מנהלה

 התכנית היא באחריות מנהלית של בית-הספר למדעי התרבות.

ראש צוות ההיגוי של התכנית: ד"ר אורנה פלג

יועצת התכנית: ד"ר אורנה פלג

ועדת ההוראה: ד"ר אורנה פלג

עוזרת מנהלית, בית הספר למדעי התרבות: גב' רויטל ציפורי, דוא"ל:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 טל': 03-6409325

מזכירות תואר שני: שושנה כהן  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
טל: 03-6409880


המזכירות: בניין גילמן חדר 480, טל':  03-6409880 
פקס': 03-6407909
קבלת קהל: בימים ב', ג', ה', בשעות 10:00 - 14:00

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח