אופני הלימוד

  • אופן לימוד דו-חוגי, המשלב לימודים באחד ממסלולי ההתמחות המוצעים בחוג ולימודים בחוג אחר במקביל. 
  • אופן לימוד חד-חוגי, המשלב לימודים בשניים ממסלולי ההתמחות בחוג, בשני שילובים אפשריים:

[א] מסלול לשוני משולב: התמחות בשפה היוונית והתמחות בשפה הרומית;

[ב] אחת משתי ההתמחויות הלשוניות והתמחות בתרבות הקלאסית. 

תכנית הלימודים החד-חוגית כוללת קורסים המשותפים לשתי ההתמחויות.

 

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח