קתדרות

הקתדרה להיסטוריה ותרבות של יהדות סלוניקי ויוון;
הקתדרה לתרבות היהודים בארצות האסלאם ולחקר הגניזה ע"ש יוסף וסיל מייזר;
הקתדרה להיסטוריה של יהדות אירופה ע"ש קרן משפחת אברהם ואדיטה שפיגל;
הקתדרה לפילוסופיה ולאתיקה יהודית ע"ש לילי וליאון סוראסקי;
הקתדרה למדעי היהדות ע"ש סר איזיק וולפסון;
הקתדרה לחקר השואה ע"ש בנימין וחיה שפלסקי;
הקתדרה לתולדות הלשון העברית ע"ש יעקב ושושנה שרייבר;
הקתדרה לחקר הציונות ע"ש ד"ר ראובן מרנפלד;
הקתדרה לתולדות היהודים בפולין ומורשתם ע"ש אנשל רייס;
הקתדרה לתרבות ישראל וספרותה ע"ש יעקב ושושנה שרייבר;
הקתדרה לחקר תולדות יהדות רוסיה ע"ש צבי ברגר ושרה ברגר ז"ל; 
קתדרת אוסטריה לארכיאולוגיה של ארץ ישראל בתקופת המקרא;
הקתדרה לארכיאולוגיה של ארץ ישראל בתקופת הברונזה והברזל ע"ש יעקב אלקובי;
הקתדרה לתולדות היהודים בעולם העתיק ע"ש יעקב אלקובי.

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח