תנאי הקבלה

ללימודי התואר השני יתקבלו תלמידים שסיימו את לימודי התואר הראשון בהיסטוריה של עם ישראל בציון 80 לפחות.

בעלי תואר במדעים אחרים יחויבו בהשלמות מלימודי התואר הראשון. ועדת הקבלה של החוג תדון בכל מקרה לגופו ועל פי שיקול דעתה תיקבע לכל מועמד תכנית השלמות אישית בהיקף של עד 16 ש"ס. התכנית תהיה מתוך היצע הקורסים של התואר הראשון בחוג. התנאי להמשך הלימודים לתואר השני הוא ציון של 85 לפחות בלימודי ההשלמה.

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח