מבנה תכנית הלימודים

לימודי התואר השני כוללים (א) שלב הכשרה המחייב את כל התלמידים; (ב) שלב מתקדם בהתאם למסלול הלימודים הנבחר, מחקרי או עיוני. מכסת השעות במסלול המחקרי (הכולל עבודת גמר) היא 28 ש"ס ובנוסף פטור משפה זרה שנייה (או קורסים חלופיים לשפה זרה בהיקף 4 ש"ס, ראה דרישות ונהלים לעיל) ו-32 ש"ס במסלול העיוני (ללא עבודת גמר). מבנה זה תקף לכל תכניות הלימודים בתואר השני.

 

שלב ההכשרה (10 -12 ש"ס)
המסלול המחקרי
(הכולל עבודת גמר)
 
המסלול העיוני
(ללא עבודת גמר)
 
סמינר מחלקתי (שני סמסטרים) חובת נוכחות חובת נוכחות
שיעור חובה: זרמים מתודולוגיים בגיאוגרפיה 2 ש"ס 2 ש"ס
סמינריונים 2 ש"ס (סמינריון אחד) 4 ש"ס (2 סמינריונים)
3 שיעורי בחירה והתמחות 6 ש"ס  6 ש"ס
השלב המתקדם (22-18 ש"ס)    
שיעורי בחירה והתמחות (על פי תכניות הלימודים) 18 ש"ס  20 ש"ס 
פטור משפה זרה שנייה (או קורסים מתודולוגיים חלופיים בהיקף של 4 ש"ס) 4 ש"ס --------
בחינת גמר בע"פ
- חובה במסלול העיוני
עבודת גמר (תזה) + הגנה בע"פ
חובה במסלול המחקרי  
סה"כ 28 ש"ס + 4 ש"ס (קורסים מתודולוגיים חלופיים לשפה זרה) 32 ש"ס

 

השלב המתקדם במסלול המחקרי (הכולל עבודת גמר)
התלמידים יבחרו לעצמם מנחה בסמוך למועד ההרשמה, ובשיתוף עמו יבנו לעצמם תכנית לימודים בת 18- 22 ש"ס בהתאם לתחום הידע שבחרו להתמחות בו, וכן עמידה בחובת פטור משפה זרה שנייה (או קורסים מתודולוגיים חלופיים לשפה זרה בהיקף 4 ש"ס). התלמידים מחויבים להגיש את הצעת המחקר עד סוף שנת הלימודים הראשונה, את עבודת הגמר (תזה) בתום שנתיים מתחילת לימודי התואר השני (מותנה באישור הצעת המחקר) וכן לעמוד בהגנה בעל פה על עבודת הגמר.


 השלב המתקדם במסלול העיוני (ללא עבודת גמר)

התלמידים יבנו לעצמם תכנית לימודים בת 20 ש"ס בהתאם לתכנית הלימודים הנבחרת ולפי התעניינותם. התלמידים מחויבים להגיש עבודה סמינריונית שניה (בנוסף לעבודה הסמינריונית הנדרשת בשלב ההכשרה) ולעמוד בבחינת גמר בע"פ עם סיום לימודיהם.

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח