כללי

החוג מציע שני מסלולי לימוד לתואר שני:

  1. מסלול עיוני בלא עבודת גמר, המיועד לתלמידים המעוניינים להרחיב ולהעמיק את השכלתם בתחומים השונים - ספרות ערבית קלאסית, ספרות ערבית מודרנית, הלשון הערבית, דת והיסטוריוגרפיה אסלאמית - בלא כוונה לעסוק במחקר. 

  2. מסלול מחקרי הכולל עבודת גמר, שבו אמורים התלמידים להתמחות באחד מתחומי השפה, הספרות והתרבות הערבית והאסלאמית, לפתח מיומנויות מחקר ולכתוב עבודת מחקר עצמאית שתאפשר בבוא העת המשך הלימודים המתקדמים.

 

 

משך הלימודים

מסלול מן המניין - הלימודים במסלול זה יימשכו שנתיים, במסגרת המסלול העיוני או המחקרי.

 

מסלול צבירה 

מסלול שמטרתו לאפשר לימודים בקצב אטי יותר. המסלול מאפשר פריסה של הלימודים על פני ארבע שנים. במהלך השנתיים הראשונות ללימודים על התלמידים במסלול להשלים לפחות 50% ממכסת השעות לתואר, המוגדרת למסלול העיוני (32 ש"ס).

  • לאחר שנתיים במעמד המיוחד או לאחר השלמת 50% ממכסת השעות לתואר (המוקדם שביניהם) מתבצע מעבר למעמד של "תלמיד מן המניין", והדרישה היא להשלים את הלימודים לתואר בתוך שנתיים נוספות לכל היותר. 
  • כדאי להביא בחשבון שמלגות מסוימות אינן מוענקות ללומדים במעמד מיוחד.
  • ל"לימודי צבירה" יש להרשם מראש. אין אפשרות לעבור ממעמד "מן המניין" למעמד "לימודי צבירה" (עם זאת, ניתן לעבור מלימודי צבירה למעמד מן המניין, בכל עת)
 

 

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח