פירוט הקורסים

קורסי התכנית למחקר תרבות הילד והנוער

ייתכנו שינויים בפרטי הקורסים ובמועדי הבחינות.
יש להתעדכן באתר באופן שוטף ובמיוחד סמוך למועדי הבחינות.

התכנית לתואר שני במחקר תרבות הילד והנוער

לימודי ליבה חובה לכולם

סמסטר א'

0602612102 - טקסטים במחקר התרבות (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' שביט זהרסמסטר א'סמינרג'10:00–14:00גילמן260
0602602001 - הדרכה בכתיבה אקדמית** (תאריך בחינה)
ד"ר טל קוגמן סמסטר א'תרגילג'08:00–10:00גילמן455
**חובה לכל תלמידי שנה א', לא לשקלול

סמסטר ב'

0602600802 - מקורות ומחקרים בתרבות הילד והנוער (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר טל קוגמן סמסטר ב'סמינרג'10:00–12:00גילמן458 חדר עיון ע"ש
0602612101 - טקסטים במחקר התרבות (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר רימה שיכמנטרסמסטר ב'סמינרג'14:00–18:00ווב301

לימודי ליבה למסלול המחקרי

סמסטר א'

0602612102 - טקסטים במחקר התרבות (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' שביט זהרסמסטר א'סמינרג'10:00–14:00גילמן260
0602602001 - הדרכה בכתיבה אקדמית** (תאריך בחינה)
ד"ר טל קוגמן סמסטר א'תרגילג'08:00–10:00גילמן455
**חובה לכל תלמידי שנה א', לא לשקלול

סמסטר ב'

0602600802 - מקורות ומחקרים בתרבות הילד והנוער (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר טל קוגמן סמסטר ב'סמינרג'10:00–12:00גילמן458 חדר עיון ע"ש
0602612101 - טקסטים במחקר התרבות (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר רימה שיכמנטרסמסטר ב'סמינרג'14:00–18:00ווב301
0602611201 - פרוייקט מחקר ועבודת תזה (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' יעל דרסמסטר ב'סמינרג'14:00–16:00ווב105
0602601401 - שיטות מחקר בתרבות הילד והנוער (תאריך בחינה)
ד"ר ברק-ברנדס סיגלסמסטר ב'שיעורג'12:00–14:00גילמן261

קורסי בחירה

סמסטר א'

0662323601 - מדע פופולארי לנוער: מקרה ז'ול ורן (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר טל קוגמן סמסטר א'סמינרג'12:00–14:00גילמן319א ע"ש אלקוב

רישום מותנה באישור היועצת

0602611601 - ילדים וחוויית הילדות בעולם הקלאסי (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר פיה האוסקרסמסטר א'סמינרד'14:00–16:00גילמן450
0602615001 - תרבות הפנאי של ילדים (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' יעל דרסמסטר א'סמינרד'10:00–14:00גילמן320 ע"ש אלקוב
0602605001 - פוליטיקה 2.0: צעירים ומעורבות פוליטית בעידן הדיגיטלי (תאריך בחינה)
ד"ר קמפף רוניתסמסטר א'שיעורד'12:00–14:00גילמן362
0602601101 - טלויזיה, נוער וילדים בעידן של ריבוי מסכים (תאריך בחינה)
ד"ר ברק-ברנדס סיגלסמסטר א'שיעורג'08:00–10:00גילמן362
0602615901 - "הילד הלז אני הוא ולא אחר"- ילדים, ילדות ועיצוב העצמי בסיפור (תאריך בחינה)
ד"ר רתם פרגר וגנרסמסטר א'שיעורד'14:00–16:00גילמן304
0602611901 - קהל של נערות בעידן של טכנולוגיות תקשורת חדשות (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר ברק-ברנדס סיגלסמסטר א'סמינרג'10:00–12:00גילמן262
1411720530 - ילדים במשפט הישראלי (תאריך בחינה)
קאדי איאד זחאלקהסמסטר א'שיעורג'16:15–17:45טרובוביץ206
0602612801 - ספרי לימוד כסוכני תרבות (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר טל קוגמן סמסטר א'סמינרד'08:00–10:00גילמןא317
0602613801 - בין עולים למהגרים: הגירה ומהגרים בספרות הילדים והנוער הישראל (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר רימה שיכמנטרסמסטר א'סמינרג'16:00–18:00גילמןא361
0602605601 - לא רק משחק ילדים: הפונקציות של המשחק בספרות ילדים ונוער (תאריך בחינה)
ד"ר רימה שיכמנטרסמסטר א'שיעורג'18:00–20:00גילמן307
0602613501 - זיכרונות ילדות: ביטויי הילדות בספרות האוטוביוגראפית (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר טלי ברנרסמסטר א'סמינרג'14:00–16:00גילמן320 ע"ש אלקוב
0677406801 - ממשפחה יהודית למשפחה ישראלית (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' אורית רוזיןסמסטר א'סמינרג'16:00–20:00קרטר203 חדר מורים
0602617101 - גידול תינוקות בתרבות (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר בשמת אבן-זהרסמסטר א'סמינרד'10:00–12:00גילמן260

סמסטר ב'

0602620301 - סדנת טכנולוגיה דיגיטלית לילדים (תאריך בחינה)
ד"ר קמפף רוניתסמסטר ב'סדנהג'08:00–10:00גילמן261
0602620302 - סדנת טכנולוגיה דיגיטלית לילדים - התנסות מעשית (תאריך בחינה)
ד"ר קמפף רוניתסמסטר ב'עבודה מעשית00:00–00:00
0602614801 - אלה הקטנים יהיו גדולים ויהיו עברים (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' שביט זהרסמסטר ב'סמינרג'10:00–12:00גילמן260
0602610801 - עולם הולך ומשתנה: תפיסות הילדות והחינוך בעולם היהודי באירופה (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר טל קוגמן סמסטר ב'סמינרד'08:00–12:00גילמן497
0602615601 - משפחה וילדים בחברה הערבית-מוסלמית במדינת ישראל (תאריך הגשת עבודה)
קאדי איאד זחאלקהסמסטר ב'סמינרג'16:00–18:00ווב401
0602615701 - עובדים היינו: התמורות בעבודת ילדים מהמהפכה התעשייתית עד ימינ (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר פפרמן טליהסמסטר ב'סמינרג'14:00–16:00דן-דוד211
0602616501 - בחסות השוליות: הפוטנציאל החתרני בספרות ילדים (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' יעל דרסמסטר ב'סמינרג'12:00–14:00גילמן262
0602601601 - ספרות ילדים עברית- מבוא (תאריך בחינה)
פרופ' יעל דרסמסטר ב'שיעורד'08:00–12:00רוזנברג104
0602611801 - נעורים בחברה היהודית והנוצרית באירופה הקדם מודרנית (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר טלי ברנרסמסטר ב'סמינרד'14:00–16:00גילמןא317
0602611401 - מהו ילד בפסיכואנליזה? (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר חגית אלדמעסמסטר ב'סמינרג'08:00–10:00גילמן455
0602601401 - שיטות מחקר בתרבות הילד והנוער (תאריך בחינה)
ד"ר ברק-ברנדס סיגלסמסטר ב'שיעורג'12:00–14:00גילמן261
0602617001 - "כתם כתר קטשופ"- ספרות ילדים עברית בעידן הפוסטמודרני (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר רתם פרגר וגנרסמסטר ב'סמינרד'14:00–16:00גילמן455
0602617801 - רומן החניכה בספרות המערב (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר מעיין הראלסמסטר ב'סמינרד'12:00–14:00דן-דוד211
0677409001 - חילון ותלישות בהיסטוריה ובספרות של יהודי מזרח אירופה (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' דוד אסף
פרופ' אבנר הולצמן
סמסטר ב'סמינרד'16:00–20:00קרטר203 חדר מורים

שיעורי השלמה - סמסטר א'

0602602001 - הדרכה בכתיבה אקדמית** (תאריך בחינה)
ד"ר טל קוגמן סמסטר א'תרגילג'08:00–10:00גילמן455
**חובה לכל תלמידי שנה א', לא לשקלול
0662101301 - מבוא לספרות ילדים ותרבות הילד (תאריך בחינה)
פרופ' יעל דרסמסטר א'שיעורג'14:00–18:00גילמן307
0602605601 - לא רק משחק ילדים: הפונקציות של המשחק בספרות ילדים ונוער (תאריך בחינה)
ד"ר רימה שיכמנטרסמסטר א'שיעורג'18:00–20:00גילמן307
0602615901 - "הילד הלז אני הוא ולא אחר"- ילדים, ילדות ועיצוב העצמי בסיפור (תאריך בחינה)
ד"ר רתם פרגר וגנרסמסטר א'שיעורד'14:00–16:00גילמן304

שיעורי השלמה - סמסטר ב'

0677112001 - אוכל, שתיה, גבר, אישה: הישראלים הראשונים כבני תרבות (תאריך בחינה)
פרופ' אורית רוזיןסמסטר ב'שיעורג'16:00–18:00גילמן220
0668259801 - צרפת במאה העשרים: היסטוריה פוליטית ותרבותית ב' (תאריך בחינה)
מר עמנואל הלפריןסמסטר ב'שיעורג'16:00–18:00ווב001
0680120301 - מבוא לאגדה ולספרות העממית (תאריך בחינה)
ד"ר דוד רוטמןסמסטר ב'שיעורג'12:00–14:00גילמן278
0602601601 - ספרות ילדים עברית- מבוא (תאריך בחינה)
פרופ' יעל דרסמסטר ב'שיעורד'08:00–12:00רוזנברג104

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח