מהות התחום

לימודי הגיאוגרפיה מאפשרים לתלמידים להבין את התהליכים הפיזיים והאנושיים המעצבים את העולם בו אנו חיים ומקנים את הכלים שיעזרו במחקר והתמודדות עם האתגרים החברתיים, הסביבתיים והכלכליים העומדים בפני האנושות (שינוי אקלימי, גידול אוכלוסין, פערים חברתיים וכדומה).

לימודי התואר הראשון נועדו להקנות לתלמידים היכרות מעמיקה והבנה של סביבת האדם, על היבטיה הפיזיים והאנושיים והתהליכים הבונים אותה, תוך שימוש בכלי מחקר מתקדמים בתחום הגיאו-אינפורמטיקה (מערכות מידע גיאוגרפיות - GIS וחישה מרחוק). הלימודים מתמקדים בחיבור בין מרכיבי הסביבה השונים וביישום היבטים תיאורטיים ומתודולוגיים לצורך מחקר, תכנון, שימור ופיתוח.

 

 
ידיעון הפקולטה למדעי הרוח