מבנה תכנית הלימודים ומהלכם

שנה א'

שיעורי המבואות בשנה הראשונה מעניקים לסטודנטים מושגי יסוד והבנת התהליכים שעיצבו את צרפת המודרנית. השיעורים יציגו את צרפת העכשווית, את הוגי הדעות והיוצרים המרכזיים, לצד אסכולות הפרשנות הקלאסיות והזרמים הביקורתיים העדכניים ביותר.

שנה ב'

שיעורי הבחירה בשנים המתקדמות (ב' ו-ג') חושפים את הסטודנטים לסוגיות המרכזיות המעסיקות את המחקר המדעי כיום ביחס ללימודי צרפת והפרנקופוניה: התפתחות השפה הצרפתית והתפשטותה בעולם, סוגיות בהיסטוריה של צרפת, פוליטיקה וחברה בצרפת העכשווית, תקשורת, קולנוע ותיאטרון, ספרות ואמנות, תרבות פופולארית ועוד. בנוסף לכלים מתודולוגיים, מעניקים שיעורים אלה שיטות מחקר לניתוח ביקורתי של יצירות, תעודות, עיתונות, קולנוע ועוד.

שנה ג'

שנה זו מוקדשת לסמינרים המאפשרים לסטודנטים להעמיק וליישם באופן מקורי ועצמאי את שיטות המחקר שנלמדו, ביחס לנושא ספציפי, בהנחיית מרצה לבחירתם.

 
שיעורי מבוא: שיעורים אלה ניתנים בשנה א' על מנת להקנות לסטודנטים ידע בסיסי על התרבות הצרפתית על מגווניה השונים. 
השיעור הוא פרונטלי בהיקף של 2 ש"ס.  
 
שו"ת (שיעור ותרגיל): השו"תים מהווים שיעורים מתקדמים של שנים ב' ו-ג' ובוחנים אספקט ספציפי או תקופה מסויימת של התרבות הצרפתית.
 
תרגילים (2 ש"ס): התרגיל נועד להשלים את שיעורי המבוא ולהתמקד בקריאת טקסטים ראשוניים הקשורים לנושאים שנלמדו בשיעור. במסגרת התרגיל ייערכו דיונים בכיתה בהתבסס על הקריאה בטקסטים האלה.
 
סמינריון (4 ש"ס): סמינריון הוא שיעור המכשיר את הסטודנטים למחקר אקדמי. הוא דורש שילוב של חשיבה תאורטית ויישומה בניתוחן של מקורות המאפיינות את המרחב התרבותי, הספרותי, ההגותי ו/או הלשוני של צרפת ושל ארצות פרנקופוניות. התלמידים נדרשים להשתתפות פעילה ולהצגת רפרטים או הגשת חיבורים קצרים על פי דרישת המרצה. בתום הקורס בתאום המרצה יגישו התלמידים עבודה סמינריונית בהתאם לכללים המקובלים בחיבורים מדעיים.
 
התוכנית כוללת לימודי שפה שיעניקו פטור (לפחות 16 ש"ס לימודי שפה)
 

1. המסלול הדו-חוגי 

לימודי שנה א'*

2 ש"ס
 
ההיסטוריה של צרפת בראי הקולנוע, הספרות והאמנות (סמסטר א')
2 ש"ס
 
תרגיל לשיעור הנ"ל
2 ש"ס
 
מושגי יסוד בחברה, שלטון ושפה בצרפת (סמ' ב')
2 ש"ס
 
תנועות ספרותיות וזרמים תרבותיים (סמ' ב')
2 ש"ס
תרגיל לשיעור הנ"ל (סמ' ב')
10 ש"ס
סה"כ
 
לימודי לשון (שנה א')
 
צרפתית כתובה ומדוברת למתחילים 1 (סמ' א')
6 ש"ס
 
צרפתית כתובה ומדוברת למתחילים 2 (סמ' ב') נחשב ל-4 ש"ס
6 ש"ס
 
סה"כ שנה א' (הנחשבות ל-20 ש"ס)
22 ש"ס
 
שיעורי שפה לרמה ב'
צרפתית למתקדמים רמה ב' (סמ' א' ו-ב')
4 ש"ס

 
 
לימודי שנה ב'
 
שיעורי חובה לשנה ב':
 
יצירות מופת של ימי הביניים והרנסנס (סמ' א')
2 ש"ס
מלך השמש וורסאי (סמ' ב')
2 ש"ס
 
לימודי לשון לרמה א':
 
 
צרפתית כתובה ומדוברת למתחילים 3 (סמ' א')
4 ש"ס
צרפתית כתובה ומדוברת למתחילים 4 (סמ' ב')
2 ש"ס
לימודי לשון לרמה ב':
 
צרפתית לרמה ב' (סמ' א' וסמ' ב')
4 ש"ס
 
 
 
לימודי שנה ג' - בשנת תשע"ז אין שנה ג' 
 
שיעורים מתקדמים לשנה ב' ו-ג'
22 ש"ס
 
סמינריון
4 ש"ס
סה"כ שעות לימוד לתואר ראשון 
62 ש"ס
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ידיעון הפקולטה למדעי הרוח