מכוני מחקר ומרכזי מחקר

  • המרכז לחקר התפוצות ע"ש גולדשטיין-גורן
  • המכון לחקר הציונות ע"ש חיים וייצמן
  • המרכז לחקר הספרות והתרבות העברית ע"ש לאורה שוורץ-קיפ
  • המכון לארכיאולוגיה ע"ש סוניה ומרקו נדלר
  • המכון לחקר תולדות יהדות פולין ויחסי ישראל-פולין
  • המכון לחקר העיתונות והתקשורת היהודית ע"ש אנדראה וצ'רלס ברונפמן
ידיעון הפקולטה למדעי הרוח