קורסי החוג לאנגלית ולימודים אמריקניים

ייתכנו שינויים בפרטי הקורסים ובמועדי הבחינות.
יש להתעדכן באתר באופן שוטף ובמיוחד סמוך למועדי הבחינות.

החוג לאנגלית ולימודים אמריקניים

סמסטר א'

תכנית כתיבה

מסגרת 120

1662206401 - Pro-seminar (תאריך בחינה)
דר' דרה ברנאטסמסטר א'פרו"סא'12:00–14:00רוזנברג211
דר' דרה ברנאטסמסטר א'פרו"סד'12:00–14:00גילמן261
0626206401 - פרוסמינר בספרות (תאריך בחינה)
גב' אנה קיסין-שכטרסמסטר א'פרו"סב'14:00–16:00רוזנברג107
גב' אנה קיסין-שכטרסמסטר א'פרו"סה'14:00–16:00ווב105
0626206402 - פרוסמינר בספרות (תאריך בחינה)
גב' אנה קיסין-שכטרסמסטר א'פרו"סב'12:00–14:00רוזנברג205
גב' אנה קיסין-שכטרסמסטר א'פרו"סה'12:00–14:00רוזנברג205
0626119001 - תרגיל כתיבה בסיסי (תאריך בחינה)
ד"ר רובין בגוןסמסטר א'שיעורב'16:00–18:00רוזנברג209

קורסי בסיס

מסגרת 120

0626127801 - מבוא לתרבות אנגליה א' Introduction to British Culture I (תאריך בחינה)
ד"ר יהונתן סטבסקיסמסטר א'שו"תב'10:00–12:00ווב001
ד"ר יהונתן סטבסקיסמסטר א'שו"תה'10:00–12:00ווב001
0626114101 - תרגיל כתיבה Writing Tutorial (תאריך בחינה)
גב' ענת קרוליןסמסטר א'תרגילב'14:00–16:00רוזנברג106
0626114102 - תרגיל כתיבה Writing Tutorial (תאריך בחינה)
מר עמרי כהןסמסטר א'תרגילה'16:00–18:00רוזנברג105
0626114103 - תרגיל כתיבה Writing Tutorial (תאריך בחינה)
גב מריה ווסרניססמסטר א'תרגילה'14:00–16:00רוזנברג105

מסלול לימודים אמריקניים

0626151101 - מה הם לימודים אמריקניים? What is American Studies (תאריך בחינה)
ד"ר פרומר יואבסמסטר א'שיעורג'12:00–14:00ווב103
0621168701 - חברה, משטר ותרבות בארה"ב (תאריך בחינה)
פרופ' מיכאל זכיםסמסטר א'שו"תב'12:00–14:00גילמן306
פרופ' מיכאל זכיםסמסטר א'שו"תד'12:00–14:00גילמן306
0621168702 - חברה, משטר ותרבות בארה"ב (תאריך בחינה)
ד"ר יעל שטרנהלסמסטר א'שו"תא'12:00–14:00גילמן305
ד"ר יעל שטרנהלסמסטר א'שו"תד'12:00–14:00גילמן305
** קורס זה במערכת תלמידים מופיע גם תחת שם - שו"ת ארה"ב
0621107901 - ארה"ב ממלחמת האזרחים למלחמה הקרה (תאריך בחינה)
פרופ' אייל נווהסמסטר א'שיעורג'16:00–18:00גילמן223 (אולם ברגר)
**קורס היסטוריה אחרי 1865

קורסי תיאוריה

0626125001 - מבוא לתיאוריה ** Introduction to Theory (תאריך בחינה)
ד"ר ניר עברוןסמסטר א'שו"תא'10:00–12:00גילמן282
ד"ר ניר עברוןסמסטר א'שו"תד'10:00–12:00גילמן282
** לא ללימודים אמריקניים אלא באישור מיוחד
0626120801 - ניתוח סיפורת Narrative Analysis (תאריך בחינה)
פרופ' אילנה גומלסמסטר א'שו"תא'14:00–16:00גילמן282
פרופ' אילנה גומלסמסטר א'שו"תד'14:00–16:00ווב001

קורסים מתקדמים

מסגרת 121

0626238301 - דרמה בריטית מודרנית British Modern Drama (תאריך בחינה)
גב' לינדה שטרייטסמסטר א'שיעורב'10:00–12:00רוזנברג205
גב' לינדה שטרייטסמסטר א'שיעורה'10:00–12:00ווב103
**לא ללימודים אמריקניים
0626225401 - ספרות אינדיאנית-אמריקנית Native American Literatures (תאריך בחינה)
דר' דלית אלפרוביץסמסטר א'שיעורג'12:00–14:00גילמן277
0626227301 - גותיקה אמריקנית American Gothic (תאריך בחינה)
ד"ר יעל מאוררסמסטר א'שיעורג'14:00–16:00ווב103
0626237401 - ספרות פנטזיה אמריקנית עכשיווית Contemporary American Fantas (תאריך בחינה)
מר שון עדריסמסטר א'שיעורג'16:00–18:00רוזנברג205
0626228301 - צ'וסר: סיפורי קנטרברי Chaucer: the Canterbury Tales (תאריך בחינה)
ד"ר יהונתן סטבסקיסמסטר א'שיעורב'14:00–16:00גילמן281
ד"ר יהונתן סטבסקיסמסטר א'שיעורה'14:00–16:00גילמן281
**קורס ליבה בהיסטוריה ספרותית
**לא ללימודים אמריקניים
**קורס לפני 1800
0626236601 - שירה וידויית Confessional Poetry (תאריך בחינה)
ד"ר רועי טרטקובסקיסמסטר א'שיעורב'12:00–14:00ווב103
ד"ר רועי טרטקובסקיסמסטר א'שיעורה'12:00–14:00ווב103
**קורס ליבה בנושא שירה
0626236901 - תמונתו של הנרקסיזם: אובידיוס, שייקספיר, ווילד The Picture of (תאריך בחינה)
גב' תמר גרסטנהברסמסטר א'שיעורא'14:00–16:00גילמן279
**לא ללימודים אמריקניים
1662222001 - עולמו של וולט וויטמן Walt Whitman's World (תאריך בחינה)
דר' דרה ברנאטסמסטר א'שיעורג'10:00–12:00ווב102
1662222201 - שירה ומחאה Poetry and Protest (תאריך בחינה)
דר' דרה ברנאטסמסטר א'שיעורא'16:00–18:00גילמן282
דר' דרה ברנאטסמסטר א'שיעורד'16:00–18:00גילמן282
0626237301 - ווילים פולקנר: זמנים ויצירות William Faulkner: Times and (תאריך בחינה)
ד"ר מוריס עבליניסמסטר א'שיעורד'12:00–14:00ווב103
0626237101 - המאה ה-19 הארוכה והדמיון The Long Nineteenth Cent (תאריך בחינה)
גב' מירב קורן-קאוקסמסטר א'שיעורא'12:00–14:00ווב103
** לא ללימודים אמריקניים

קורסי בחירה חוץ חוגיים למסלול לימודים אמריקניים

קורסים מן החוץ למסלול לימודים אמריקניים

0662113701 - מ' לסוצ' של הרשת:יחסים,רשתות חברתיות והון חברתי בעידן המידע (תאריך בחינה)
ד"ר עופר נורדהיימר נורסמסטר א'שיעורד'16:00–18:00גילמן326
0662222701 - לאלוהים לחץ כאן: דת בעידן הדיגיטלי והטכנולוגיה כדת מודרנית (תאריך בחינה)
ד"ר וייסמן כרמלסמסטר א'שיעורא'12:00–14:00גילמן326
0677122901 - היהודים באמריקה: היסטוריה, חברה ותרבות, 2017-1654 (תאריך בחינה)
ד"ר סקוט אוריסמסטר א'שיעורא'16:00–18:00גילמן281
0851617401 - הסיטקום הטלוויזיוני (תאריך בחינה)
ד"ר יורן נועםסמסטר א'שיעורג'10:00–12:00מכסיקוא206
0851653101 - מבוא ללימודי טלוויזיה (תאריך בחינה)
ד"ר חרל"פ איתיסמסטר ב'שיעורד'12:00–14:00מכסיקו115 פאסטליכט
0851622801 - תיאוריות טלוויזיוניות פמיניסטיות (תאריך בחינה)
גב' לוי יעלסמסטר א'שיעורא'14:00–16:00מכסיקוא206
0851623201 - נוסטלגיה, רטרו וזיכרון בקולנוע ובטלוויזיה (תאריך בחינה)
ד"ר טלמון מיריסמסטר א'שיעורג'12:00–14:00מכסיקו208
0851861201 - היצ'קוק (תאריך בחינה)
ד"ר כהן רז אודיהסמסטר א'שיעורג'16:00–20:00מכסיקו208
1031384101 - מעצמאות למעצמה: מדינאות של ארה"ב בראשית דרכה, 1776-1829 (תאריך בחינה)
פרופ' קוצ'ין מיכאלסמסטר א'שיעורג'10:00–13:00נפתלי105
1041352901 - אנתרופולוגיה של "תרבות אמריקאית" (תאריך בחינה)
ד"ר וייס אריקהסמסטר א'שו"תא'10:00–13:00נפתלי104
1843062101 - סוגיות בהיסטוריה של האינטרנט:טכנוטופיה כתרבות אמריקאית (תאריך בחינה)
ד"ר אלחנתי משהסמסטר א'שיעורד'10:00–12:00גילמן281
**לא לתלמידים שבוחרים בקורס "Techno-Utopia"
1662150101 - Techno-Utopia: Introduction to the Social and Cultural Histo (תאריך בחינה)
ד"ר עופר נורדהיימר נורסמסטר א'שיעורא'12:00–16:00גילמן281
**לצרוך רישום לקורס יש לפנות למזכירות החוג
**יתקיים בין התאריכים 03/11/2016 - 5/01/2017
**הקפו / משקלו של הקורס 3 ש''ס ייחשב כ- 2 ש"ס
**מבחן/עבודה יתקיימו בשיעור האחרון

סמינריונים לתואר ראשון

מסגרת 122

0626311501 - ספנסר ומילטון והאפוס האנגלי Spenser, Milton and the English (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר נעם רייזנרסמסטר א'סמינרב'10:00–12:00רוזנברג211
ד"ר נעם רייזנרסמסטר א'סמינרה'10:00–12:00רוזנברג211
0626313701 - נרטולוגיות מפלצתיות Monstrous Narratologies (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' אילנה גומלסמסטר א'סמינרא'10:00–12:00ווב103
פרופ' אילנה גומלסמסטר א'סמינרד'10:00–12:00ווב101
** לא ללימודים אמריקניים
0626305201 - רומן החניכה הנשי Female Coming of Age (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' מלאת שמירסמסטר א'סמינרב'14:00–16:00ווב105
פרופ' מלאת שמירסמסטר א'סמינרה'14:00–16:00ווב103
**גם לתלמידי מסלול לימודים אמריקניים

סמנריונים לתלמידי מסלול לימודים אמריקניים

ניתן לקחת סמינרים אלה גם כקורסי בחירה

0621324801 - החלום האמריקני מיתוס ומציאות (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' אייל נווהסמסטר א'סמינרא'12:00–16:00גילמן304
0621802601 - שחרור העבדים באמריקה (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר יעל שטרנהלסמסטר א'סמינרד'16:00–20:00גילמן320 ע"ש אלקוב
**את העבודה הסמינריונית יש להגיש באנגלית

סמינריונים לתואר שני

מסגרת 620

0626403201 - הצליל בשירה The Sounds of Poetry (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר רועי טרטקובסקיסמסטר א'סמינרב'14:00–16:00ווב501
ד"ר רועי טרטקובסקיסמסטר א'סמינרה'14:00–16:00ווב501
0626402401 - התכחדות תרבויות Cultural Extinction (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר ניר עברוןסמסטר א'סמינרד'14:00–18:00ווב105
0626418701 - פרוזה אנגלית בתקופה המודרנית המוקדמת Early Modern English Pr (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר נעם רייזנרסמסטר א'סמינרב'12:00–14:00ווב105
ד"ר נעם רייזנרסמסטר א'סמינרה'12:00–14:00ווב105
0621802601 - שחרור העבדים באמריקה (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר יעל שטרנהלסמסטר א'סמינרד'16:00–20:00גילמן320 ע"ש אלקוב
0626402801 - סמינר מחלקתי (תאריך הגשת עבודה)
סמסטר א'סמינרה'16:00–20:00ווב105

סמסטר ב'

תכנית הכתיבה

מסגרת 120

1662206402 - Pro-seminar (תאריך בחינה)
דר' דרה ברנאטסמסטר ב'פרו"סא'10:00–12:00רוזנברג103
דר' דרה ברנאטסמסטר ב'פרו"סד'10:00–12:00רוזנברג106
1662206403 - Pro-seminar (תאריך בחינה)
דר' דרה ברנאטסמסטר ב'פרו"סא'12:00–14:00ווב101
דר' דרה ברנאטסמסטר ב'פרו"סד'12:00–14:00דן-דוד210
0626206403 - פרוסמינר בספרות (תאריך בחינה)
גב' אנה קיסין-שכטרסמסטר ב'פרו"סב'14:00–16:00רוזנברג102
גב' אנה קיסין-שכטרסמסטר ב'פרו"סה'14:00–16:00רוזנברג212
0626206404 - פרוסמינר בספרות (תאריך בחינה)
גב' אנה קיסין-שכטרסמסטר ב'פרו"סב'12:00–14:00רוזנברג104
גב' אנה קיסין-שכטרסמסטר ב'פרו"סה'12:00–14:00רוזנברג104

קורסי בסיס

מסגרת 120

0626127901 - מבוא לתרבות אנגליה ב' Introduction to British Culture 2 (תאריך בחינה)
ד"ר אמי גרנאיסמסטר ב'שו"תב'10:00–12:00ווב001
ד"ר אמי גרנאיסמסטר ב'שו"תה'10:00–12:00ווב001
0626150001 - מבוא לתרבות אמריקה Intro to American Culture (תאריך בחינה)
פרופ' מלאת שמירסמסטר ב'שו"תב'12:00–14:00גילמן144 (אולם אתינגר)
פרופ' מלאת שמירסמסטר ב'שו"תה'12:00–14:00גילמן144 (אולם אתינגר)
0626114104 - תרגיל כתיבה Writing Tutorial (תאריך בחינה)
גב' ענת קרוליןסמסטר ב'תרגילב'16:00–18:00רוזנברג105
0626114105 - תרגיל כתיבה Writing Tutorial (תאריך בחינה)
גב' זאידי קאנאלססמסטר ב'תרגילג'14:00–16:00רוזנברג104

מסלול לימודים אמריקניים

0621168703 - חברה, משטר ותרבות בארה"ב (תאריך בחינה)
פרופ' מיכאל זכיםסמסטר ב'שו"תב'12:00–14:00גילמן306
פרופ' מיכאל זכיםסמסטר ב'שו"תד'12:00–14:00גילמן306
0626237901 - אזורי מגע: ארה"ב, מרכז אמריקה והקאריבים במאה ה-20 Contact Z (תאריך בחינה)
ד"ר עתליה שרגאיסמסטר ב'שיעורה'14:00–16:00ווב102
**קורס היסטוריה אחרי 1865
**קורס בעברית
**לתלמידי מסלול לימודים אמריקניים בלבד

קורסי תיאוריה

מסגרת 120

0626121701 - ניתוח שירה Poetry Analysis (תאריך בחינה)
ד"ר רועי טרטקובסקיסמסטר ב'שו"תא'10:00–12:00גילמן282
ד"ר רועי טרטקובסקיסמסטר ב'שו"תד'10:00–12:00דן-דוד001
** לא ללימודים אמריקניים אלא באישור מיוחד

קורסים מתקדמים

מסגרת 121

0626237701 - נישואין בתחילת המאה ה-20 Marriage at the Turn of the Twenti (תאריך בחינה)
דר' דלית אלפרוביץסמסטר ב'שיעורג'10:00–12:00ווב103
0626227201 - ספרות הדפוס באמריקה Print Fiction in America (תאריך בחינה)
ד"ר מאיה מרלובסמסטר ב'שיעורג'12:00–14:00ווב102
0626235501 - ספרות אפריקנית-אמריקנית African American Literature (תאריך בחינה)
ד"ר סוניה וינרסמסטר ב'שיעורא'12:00–14:00ווב102
ד"ר סוניה וינרסמסטר ב'שיעורד'12:00–14:00ווב102
0626238201 - זמן, חלל והנובלה הויקטוריאנית Time, Space and the Victorian (תאריך בחינה)
פרופ' אילנה גומלסמסטר ב'שיעורא'14:00–16:00רוזנברג002
**לא ללימודים אמריקניים
0626237501 - רטוריקה של המדע הבדיוני The Rhetoric of Science Fiction (תאריך בחינה)
פרופ' אילנה גומלסמסטר ב'שיעורד'14:00–16:00גילמן220
** לא ללימודים אמריקניים
0626236701 - אהבה וחיזור בדמיון השייקספירי Love and Courtship in the Shak (תאריך בחינה)
ד"ר נעם רייזנרסמסטר ב'שיעורב'10:00–12:00ווב103
ד"ר נעם רייזנרסמסטר ב'שיעורה'10:00–12:00ווב103
** קורס ליבה בנושא שקספיר
** לא ללימודים אמריקניים אלא באישור מיוחד
**קורס לפני 1800
0626236801 - מודרניזם אמריקאי American Modernism (תאריך בחינה)
ד"ר ניר עברוןסמסטר ב'שיעורב'12:00–14:00ווב103
ד"ר ניר עברוןסמסטר ב'שיעורה'12:00–14:00ווב103
** קורס ליבה בנושא הרומן
0626235201 - בשערי גן עדן: עליתו וקריסתו של העולם האמריקני (1945-1980) Th (תאריך בחינה)
ד"ר פרומר יואבסמסטר ב'שיעורג'14:00–16:00רוזנברג205
0626235401 - סופרים מהגרים בארה"ב של היום Migrant Writers in Contemporary (תאריך בחינה)
ד"ר סוניה וינרסמסטר ב'שיעורב'14:00–16:00ווב103
0626237601 - מילים לוחמות: כתיבה על מלחמה 1914-2014 Fighting Words: War (תאריך בחינה)
ד"ר רון בן טוביםסמסטר ב'שיעורג'14:00–16:00רוזנברג106

קורסי בחירה חוץ חוגיים למסלול לימודים אמריקניים

קורסים מן החוץ למסלול לימודים אמריקניים

0607540201 - חיות בסרט (תאריך בחינה)
ד"ר רוני הלפרןסמסטר ב'שיעורה'16:00–18:00ווב001
0662212501 - רשתות חברתיות? צרכנים? אזרחים? חלומות שבורים באינטרנט (תאריך בחינה)
ד"ר עופר נורדהיימר נורסמסטר ב'שיעורג'16:00–18:00גילמן281
0662212901 - האנשים שעשו את האינטרנט: חוזים, הוזים ומהנדסים (תאריך בחינה)
ד"ר משה אלחנתיסמסטר ב'שיעורד'10:00–12:00גילמן278
0851616301 - אמנות האבסורד בסרטי האחים כהן (תאריך בחינה)
ד"ר אונגר הנריךסמסטר ב'שיעורה'12:00–14:00מכסיקוא206
0851620101 - יוצאים מן הכלל.קולנוע ומוגבלויות (תאריך בחינה)
גב' גרינברג סלבהסמסטר ב'שיעורג'16:00–20:00מכסיקו212
0851622601 - ז'אנר המערבון:מג'ון פורד לקוונטין טרנטינו (תאריך בחינה)
ד"ר חיוטין דןסמסטר ב'שיעורג'10:00–14:00מכסיקו209
0851653101 - מבוא ללימודי טלוויזיה (תאריך בחינה)
ד"ר חרל"פ איתיסמסטר ב'שיעורד'12:00–14:00מכסיקו115 פאסטליכט
0851668201 - הדרמה האיכותית בטלוויזיה האמריקאית (תאריך בחינה)
ד"ר חרל"פ איתיסמסטר ב'שיעורד'14:00–18:00מכסיקו211
0851669701 - דויד לינץ' (תאריך בחינה)
ד"ר בידרמן שי סמסטר ב'שיעורג'08:00–10:00מכסיקו208
1662150001 - Digital Discourse: New Media Language and Dynamics** (תאריך בחינה)
ד"ר וייסמן כרמלסמסטר ב'שיעורג'10:00–14:00גילמן305
**הקורס ינתן באנגלית
**לצרוך רישום לקורס יש לפנות למזכירות החוג
**יתקיים בין התאריכים 5/03/2017 - 1/06/2017
**משקלו של הקורס 3 ש''ס אבל יחשב כ-2 ש"ס
**מבחן/עבודה יתקיימו בשיעור האחרון

סמינריונים לתואר ראשון

מסגרת 122

0626314001 - אזור הספר בספרות אמריקנית The Frontier in American Literatu (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר ניר עברוןסמסטר ב'סמינרב'08:00–10:00ווב401
ד"ר ניר עברוןסמסטר ב'סמינרה'08:00–10:00ווב401
**גם לתלמידי מסלול לימודים אמריקניים
0626313901 - מבנים וצורות בשירה: התנגדות ואימוץ Resisting and Conforming (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר רועי טרטקובסקיסמסטר ב'סמינרא'14:00–16:00ווב501
ד"ר רועי טרטקובסקיסמסטר ב'סמינרד'14:00–16:00ווב501
** לא ללימודים אמריקניים

סמינרים לתלמידי מסלול לימודים אמריקניים

ניתן לקחת סמינרים אלה גם כקורסי בחירה

0621328001 - תולדות המכונה (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' מיכאל זכיםסמסטר ב'סמינרב'16:00–18:00גילמן304
פרופ' מיכאל זכיםסמסטר ב'סמינרה'16:00–18:00גילמן304
0626424601 - מלחמת תרבות קרה חוצה גבולות באמריקה The Transnational Cultur (תאריך הגשת עבודה)
Prof. David Sheininסמסטר ב'סמינרב'14:00–17:00דן-דוד209
Prof. David Sheininסמסטר ב'סמינרד'14:00–17:00דן-דוד209

סמינריונים לתואר שני

מסגרת 620

0626418401 - אורינטליזם אמריקני American Orientalism (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' מלאת שמירסמסטר ב'סמינרב'16:00–20:00ווב501
0626424401 - דמויות מופת נשיות מהמקרא ועד ז'אן ד'ארק Exemplary Women fro (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר יהונתן סטבסקיסמסטר ב'סמינרא'10:00–12:00רוזנברג211
ד"ר יהונתן סטבסקיסמסטר ב'סמינרד'10:00–12:00רוזנברג209
0626424501 - הגדות ומסורות ספרותיות Fairy Tales and Literary Tradition (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' אילנה גומלסמסטר ב'סמינרא'16:00–18:00ווב102
פרופ' אילנה גומלסמסטר ב'סמינרד'16:00–18:00ווב102
0626424601 - מלחמת תרבות קרה חוצה גבולות באמריקה The Transnational Cultur (תאריך הגשת עבודה)
Prof. David Sheininסמסטר ב'סמינרב'14:00–17:00דן-דוד209
Prof. David Sheininסמסטר ב'סמינרד'14:00–17:00דן-דוד209
**סמינר מרוכז שימשך כחודש,
** החל מ- 8 במאי 2017 עד 7 ביני 2017
**הקורס מועבר בשפה האנגלית
**הקורס יינתן באופן מרוכז בתאריכים 4/5 עד 15/6
סמסטר '

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח