בחינות

AspMaker2010s

  • ייתכנו שינויים בלוח הבחינות.
    יש להתעדכן באתר באופן שוטף ובמיוחד סמוך למועדי הבחינות.
  • תלמיד לתואר ראשון זכאי להיבחן בכל בחינה בשני המועדים שנקבעו לה. הציון הקובע הוא הציון האחרון.
  • אנו ממליצים לסטודנטים להבחן במועד א.
  • מועדי הבחינות ומועדי הגשת עבודות של קורסי חוגים אחרים מתפרסמים בלוח הבחינות של החוג הרלוונטי.
  • בקורסים בהם המטלה הסופית היא עבודה, אין מועד ב'
  • מועד הגשת הסמינרים: סמסטר א' יום א' 14/05/2017, סמסטר ב' וקורסים שנתיים: יום א' 01/10/2017

בהצלחה!!!

סמסטר א'

סוג   שם קורס   מרצים   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
בחינה   מבחן גמר בע"פ לתואר שני     26/01/2017  09:00     
בחינה   יסודות גיאוגרפיה עירונית   ד"ר אורנה צפריר-ראובן   31/01/2017  09:00  26/02/2017  09:00 
בחינה   מבוא לגיאואינפורמטיקה א'- היבטים של מיפוי וחישה מרחוק   ד"ר אלכסנדרה צ'ודנובסקי   31/01/2017  09:00  27/02/2017  09:00 
בחינה   חוקי תכנון ובניה: היבטים משפטיים וכלכליים   ד"ר בועז ברזילי   01/02/2017  09:00  27/02/2017  09:00 
בחינה   מטאורולוגיה סינופטית   פרופ' הדס סערוני   02/02/2017  09:00  28/02/2017  09:00 
בחינה   שיטות מחקר כמותיות   ד"ר אלכסנדרה צ'ודנובסקי   05/02/2017  09:00  01/03/2017  09:00 
בחינה   גיאוגרפיה רפואית   פרופ' מיכה הופ   06/02/2017  09:00  02/03/2017  09:00 
בחינה   מרחב, מקום סביבה: מבוא לסביבת האדם   פרופ' יובל פורטוגלי   07/02/2017  09:00  02/03/2017  09:00 
בחינה   יסודות גיאוגרפיה מדינית   ד"ר אמנון קרטין   09/02/2017  09:00  05/03/2017  09:00 
בחינה   אתיקה סביבתית   ד"ר דניאל מישורי   10/02/2017  09:00  06/03/2017  09:00 
בחינה   זרמים מתודולוגיים בגיאוגרפיה   פרופ' יצחק אומר   12/02/2017  09:00  07/03/2017  09:00 
בחינה   יסודות הגיאוגרפיה הכלכלית   ד"ר משה גבעוני ,מר אלוני צליל   12/02/2017  09:00  07/03/2017  09:00 
בחינה   קרקעות ישראל   פרופ' איל בן - דור   13/02/2017  09:00  08/03/2017  09:00 
בחינה   תכנון עירוני   ד"ר טלי חתוקה   14/02/2017  09:00  09/03/2017  09:00 
בחינה   סטטיסטיקה לגיאוגרפים   גב מיכל בן נוח טליטמן   15/02/2017  09:00  09/03/2017  09:00 
בחינה   יסודות החישה מרחוק   ד"ר אלכסנדרה צ'ודנובסקי   16/02/2017  09:00  17/03/2017  09:00 
בחינה   חישה מרחוק למתקדמים   פרופ' איל בן - דור   17/02/2017  09:00  17/03/2017  09:00 
בחינה   מבוא לגיאואינפורמטיקה ב' (ממ"ג ) לשנים ב'+ג'   פרופ' יצחק בננסון   19/02/2017  09:00  24/03/2017  09:00 
בחינה   תכנון תואם אקלים וסביבה   פרופ' עודד פוצטר   20/02/2017  09:00  31/03/2017  09:00 
בחינה   יסודות הגיאוגרפיה ההיסטורית   מר ירון בלסלב   21/02/2017  09:00  31/03/2017  09:00 
בחינה   יסודות כימיה ופיזיקה לגיאוגרפיה פיזית   מר ירון עוגן   23/02/2017  09:00  07/04/2017  09:00 
בחינת בית   שיטות מחקר כמותיות   ד"ר אלכסנדרה צ'ודנובסקי   מועד א : 05/02/2017 בשעה : 09:00 ; יש להחזיר עד 9/2/17 בשעה 12:00 במייל למרצה והעתק למזכירות החוג

מועד ב : 01/03/2017 בשעה : 09:00 ; יש להחזיר עד 6/3/17 בשעה 12:00 למרצה והעתק למזכירות החוג.

בחינת בית   מבוא לגיאואינפורמטיקה ב' (ממ"ג) - שיעור השלמה   מר ניר פולמן   מועד א : 22/02/2017 בשעה : 09:00 ; יש להחזיר עד לתאריך 27.2.17 בשעה 15:00 במייל למרצה והעתק מודפס למזכירות החוג.

מועד ב : 06/04/2017 בשעה : 09:00 ; יש להחזיר עד לתאריך 11.4.17 בשעה 15:00 במייל למרצה והעתק מודפס למזכירות החוג.

סמסטר ב'

סוג   שם קורס   מרצים   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
בחינה   מבחן גמר בע"פ לתואר שני     29/06/2017  09:00     
בחינה   גיאוגרפיה של תעופה   ד"ר משה גבעוני   03/07/2017  09:00  26/07/2017  09:00 
בחינה   מבוא לאקלים ובעיות הסובב**   פרופ' עודד פוצטר   03/07/2017  09:00  27/07/2017  09:00 
בחינה   יסודות שינויי אקלים   פרופ' הדס סערוני   04/07/2017  09:00  30/07/2017  09:00 
בחינה   התפתחות הכשרת הקרקע באזורים הרריים בא"י   ד"ר צבי רון   05/07/2017  09:00  31/07/2017  09:00 
בחינה   עיר ופרבר   ד"ר אורנה צפריר-ראובן   05/07/2017  09:00  31/07/2017  09:00 
בחינה   גיאוגרפיה של המזרח התיכון   ד"ר אמנון קרטין   09/07/2017  09:00  03/08/2017  09:00 
בחינה   אקלים א"י   פרופ' הדס סערוני   10/07/2017  09:00  06/08/2017  09:00 
בחינה   אדמה, קרקע וטריטוריה בעת המודרנית   ד"ר אמנון קרטין   11/07/2017  09:00  07/08/2017  09:00 
בחינה   מבוא לגיאואינפורמטיקה ב'- מערכות מידע גיאוגרפיות (ממ"ג א')   פרופ' יצחק בננסון   12/07/2017  09:00  08/08/2017  09:00 
בחינה   חישה מרחוק בסביבה עירונית   ד"ר אלכסנדרה צ'ודנובסקי   13/07/2017  09:00  09/08/2017  09:00 
בחינה   שיטות מחקר איכותניות   ד"ר טלי חתוקה   16/07/2017  09:00  10/08/2017  09:00 
בחינה   מטאורולוגיה יישומית   ד"ר ברוך זיו   17/07/2017  09:00  13/08/2017  09:00 
בחינה   מבוא למדעי כדור הארץ   פרופ' דרור אבישר   18/07/2017  09:00  14/08/2017  09:00 
בחינה   יסודות גיאוגרפיה חברתית-תרבותית   פרופ' טובי פנסטר   19/07/2017  09:00  15/08/2017  09:00 
בחינה   מערכות מידע גיאוגרפיות מתקדמות (ממ"ג ב')   מר ניר פולמן ,פרופ' יצחק בננסון   23/07/2017  09:00  17/08/2017  09:00 
בחינה   אקלים העיר   פרופ' עודד פוצטר   25/07/2017  09:00  21/08/2017  09:00 
בחינה   גיאוגרפיה היסטורית סביבתית בעת החדשה   מר ירון בלסלב   25/07/2017  09:00  21/08/2017  09:00 
בחינת בית   כלים גיאוכימיים במי תהום   פרופ' דרור אבישר   מועד א : 13/07/2017 בשעה : 09:00 ; יש להחזיר את הבחינה עד לתאריך 18.7.17 בשעה 13:00

מועד ב : 08/08/2017 בשעה : 09:00 ; יש להחזיר את הבחינה עד לתאריך 13.8.17 בשעה 13:00

בחינת בית   סוגיות בטיפול במים וטיפול במים ושפכים   פרופ' דרור אבישר   מועד א : 18/07/2017 בשעה : 09:00 ; יש להחזיר את הבחינה עד לתאריך 24.7.17

מועד ב : 14/08/2017 בשעה : 09:00 ; יש להחזיר את הבחינה עד לתאריך 20.8.17

בחינת בית   אפידמיולוגיה סביבתית   פרופ' מיכה הופ   מועד א : 20/07/2017 בשעה : 09:00 ; החזרת המבחן בתאריך 26/07/2017

מועד ב : 17/08/2017 בשעה : 09:00 ; החזרת המבחן בתאריך 23/08/2017

בחינת בית   יחסי גומלין בין קרקע וסביבה בישראל   פרופ' איל בן - דור   מועד א : 20/07/2017 בשעה : 09:00 ; יש להחזיר את הבחינה עד לתאריך 24.7.17 בשעה 13:00

מועד ב : 16/08/2017 בשעה : 09:00 ; יש להחזיר את הבחינה עד לתאריך 20.8.17 בשעה 13:00

עבודה   תכנון מרחבי בישראל   פרופ' טובי פנסטר          
עבודה   תכנון מרחבי בישראל   פרופ' טובי פנסטר   24/07/2017  09:00  20/08/2017  09:00 
עבודה   אקטיביזם, זהות ומרחב   ד"ר חן משגב   30/07/2017  09:00     
בחינת ביניים   מבוא למדעי כדור הארץ   פרופ' דרור אבישר   18/05/2017  09:00  01/06/2017  09:00 

בהצלחה בבחינות

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח