כללי

    התוכנית לתרבות צרפת מציעה מכלול בינתחומי של קורסים העוסקים בתרבות הצרפתית כפי שהתפתחה בצרפת ובשאר המדינות דוברות הצרפתית. לתרבות הצרפתית
מעמד מרכזי בין תרבויות אירופה, המזרח התיכון, ישראל והעם היהודי. רבים מעקרונותיה אשר גובשו לאורך ההיסטוריה תרמו ועודם תורמים לעיצובם של משטרים דמוקרטיים בעולם כולו. בהיסטוריה של התרבות, המדעים והרעיונות, נודעה התרבות הצרפתית כקובעת סדר יום ומקור השראה. השיעורים מוקדשים לסמליה הבולטים של התרבות הצרפתית: הספרות והשפה, הפילוסופיה, הקולנוע והאמנות, לצד דיון בהתפתחותה החברתית והפוליטית של צרפת.

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח