הקבץ לימודי הסייבר

 

 (מסגרת 318)
אחראי: ד"ר משה אלחנתי

הקבץ לימודי סייבר הינו חלק מתכנית לימודים כלל אוניברסיטאית, שנועדה להקנות לסטודנטים ממדעי הרוח והחברה, מושגי יסוד בהיבטים הטכנולוגיים, או המדעיים-הנדסיים, הכרוכים בתרבות הדיגיטלית.

בהקבץ קורסי חובה, ליבה ובחירה. קורסי החובה מתמקדים בתחומי המדעים המדויקים וההנדסה ובנושאים כגון: תורת הרשתות, הצפנה, עיבוד אותות, כריית מידע ואבטחת מידע. במסגרת קורסי החובה נכלל גם הקורס "מבוא כללי לסייבר". קורסי הליבה  - מציעים, בין השאר, הצצה להיסטוריה התרבותית של הדיגיטליות אך בעיקר מאפשרים  התבוננות בהשפעות ובהשלכות הפרקטיות והמעשיות של הטכנולוגיה הדיגיטלית על האתיקה, המשפט, הכלכלה ועולם העסקים, וכן על סוגיות של ביטחון אישי (פרטיות וקנין אינטלקטואלי) וביטחון לאומי (לוחמת סייבר) בעידן הטכנולוגיה הרשתית. קורסי הבחירה מציגים מבט כללי יותר המשלב לימודים מפקולטות שונות בארץ. 

הקורסים אינם תלויים זה בזה, וסדר לימוד הקורסים אינו מוכתב מראש ובפני התלמיד גמישות רבה בבחירת הקורסים.

הדגשים הנלמדים בהקבץ זה שונים מאלו הנלמדים בהקבץ "תרבות דיגיטאלית ומציאות וירטואלית". שני ההקבצים משלימים ומעשירים זה את זה.


מבנה ההקבץ: 

קורסי חובה

8 ש"ס

קורסי ליבה

4 ש"ס 

קורסי בחירה 

4 ש"ס

סה"כ הקבץ 

16 ש"ס

 (קורס בהיקף 3 ש"ס ישוקלל כ-2 ש"ס, אלא אם יצורף אליו בהקבץ קורס נוסף בן 3 ש"ס (שניהם ישוקללו כ- 6 ש"ס* 
לקורסים לחצו כאן.

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח