תכניות מיוחדות ומלגות

 

תכנית "אופקים"

החוג מציע גם תכנית לימודים שמטרתה להכשיר עובדי הוראה בכירים במקצועות היהדות: תכנית "אופקים".

תכנית "אופקים" היא תכנית מלגות יחידה במינה לתלמידי תואר ראשון בעלי נתונים גבוהים הלומדים פילוסופיה יהודית. מטרת התכנית להכשיר דור חדש של אנשי חינוך מעולים אשר יובילו ויקדמו את הוראת היהדות כתרבות בבתי הספר התיכוניים בחינוך הממלכתי. תלמידי התכנית לומדים תואר ראשון בפילוסופיה יהודית שהוא חובה על כל תלמידי אופקים, ותואר נוסף באחד מן התחומים הבאים, בהתאם לבחירת התלמיד : לשון עברית, מקרא (נלמדים כיום במסגרת החוג ללימודי התרבות העברית), פילוסופיה, היסטוריה כללית, היסטוריה של עם ישראל, ספרות והתכנית הרב תחומית במדעי הרוח.

החל מן השנה השנייה ללימודיהם תלמידי התכנית מתחילים ללמוד גם לקראת תעודת הוראה מטעם בית הספר לחינוך. לימודי ההוראה נלמדים במסגרת תכנית מיוחדת המתוכננת למען תלמידי אופקים ומעניקה בתום שנת הלימודים השלישית תעודת הוראה במחשבת ישראל.

התכנית כוללת קורסים שנבנו במיוחד בעבור תלמידי התכנית ומועברים על ידי מיטב המרצים בקבוצות קטנות ואיכותיות.

לפירוט הקורסים

 

מלגות אגודת "קרן מזרע" ע"ש האב טקז'י אוצקי, בית שלום, יפן ו "קרן ספאייר" לתלמידי התואר השני במקרא: החוג מציע מלגות חלקיות בכיסוי שכר הלימוד לתלמידי שנה א' לתואר השני במקרא. מועמדים למלגה הם בעלי תואר ראשון במקרא (בכלל זה תלמידי השלמות) המבקשים להמשיך את לימודיהם לתואר השני מיד עם תום הלימודים (או ההשלמות) לתואר הראשון או עד שנה לאחר מכן.

פרטים נוספים על התכניות והמלגות הללו ניתן לקבל במזכירות החוג.

לסטודנטים המשלבים לימודי משפטים עם לימודי חוג נוסף במדעי הרוח, בכלל זה החוג ללימודי התרבות העברית, מוענקות מלגות.
פרטים נוספים ניתן לראות בחוברת המידע  למועמדים של הפקולטה למשפטים בפסקה: "לימודים במקביל למשפטים בחוג נוסף" או לפנות למזכירות ועדת הקבלה של הפקולטה למשפטים :  03-6406151 .

 

תכנית לימודי תעודה בעריכה לשונית

במסגרת לימודי הלשון העברית פועלת תכנית לימודי תעודה בעריכה לשונית.
בבסיס התכנית עומדת התפיסה שהכשרת כוח אדם משכיל ומיומן של עורכים לשוניים היא אחת הדרכים למציאת פתרון הולם להשבחת צורתם וסגנונם של חיבורים הרואים אור בעברית.
התכנית פתוחה בפני בוגרי כל חוגי הלימוד באוניברסיטה אשר סיימו את לימודי התואר הראשון בציון 80 לפחות. הקבלה לתכנית מותנית בתוצאות של בחינת המיון ובריאיון אישי.
משך הלימודים בתכנית לבעלי תואר ראשון בלשון העברית הוא שנה אחת. מי שאינם בעלי תואר ראשון בלשון העברית חייבים בלימודי השלמה קודם להשתלבותם בתכנית גופה.
למורים ללשון עברית בשנת שבתון – הלימודים יוכרו לצורך גמול השתלמות (בכפוף לכללים הנוהגים במשרד החינוך).
פרטים נוספים על התכנית ניתן למצוא באתר התכנית בכתובת:
http://humanities1.tau.ac.il/yedion/16-17/groups/hebrew-culture/lang-editing

וכן במזכירות החוג

 

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח