ועדת הוראה

ועדת ההוראה של התכנית עוסקת בתכניות לימודים ובפניות תלמידים.

הוועדה תיתן מענה על בעיות ייחודיות ואישיות העולות במהלך הלימודים, בכפוף לתקנון הפקולטה והאוניברסיטה.

 

ועדה אקדמית של תכנית הפכ"מ:

ד"ר אסף שרון - פילוסופיה

פרופ' יצחק בנבג'י - משפטים

פרופ' עדי דקל - כלכלה

פרופ' יותם מרגלית – מדע המדינה

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח