כללי

תרבויות יוון ורומא הן מן התרבויות המפוארות בתולדות האנושות. הן קיימו יחסי גומלין עם תרבויות המזרח, כולל תרבות ישראל, ונחשבות לערש התרבות המערבית. היכרות עם תרבויות יוון ורומא, על כל היבטיהן, היא הבסיס להבנת תרבות המערב וחיונית להבנת כל אחד מתחומי הלימוד והמחקר במדעי הרוח.

הלימודים בחוג מקנים לתלמידים ידע מעמיק בתרבות הקלאסית בתחומים הבאים: הלשון היוונית, על ניביה העיקריים; הלשון הרומית; הספרות היוונית והספרות הרומית – הן בשפות המקור והן בתרגום; היסטוריה והיסטוריוגרפיה של יוון ושל רומא; פילוסופיה עתיקה; המיתולוגיה של יוון ורומא; אמנות ותרבות חומרית של יוון, של רומא ושל ארץ ישראל, מהתקופה הפרה-קלאסית ועד לשלהי העת העתיקה. 

 יעדי החוג: 

א.  להכשיר תלמידים בשפות של יוון ושל רומא ובספרויותיהן הקלאסיות בשפת המקור.

ב.  להנחיל לתלמידים את התרבות הקלאסית, כפי שהיא משתקפת בספרות (בשפות המקור ובתרגום), באמנות, בפילוסופיה, במיתולוגיה ובהיסטוריה של יוון ושל רומא בתקופות הקלאסית, ההלניסטית והרומית. 

ג.  לאפשר לתלמידים לרכוש את הידע בתרבות הקלאסית הנדרש ללימודיהם בתחומים אחרים, כגון: היסטוריה כללית, היסטוריה של עם ישראל, פילוסופיה, ארכיאולוגיה, תלמוד ומקרא, ספרות, אמנות, מדעי המדינה ועוד.

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח