מבנה תכנית הלימודים


בשנה א' הלימודים כוללים שיעורי חובה מבואיים, תרגילים ושפה ערבית (לתלמידים ללא פטור).

בשנה ב' כוללים הלימודים פרוסמינריון על מדינה מרכזית באזור (איראן, תורכיה, מדינות בצפון אפריקה, ירדן, מצרים ועוד). בנוסף יש ללמוד קורס חובה בהיסטוריה חברתית/תרבותית, קורס של ראש ביה"ס (החל מתשע"ח) ולהשלים לימודי ערבית.

בשנה ג' כוללים הלימודים סמינר בסוגיה מרכזית על סדר יומו של האזור.

בשנים ב' וג' יש ללמוד קורסי בחירה בהיקף הנדרש עפ"י מסלול הלימודים והרמה בערבית (פירוט בפיסקה שדנה בלימודי השפות בחוג).

בחלק מהשיעורים ישולבו סיורים לימודיים.

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח