הקבץ קוגניציה ויצירה תרבותית

 (מסגרת 133)
אחראים: פרופ' ישעיהו שן וד"ר רונן צדקה

המחקר הקוגניטיבי של התרבות והאמנות מבקש לבחון את האופנים בהן משפיעה המערכת הקוגניטיבית האנושית על היבטים שונים של מבנה היצירה התרבותית תהליכי קליטתה, והפיכתה לחלק מהייצוגים התרבותיים. השפעה זו באה לידי ביטוי ביצירה ובמבע היצירתי (למשל בתחומי הספרות, הקולנוע, המוזיקה והציור), כמו גם ביכולת של בני-אדם לתקשר זה לזה ייצוגים תרבותיים ואמנותיים, ולהפיצם. המחקר מבוסס על ההנחה שהבנה של יכולות אלה חיונית כדי להבין את התרבות ואת האמנות שאנו יוצרים ואוהבים.

בעשורים האחרונים גברה ההתעניינות המחקרית בשאלות אלה. יותר ויותר מחקרים במדעים הקוגניטיביים מחד גיסא, ובחקר התרבות והאמנות מאידך גיסא, מבקשים לבחון את השפעת היכולות הקוגניטיביות שלנו על התפתחות התרבות ועל גישתנו האסתטית. זהו מחקר בין-תחומי במהותו המשלב הכרות עמוקה עם התחומים התרבותיים, על ההיסטוריה שלהם ועל אופני הייצוג שלהם עם הכרות עמוקה לא פחות עם היכולות הקוגניטיביות שלנו, בסיסן הגנטי והאבולוציוני, והתפתחותן תחת השפעות תרבותיות.

מדעי הקוגניציה עוסקים בהסבר כשרים מנטליים כשפה, תפיסה, קבלת החלטות, יצירתיות ומודעות, כמו גם היבטים מסוימים של התגובה הרגשית. הקבץ זה מבקש לעסוק בהבנת התרבות והאמנות באמצעים קוגניטיביים. הוא מתמקד בעיקר בהבנת תחומים אומנותיים כספרות, מוזיקה וקולנוע, כמו גם בהבנת יכולות קוגניטיביות המצויות בתחומים אלה כולם, כגון הבנה נרטיבית, או עיבוד מטפורות. זאת תוך התבססות על כלי מחקר קוגניטיביים, ועל מושגים השגורים במדעי הקוגניציה.

מבנה ההקבץ: 

שיעורי חובה

2 ש"ס 

שיעורי ליבה

4 ש"ס

שיעורי בחירה מתקדמים מתוך רשימת השיעורים

10 ש"ס

סה"כ הקבץ ללא סמינריון

16 ש"ס

סמינריון או רפראט *

4 ש"ס

סה"כ הקבץ כולל סמינריון או רפראט

20 ש"ס

אם הסמינריון בהיקף של 2 ש"ס, יש להשלים שיעור בחירה בהיקף של 2 ש"ס מהיצע ההקבץ *

לקורסים לחצו כאן.

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח