מסלולי הלימודים

החוג מציע שני מסלולי לימוד:

מסלול מחקרי, הכולל כתיבת עבודת גמר.

מסלול עיוני, ללא כתיבת עבודת גמר.

תלמידים שיבחרו במסלול העיוני לא יוכלו להתקבל בעתיד ללימודי התואר השלישי, אלא אם ישלימו חובות נוספים, ביניהם כתיבה של עבודה השקולה לעבודת גמר.

 

מסלול צבירה, מסלול שמטרתו לאפשר לימודים בקצב איטי יותר. המסלול מאפשר פריסה של הלימודים על פני 4 שנים: לימודי צבירה במהלך השנתיים הראשונות בהן התלמידים במסלול ישלימו לפחות 50% ממכסת השעות לתואר, המוגדרת למסלול העיוני (32 ש"ס), ולאחר שנתיים במעמד זה (או לאחר השלמת 50% ממכסת השעות לתואר, המוקדם שביניהם) מתבצע מעבר למעמד של "תלמיד מן המניין".

ל"מסלול צבירה" יש להירשם מראש. אין אפשרות לעבור ממעמד "מן המניין" למעמד "לימודי צבירה".

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח