מבנה תכנית הלימודים ומהלכם

שנה ג'

שנה זו מוקדשת לסמינרים המאפשרים לסטודנטים להעמיק וליישם באופן מקורי ועצמאי את שיטות המחקר שנלמדו, ביחס לנושא ספציפי, בהנחיית מרצה לבחירתם.

שו"ת (שיעור ותרגיל): השו"תים מהווים שיעורים מתקדמים של שנים ב' ו-ג' ובוחנים אספקט ספציפי או תקופה מסויימת של התרבות הצרפתית.
 
 
סמינריון (4 ש"ס): סמינריון הוא שיעור המכשיר את הסטודנטים למחקר אקדמי בתקופה או זרם במרחב התרבותי, הספרותי, ההגותי ו/או הלשוני בצרפת ובארצות פרנקופוניות. התלמידים נדרשים להשתתפות פעילה ולהצגת רפרטים או הגשת חיבורים קצרים על פי דרישת המרצה. בתום הקורס בתאום המרצה יגישו התלמידים עבודה סמינריונית בהתאם לכללים המקובלים בחיבורים מדעיים.
 
התוכנית כוללת לימודי שפה שיעניקו פטור (לפחות 16 ש"ס לימודי שפה)
 
 
 
1. המסלול הדו-חוגי
 
שנה ג' 
רמה א' חובה 
קריאה מודרכת (סמ' א')
2 ש"ס
צרפתית עכשווית א' ו-ב' (סמ' א' ו-ב')
4 ש"ס
שיעורים מתקדמים לרמה א'
12 ש"ס
שיעורים מתקדמים לרמה ב'
18 ש"ס
סמינריון
4 ש"ס
סה"כ שעות לימוד לתואר ראשון
62 ש"ס


 
 
   
ידיעון הפקולטה למדעי הרוח