הקבץ לימודים אמריקניים

(מסגרת 306)

אחראי: ד"ר ניר עברון

הקבץ זה מיועד להקנות לתלמידים ידע בתרבות האמריקנית, תולדותיה וקשריה עם העולם התרבותי הסובב אותה. בהקבץ לימודים זה יוצעו קורסים הנוגעים לתרבות האמריקנית תוך גישה בין-תחומית לנושא.

בהקבץ שני הדגשים: הדגש ספרותי והדגש היסטורי. התלמידים יבחרו באחד ההדגשים וילמדו את הההקבץ לפי המבנה המפורט להלן. בשני ההדגשים אפשר ללמוד הקבץ ללא סמינריון או הקבץ הכולל סמינריון.

ההשתתפות בסמינריונים מותנית בדרישות קדם של החוגים בהם הם ניתנים. כל השיעורים בחוג לאנגלית ניתנים בשפה האנגלית אך מותרת כתיבת עבודות, בחינות ועבודות סמינריוניות בעברית, למעט עבודות הניתנות בתרגילים הצמודים לקורס "מבוא לתרבות אמריקה". כל כתיבת עבודה בעברית תיעשה בתיאום עם מורה הקורס.

 

מסלול מס' 1: לימודים אמריקאים בהדגש ספרותי (ללא סמינריון): [1]

מבוא לתרבות אמריקה (חובה)

4 ש"ס

קורסי בחירה בספרות אמריקנית

10-8 ש"ס

אחד מהמבואות מהחוג להיסטוריה:

 

חברה, משטר ותרבות בארה"ב

 

או מבוא לתולדות ארצות הברית/המאה האמריקאית

4-2 ש"ס 

 

16 ש"ס

מסלול מס' 2: לימודים אמריקניים בהדגש ספרותי (כולל סמינריון):

הקבץ מס' 1 בשלמותו

16 ש"ס

סמינריון או רפראט בספרות אמריקנית

4 ש"ס

 

20 ש"ס

מסלול מס' 3: לימודים אמריקניים בהדגש היסטורי (ללא סמינריון): [2]

מבוא לתרבות אמריקה (חובה)

4 ש"ס

אחד מהמבואות הבאים מהחוג להיסטוריה כללית:

 

חברה משטר ותרבות בארצות הברית

 

או מבוא לתולדות ארצות הברית/המאה האמריקאית

4-2 ש"ס

קורסי בחירה

10-8 ש"ס

 

16 ש"ס

מסלול מס' 4: לימודים אמריקניים בהדגש היסטורי (כולל סמינריון):

הקבץ מס' 3 בשלמותו

16 ש"ס

סמינריון  או רפראט מהחוג להיסטוריה כללית או היסטוריה של עם-ישראל

4 ש"ס

 

20 ש"ס

לקורסים לחצו כאן.


[1] אינו מיועד לתלמיד/ה אשר חוג לימודיו/ה השני הינו ספרות אנגלית.
[2] אינו מיועד לתלמיד/ה אשר חוג לימודיו/ה השני הינו היסטוריה כללית.

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח