מבנה תכנית הלימודים

להלן מבנה תכנית הלימודים במסלול חד-חוגי ודו-חוגי: 

 
 
 

  

מסלול חד-חוגי

מסלול דו-חוגי

שנה א'

  

  

הדרכה בספריה

חובה

חובה

מבואות

5 קורסים (16 ש"ס)

5 קורסים (16 ש"ס )

סטטיסטיקה 

קורס אחד (4 ש"ס)

קורס אחד (4 ש"ס)

 
 
 
 

שנה ב'

  

  

שיטות מחקר כמותיות

קורס אחד (2 ש"ס)

קורס אחד (2 ש"ס)

שיטות מחקר איכותניות

קורס אחד (2 ש"ס)

קורס אחד (2 ש"ס)

מיומנויות בכתיבה מדעית

קורס אחד (2 ש"ס)

קורס אחד (2 ש"ס)

גיאוגרפיה של המזרח התיכון

קורס אחד (2 ש"ס)

קורס אחד (2 ש"ס)

מבוא לגיאואינפורמטיקה ב' (ממ"ג)  - קורס חובה לתלמידים שהחלו ללמוד בשנה"ל תשע"ו וקורס בחירה לתלמידים שהחלו ללמוד בשנה"ל תשע"ה. 

 

 

שיעורי יסוד

5 קורסים (10 ש"ס)

3 קורסים  (6 ש"ס)

שנה ב' או ג'

  

  

שיעורי בחירה

54 ש"ס

20 ש"ס 

 

  

  

שנה ג'

   

סמינריונים

2 קורסים (8 ש"ס)

קורס אחד (4 ש"ס)

סך כל הלימודים בחוג

100 ש"ס

 

חטיבת השלמה

16 ש"ס

 

סך הכול

116 ש"ס

58 ש"ס

     
 
הערות:
  1. על פי תקנון האוניברסיטה קיימת חובת נוכחות בכל השיעורים.
  2. קיימים קורסים בהם ניתן תרגול חובה מעבר למכסות שעות הקורס (בגינם אין חיוב שכ"ל, אך קיימת חובת השתתפות).
  3. חובת הדרכה בספריית החוג לגיאוגרפיה (כולל ספריית המפות, ללא קרדיט של שעות וללא תשלום שכ"ל).
  4. ניתן לקחת קורסי בחירה נוספים מרשימת שיעורי היסוד.
  5. תלמידים במסגרת תכנית המצטיינים: מבנה התכנית זהה, פרט להיקף השעות הגדול יותר (120 ש"ס במסלול חד חוגי ו- 60 ש"ס במסלול דו-חוגי) והקורסים הייחודיים לתכנית (אשר פורטו לעיל).
  6. מבוא לגיאואינפורמטיקה ב' (ממ"ג) לשנה א' (0691.1608.01) הוא מבוא חובה לתלמידי שנה א'. מבוא לגיאואינפורמטיקה ב' (ממ"ג) לשנה ב'(0691.2001.01) הוא קורס חובה לתלמידי שנה ב' (שהחלו ללמוד בתשע"ו) וקורס בחירה לתלמידי שנה ג'. שני הקורסים הינם זהים ולא ניתן להירשם לשני הקורסים הנ"ל במסגרת תכנית הלימודים. 

                   

חטיבת השלמה

תלמידי המסלול החד-חוגי חייבים בלימודים בהיקף של 16 ש"ס מחוג אחר. יש לציין כי קורסים שנלמדו בשנה א' במסגרת החוג השני מוכרים כחטיבת השלמה או חלק ממנה.

 

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח