תנאי קבלה

1. יתקבלו בעלי תואר ראשון מוכר שסיימו לימודים אלה בציון "טוב" (80) לפחות.

2. על התלמידים יוטלו חובות של לימודי השלמה. היקף לימודי ההשלמה ותוכנם ייקבעו בהתאם ללימודיו הקודמים של כל תלמיד. תכנית לימודי ההשלמה תורכב לכל תלמיד מתוך רשימת ההקבצים המובנים בלימודי הדתות המוצעים לתלמידי התואר הראשון של התכנית הרב-תחומית במדעי הרוח. עמידה בחובות לימודי השלמה אלה בציון ממוצע של 80 לפחות היא תנאי הכרחי להמשך הלימודים בתכנית.
ידיעון הפקולטה למדעי הרוח