תנאי הקבלה

ללימודי התואר השני יתקבלו תלמידים בוגרי כל תחומי הלימוד של החוג ללימודי התרבות העברית, שהם: בעלי תואר ראשון בלשון עברית, בבלשנות שמית, במקרא, בתלמוד ובפילוסופיה יהודית, ושסיימו את לימודיהם בציון 80 לפחות. תלמיד המבקש להתקבל ללימודי התואר השני בתחום השונה מן התחום או מן החוג שבהם קיבל תואר ראשון, יידרש ללימודי השלמה, והם יוטלו עליו בהכוונת היועץ בתחום. כן יתקבלו בעלי תואר ראשון בחוגים אחרים אשר ציון הגמר שלהם באחד מן החוגים הוא 80 לפחות. מן התלמידים האלה יידרשו לימודי השלמה בהתאם לתקנות הפקולטה ובהתאם להכוונת יועץ התחום שבו יבחרו ללמוד. את לימודי ההשלמה יש לסיים בציון ממוצע של 80 לפחות.

לתשומת לב המועמדים: בלשון העברית, מקרא ופילוסופיה יהודית, הקורסים ללימודי התואר השני רוכזו ביום לימודים אחד.

 

 

 

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח