ציון הגמר

ציון הגמר ייקבע לפי השקלול שלהלן:

המסלול המחקרי (הכולל עבודת גמר)   המסלול העיוני (ללא עבודת גמר)
ציון העבודה הסמינריונית 20%   ציוני העבודות הסמינריוניות 50%
ציון עבודות הרפראט 30%   ציוני עבודות הרפראט 25%
ציון עבודת הגמר 50%   ציון בחינת הגמר 25%
 
ידיעון הפקולטה למדעי הרוח