ציון הגמר

ציון הגמר ישוקלל לפי הפירוט להלן:

במסלול הדו-חוגי

  

שיעורי מבוא תרבותי, תרגילים, שיעורים מונוגרפיים ושיעורי מבוא בין-תרבותי 

42%                                                                    

פרוסמינריון מתודולוגי

10%                                                                    

סמינריון

16%                                                                    

לימודי שפה חובה שנה א' ושנה ב'

32%                                                                      

 

 

במסלול החד-חוגי

  

לימודי שפה שנה א' ושנה ב' (חובה)

22%

פרוסמינריון מתודולוגי

6%

3 סמינריונים (שתי עבודות סמינריוניות, עבודת רפראט)

26%

שיעורי מבוא תרבותי, תרגילים, שיעורים מונוגרפיים, שיעורי מבוא בין-תרבותי ושיעור ייעודי למסלול

36%

חטיבת השלמה

10%

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח