יועצי החוג וועדת ההוראה של החוג

יועצי החוג מטפלים בשאלות הקשורות בהרכב תכנית הלימודים של התלמידים, מסייעים בשיבוצם בקורסים ומטפלים בבעיות המתעוררות מעת לעת ביחסים שבין התלמיד לבין החוג. כמו כן יסייעו היועצים בבחירת קורסים בלימודי אפריקה באוניברסיטאות אחרות, וישמשו אנשי קשר מול מורי אפריקה בשאר האוניברסיטאות.

תלמידים מוזמנים לפנות אל היועצים בשעות הקבלה בכל בעיה הקשורה בתכניות הלימודים. שמות יועצי החוג בתשע"ז יפורסמו על לוחות המודעות בחוג.

ועדת ההוראה של החוג מטפלת בבקשות של התלמידים הקשורות בלימודיהם. פניות לוועדה תוגשנה בכתב, באמצעות מזכירות החוג.

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח