמועדי הבחינות.
יש להתעדכן באתר באופן שוטף ובמיוחד סמוך למועדי הבחינות.

קורסי מסלול מצומצם במשפטים - מסגרת 700

המשתתפים בקורסי הפקולטה למשפטים כפופים לנהלי הפקולטה

למשפטים. שימו לב במיוחד לדרישות הקדם!

בקורסים של הפקולטה למשפטים (1411) יש הקפדה על

ציון טווח בין 77-81

קורסי בחירה - מסלול משפטים - מסגרת 700

1411572801 - המיעוט הערבי במשפט הישראלי (תאריך בחינה)
עו"ד ג'בארין חסןסמסטר א'שיעורא'14:00–16:00טרובוביץ203
0608360201 - סרבנות גט - איך יוצאים מזה? (תאריך בחינה)
ד"ר עליזה בזקסמסטר א'שיעורב'12:00–14:00רוזנברג106
1411310901 - משפט עברי: יחסים כלכליים במשפחה במשפט העברי בהשוואה למשפט הי (תאריך בחינה)
פרופ' וסטרייך אלימלךסמסטר א'שיעורב'12:00–14:00טרובוביץ102 - אולם מירון
פרופ' וסטרייך אלימלךסמסטר א'שיעורה'12:00–14:00טרובוביץ102 - אולם מירון
1411707101 - Int. Legal Perspectives on the Israeli/Palestinian Conflict (תאריך בחינה)
ד"ר שרגא דפנהסמסטר א'שיעורב'14:15–15:55טרובוביץ203
ד"ר שרגא דפנהסמסטר א'שיעורה'14:15–15:55טרובוביץ203
1411704401 - Criminal Justice in Israel (תאריך בחינה)
פרופ' מן קנתסמסטר א'שיעורב'18:15–19:55טרובוביץ304
פרופ' מן קנתסמסטר א'שיעורו'10:00–11:40טרובוביץ304
0677210901 - בין גברים לנשים: הלכה וחוק רומי בתקופת המשנה והתלמוד (תאריך בחינה)
ד"ר מוניקנדם יפעתסמסטר א'תרגילד'10:00–14:00קרטר203 חדר מורים
0608112201 - פמיניזמים, משפט וחברה בישראל (תאריך בחינה)
פרופ' דפנה הקרסמסטר א'שיעורה'14:00–16:00ווב001
0608360301 - על אהבה אינטימיות ופשרה ביהדות (תאריך בחינה)
ד"ר עליזה בזקסמסטר ב'שיעורב'12:00–14:00רוזנברג002
1411721501 - משטרה ושיטור במאה העשרים ואחת (תאריך בחינה)
גב' לבנקרון נעמיסמסטר ב'שיעורב'14:00–16:00טרובוביץ203
1411698701 - אפליה (תאריך בחינה)
ד"ר תירוש יופיסמסטר ב'שיעורג'10:00–12:00טרובוביץ301
ד"ר תירוש יופיסמסטר ב'שיעורג'12:00–14:00טרובוביץ301
1411924401 - פמיניזם ומשפט (תאריך בחינה)
ד"ר שמיר הילהסמסטר ב'שיעורד'08:00–10:00טרובוביץ301

 

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח