תכנית הלימודים במסלול ללימודים אמריקניים

  1. מבנה תכנית הלימודים
  2. מבנה הלימודים בתכנית תלת-שנתית


תלמידים המבקשים להתמקד בלימודי התרבות האמריקנית יכולים לבחור את מסלול הלימודים האמריקניים במקום המסלול המפורט לעיל. המסלול ללימודים אמריקניים מעניק לתלמידי התואר הראשון הבנה נרחבת של התרבות ושל החברה בצפון אמריקה מתחילת התיישבותם של האירופים ועד לעידן הגלובליזציה של המאה ה-21, על אופיין המורכב והייחודי. אופי הלימודים במסלול הוא בין-תחומי והוא משלב לימודים מתחומים שונים בקמפוס, כגון היסטוריה, לימודי תרבות, מדעי המדינה, תולדות האמנות ולימודי קולנוע וטלוויזיה. מטרת הלימודים היא לעודד את התלמידים לנתח ולפרש את החוויה האמריקנית לסוגיה, בעבר ובהווה, באופן חדשני ויצירתי. הלימודים במסלול זה הם באופן דו-חוגי בלבד.

מבנה תכנית הלימודים

1. קורסי חובה בחוג לאנגלית:    
  מבוא לתרבות אמריקה 4 ש"ס
  מה הם לימודים אמריקנים? 2 ש"ס
  תרגיל כתיבה 2 ש"ס
  ניתוח סיפורת 4 ש"ס
  פרוסמינריון (ראו הערה 3 לעיל) 4 ש"ס
2. קורסי חובה בחוג להיסטוריה:    
  חברה, משטר ותרבות בארצות-הברית[1] 4 ש"ס
   קורס בהיסטוריה של ארה"ב אחרי 1865  2 ש"ס
3. מבחר קורסים    
  בספרות ותרבות אמריקנית בחוג לאנגלית מתוך קורסי הליבה והבחירה הרלוונטים למסלול 20 ש"ס
  תלמידים המבקשים להחליף 4 ש"ס מתוך שעות אלה ב"מבוא לתרבות אנגליה חלק א' או ב'", מבוא לתיאוריה" או  "מבוא לשירה" ייפנו ליועץ ב"א או למתאם המסלול.     
       
4. קורסי בחירה חוץ חוגיים במסלול לימודים אמריקניים 12 ש"ס
  לפחות 4 ש"ס יילקחו מהחוג להיסטוריה (קורסים שמספרם מתחיל ב-0621)    
       
5. סמינריון בחוג לאנגלית בתחום    
  התרבות האמריקנית (ראו הערה 3 לעיל) 4 ש"ס
  סה"כ 58 ש"ס

מבנה הלימודים בתכנית תלת-שנתית:

שנה א'

מבוא לתרבות אמריקה (סמסטר ב') 4 ש"ס
מה הם לימודים אמריקנים?  2 ש"ס
תרגיל כתיבה  2 ש"ס
ניתוח סיפורת 4 ש"ס
חברה, משטר ותרבות בארצות-הברית (מוצע בסמסטר א' וב') 4 ש"ס
סה"כ שנה א' 16 ש"ס

שנה ב'

פרוסמינריון (מוצע בסמסטר א' וב') 4 ש"ס
מבחר קורסי ליבה ובחירה בחוג לאנגלית בתחום התרבות האמריקנית   20 ש"ס
קורסי בחירה מחוץ לחוג; לפחות 4 ש"ס יילקחו מהחוג להיסטוריה (קורסים שמספרם מתחיל ב-0621) 12 ש"ס
קורס היסטוריה של ארה"ב אחרי 1865 2 ש"ס

שנה ג'

המשך קורסי ליבה ובחירה בחוג לאנגלית בתחום התרבות האמריקנית      
המשך קורסי בחירה מחוץ לחוג    
סמינריון בחוג לאנגלית 4 ש"ס
סה"כ שנים ב' וג' 42 ש"ס
 

 

[1]תלמידי המסלול הלומדים בחוג להיסטוריה כללית כחוגם השני יתאמו את מערכת השעות שלהם עם יועצי המסלול כדי למנוע כפילויות.

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח