צור קשר

משרדי המזכירות:
בניין גילמן, חדר 150, 
טל': 03-6409780
קבלת קהל: בימים א', ג', ד' בשעות 09:00-13:00, 
ביום ב' בשעות 09:00-15:00
ביום ה' אין קבלת קהל

דוא"ל:   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

נציבת קבילות הסטודנטים:

פרופ' דניאל מור, נציב הקבילות, מטפל בקבילות סטודנטים בנושאים שלא מצאו את פתרונם במסגרת יחידת הלימוד של התלמיד. קבילות לנציב יש לשלוח בכתב בלבד לכתובת הבאה:
נציב קבילות הסטודנטים, דוא"ל  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  , דקאנט הסטודנטים ע"ש רות ואלן  זיגלר, קריית האוניברסיטה, רמת אביב, ת"ד 39040, תל-אביב 61390, טלפון: 03-6408832 פקס: 03-6409690 
נציב הקבילות יטפל רק בקבילות אישיות שהתקבלו בכתב מהקובל/ת עצמו/ה ובחתימתו/ת.

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח