קורסי החוג ללימודי הערבית והאסלאם

ייתכנו שינויים בפרטי הקורסים ובמועדי הבחינות.
יש להתעדכן באתר באופן שוטף ובמיוחד סמוך למועדי הבחינות.

המגמה לשפה וספרות ערבית

שנה א'

לימודי יסוד (מסגרת 120)

0631101001 - יסודות הדקדוק** (תאריך בחינה)
מר מאדי קבלאןסמסטר א'תרגילא'12:00–14:00ווב102
0631101002 - יסודות הדקדוק** (תאריך בחינה)
גב' ביאטה שייחטוביץסמסטר א'תרגילא'14:00–16:00ווב103
**הקורס מיועד ל:
**א. תלמידי שנה א' על סמך בחינת המיון
**ב. תלמידים בוגרי המכינה לערבית בסמסטר קיץ
**ג. בוגרי ערבית א+ב ילמדו את הקורס בשנה ב'
0631112001 - דקדוק א': תורת ההגה והצורות** (תאריך בחינה)
מר מאדי קבלאןסמסטר ב'שו"תג'16:00–20:00רוזנברג001
0631112002 - דקדוק א': תורת ההגה והצורות** (תאריך בחינה)
מר מאדי קבלאןסמסטר ב'שו"תב'18:00–20:00רוזנברג105
מר מאדי קבלאןסמסטר ב'שו"תד'18:00–20:00רוזנברג205
**דרישת קדם: הקורס יסודות הדקדוק
0631115001 - ערבית שימושית** (תאריך בחינה)
מר מאדי קבלאןסמסטר א'שו"תג'16:00–20:00רוזנברג107
** מיועד לתלמידים שאינם דוברים ערבית כשפת אם
0631115002 - ערבית שימושית** (תאריך בחינה)
ד"ר חאלד שיח אחמדסמסטר ב'שו"תא'14:00–18:00רוזנברג106
** פתוח לתלמידי החוג בלבד
**הקבוצה מיועדת לתלמידים ששפת אמם ערבית

מבואות (מסגרת 120)

0631222001 - קווים מאפיינים בספרות הקלאסית (תאריך בחינה)
ד"ר אמיר לרנרסמסטר א'שיעורא'10:00–12:00רוזנברג001
0631222201 - תרגיל בקווים מאפיינים בספרות הקלאסית (תאריך בחינה)
ד"ר אמיר לרנרסמסטר א'תרגילד'10:00–12:00גילמן326
0631113001 - מושגי יסוד באסלאם (תאריך בחינה)
ד"ר עליזה שניצרסמסטר א'שיעורב'12:00–14:00גילמן282
ד"ר עליזה שניצרסמסטר א'שיעורד'12:00–14:00גילמן282
0631114001 - מבוא לספרות ערבית מודרנית (תאריך בחינה)
ד"ר ג'ריס ח'וריסמסטר ב'שיעורב'12:00–14:00רוזנברג001
0631114201 - תרגיל לספרות ערבית מודרנית (תאריך בחינה)
גב' קדרי שיבי מייסוןסמסטר ב'תרגילד'16:00–18:00רוזנברג002
0631114202 - תרגיל לספרות ערבית מודרנית (תאריך בחינה)
גב' קדרי שיבי מייסוןסמסטר ב'תרגילב'14:00–16:00רוזנברג002

שנה ב'

לימודי יסוד (מסגרת 122)

0631112201 - דקדוק ב' (תאריך בחינה)
פרופ' ישי פלדסמסטר א'שו"תב'16:00–18:00רוזנברג002
פרופ' ישי פלדסמסטר א'שו"תד'16:00–18:00רוזנברג002

מבואות (מסגרת 122)

0631223001 - קוראן ופרשנות** (תאריך בחינה)
ד"ר עליזה שניצרסמסטר א'+ב'שו"תה'12:00–14:00גילמן220
** בוגרי הקורסים ערבית א'+ב' ילמדו את הקורס בשנה ג'
0631224201 - הסיפורת הערבית המודרנית (תאריך בחינה)
ד"ר חאלד שיח אחמדסמסטר א'שו"תב'14:00–16:00גילמן282
0631224001 - יסודות השירה הערבית המודרנית (תאריך בחינה)
פרופ' ג'יריס ח'וריסמסטר ב'שו"תב'16:00–18:00רוזנברג002

תרגילים טקסטואליים (מסגרת 122)

0631225001 - תרגיל בטקסטים דתיים היסטוריוגרפיים א' (תאריך בחינה)
מר מאדי קבלאןסמסטר א'תרגילא'10:00–12:00רוזנברג002
0631225401 - תרגיל בטקסטים ספרותיים קלאסיים (תאריך בחינה)
ד"ר אמיר לרנרסמסטר ב'תרגילא'12:00–14:00רוזנברג002

שנה ג'

לימודי יסוד (מסגרת 123)

0631331001 - שירה ערבית קלאסית (תאריך בחינה)
פרופ' ג'יריס ח'וריסמסטר א'שו"תב'16:00–18:00רוזנברג205
0631332001 - ז'אנרים ספרותיים קלאסיים (תאריך בחינה)
פרופ' ג'יריס ח'וריסמסטר א'שו"תד'18:00–20:00רוזנברג205

תרגילים טקסטואליים (מסגרת 123)

0631331101 - תרגיל בטקסטים עיוניים מודרניים (תאריך בחינה)
פרופ' ג'יריס ח'וריסמסטר ב'תרגילד'18:00–20:00ווב102

שיעורי העמקה/בחירה (מסגרת 124)

ספרות ערבית קלאסית

0631200101 - טיפוסי שוליים בספרות הערבית הקלאסית (תאריך בחינה)
ד"ר אמיר לרנרסמסטר א'שו"תא'12:00–14:00רוזנברג205
ד"ר אמיר לרנרסמסטר א'שו"תד'12:00–14:00רוזנברג104
0631242301 - סוגת אלפרג' בעד אלשדה (תאריך בחינה)
ד"ר חאלד שיח אחמדסמסטר ב'שיעורד'16:00–18:00גילמן280
0631246101 - טקסטים עיוניים קלאסיים (תאריך בחינה)
ד"ר אמיר לרנרסמסטר ב'שו"תה'12:00–14:00רוזנברג105

דת והיסטוריוגרפיה

0631245501 - חיפוש אחר זהות: עיון בכתבי אבות המודרניזם האסלאמי (תאריך בחינה)
מר ישראל שרנצלסמסטר א'שו"תא'12:00–14:00רוזנברג105
מר ישראל שרנצלסמסטר א'שו"תה'10:00–12:00רוזנברג105
** לתלמידי שנה ג' בלבד
0631246301 - "פקה אל-אקליאת": המאבק על ההגמוניה בענף משפטי מתפתח (תאריך בחינה)
פרופ' אוריה שביטסמסטר א'שיעורה'10:00–14:00רוזנברג209
** לתלמידי שנה ג' בלבד
0631133001 - מבוא להלכה אסלאמית** (תאריך בחינה)
פרופ' קמילה אדנגסמסטר א'שיעורב'10:00–12:00גילמן278
**דרישת קדם: הקורס מושגי יסוד באסלאם
0631133401 - המקורות לחקר האסלאם (תאריך בחינה)
ד"ר עליזה שניצרסמסטר א'שו"תה'16:00–18:00ווב102
** לתלמידי שנה ג' בלבד
0631225101 - תרגיל בטקסטים היסטוריוגרפיים ב' (תאריך בחינה)
ד"ר עליזה שניצרסמסטר ב'תרגילב'10:00–12:00גילמן307
0631211101 - מבוא לתיאולוגיה אסלאמית** (תאריך בחינה)
פרופ' קמילה אדנגסמסטר ב'שיעורב'12:00–14:00גילמן277
**דרישת קדם: הקורס מושגי יסוד באסלאם**

לשון ערבית

0631246701 - קריאה בפרשנות הפילולוגית של הקוראן (תאריך בחינה)
מר מאדי קבלאןסמסטר ב'שו"תא'16:00–18:00ווב103
0631243401 - ניתוח דקדוקי של טקסטים ערביים (תאריך בחינה)
גב' ביאטה שייחטוביץסמסטר ב'שיעורה'14:00–16:00רוזנברג105
** ניתן ללמוד קורסי סמינר כקורסי בחירה בשנה ג'

שיעורי בחירה מחוגים אחרים (מסגרת 126)

0680327501 - בין עברית לערבית - ספרות, היסטוריה, תרבות, לשון, זהות ** (תאריך בחינה)
ד"ר אלמוג בהרסמסטר ב'שיעורב'10:00–12:00רוזנברג002
0680100001 - מבוא לסיפורת** (תאריך בחינה)
פרופ' איריס מילנרסמסטר א'שיעורג'14:00–16:00גילמן326
0662145001 - מבוא לרטוריקה (תאריך בחינה)
פרופ' שי פרוגלסמסטר א'שיעורד'12:00–14:00גילמן326
0680211201 - מבוא לתיאוריות של הרומן (תאריך בחינה)
ד"ר אורלי לוביןסמסטר א'שיעורא'12:00–14:00גילמן278
ד"ר אורלי לוביןסמסטר א'שיעורג'12:00–14:00גילמן278
0680111601 - יצירות מופת בשירה העברית בימי הביניים** (תאריך בחינה)
ד"ר אריאל זינדרסמסטר ב'שיעורא'14:00–16:00גילמן281
0680120301 - מבוא לאגדה ולספרות העממית (תאריך בחינה)
ד"ר דוד רוטמןסמסטר ב'שיעורג'12:00–14:00גילמן278
0627101001 - מבוא לבלשנות (תאריך בחינה)
דר' איה מלצר-אשרסמסטר א'שיעורב'14:00–16:00ווב001
0690130001 - מבוא לבלשנות שמית (תאריך בחינה)
פרופ' שלמה יזרעאלסמסטר א'+ב'שיעורד'10:00–12:00רוזנברג002
0690232201 - מבוא לדיאלקטולוגיה ערבית (תאריך בחינה)
ד"ר לטיציה צ'רקווליניסמסטר א'שו"תב'14:00–16:00רוזנברג103
ד"ר לטיציה צ'רקווליניסמסטר א'שו"תד'14:00–16:00רוזנברג103
0690140001 - הלשון העברית לתקופותיה (תאריך בחינה)
פרופ' חיים כהןסמסטר א'שיעורא'14:00–16:00ווב001
0690232101 - הערבית הפלסטינית (תאריך בחינה)
ד"ר לטיציה צ'רקווליניסמסטר ב'שו"תב'14:00–16:00רוזנברג001
ד"ר לטיציה צ'רקווליניסמסטר ב'שו"תד'14:00–16:00רוזנברג001
0690232401 - השפות השמיות המדוברות של דרום ערב (תאריך בחינה)
ד"ר לטיציה צ'רקווליניסמסטר ב'שו"תב'16:00–18:00רוזנברג103
ד"ר לטיציה צ'רקווליניסמסטר ב'שו"תד'16:00–18:00רוזנברג103
0690232301 - כתובות צפון ערב (תאריך בחינה)
ד"ר לטיציה צ'רקווליניסמסטר א'שו"תב'16:00–18:00רוזנברג103
ד"ר לטיציה צ'רקווליניסמסטר א'שו"תד'16:00–18:00רוזנברג103
0627112001 - פונטיקה (תאריך בחינה)
ד"ר אוון גרי כהןסמסטר א'שיעורב'12:00–14:00ווב001
ד"ר אוון גרי כהןסמסטר א'שיעורד'12:00–14:00ווב001
0662103801 - שכול וטראומה באמנות (תאריך בחינה)
ד"ר אביב לבנתסמסטר ב'שיעורד'14:00–16:00גילמן280
1041358801 - וואחד על אחד - חוויות חיים אחרות (תאריך בחינה)
ד"ר שרון סמדר
מר חסאן שרף
סמסטר ב'שו"תג'16:00–19:00נפתלי210
0608114401 - היסטוריה ומגדר בתרבות המערב (תאריך בחינה)
ד"ר מיכל שפיראסמסטר א'שיעורה'16:00–18:00רוזנברג001
0608112201 - פמיניזמים, משפט וחברה בישראל (תאריך בחינה)
פרופ' דפנה הקרסמסטר א'שיעורה'14:00–16:00ווב001
0690222301 - הורים וילדים במקרא (תאריך בחינה)
ד"ר טליה סוצקוברסמסטר א'שיעורב'12:00–14:00רוזנברג102
0662212401 - מודרניזם- עידן של פריצת גבולות (תאריך בחינה)
ד"ר טטיאנה לנדאסמסטר ב'שיעורד'16:00–18:00גילמן278
0821604001 - אוריינטליזם, קולוניאליזם וארכיטקטורה: קהיר כנרטיב בתקופה המו (תאריך בחינה)
דר' קרן צדפיסמסטר ב'שיעורג'16:00–18:00מכסיקו208
**מיועד לתלמידים שלמדו קורס מבוא אחד לפחות בתחום האומנות

סמינרים (מסגרת 125)

**ניתן ללמוד את כל הסמינרים כשעורי העמקה בשנה ג'

ספרות ערבית קלאסית

0631400201 - עיונים בטקסטים בערבית בינונית ובערבית יהודית (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' נאסר בסלסמסטר א'סמינרב'18:00–20:00ווב301
פרופ' נאסר בסלסמסטר א'סמינרד'18:00–20:00ווב301
0631342701 - מסעות הרוח: חומרי ספרות נודדים בין ערב ותבל בימה"ב (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר אמיר לרנרסמסטר ב'סמינרא'10:00–12:00רוזנברג212
ד"ר אמיר לרנרסמסטר ב'סמינרה'10:00–12:00רוזנברג212

ספרות ערבית מודרנית

0631414001 - המשקל והחרוז בשירה הערבית (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' ג'יריס ח'וריסמסטר ב'סמינרב'18:00–20:00ווב103
פרופ' ג'יריס ח'וריסמסטר ב'סמינרד'16:00–18:00גילמןא361
0631343501 - הדרמה והתיאטרון בתרבות הערבית (תאריך הגשת עבודה)
סמסטר ב'סמינרב'14:00–16:00ווב301
סמסטר ב'סמינרד'12:00–14:00רקנאטי409

לשון ערבית

0631341501 - קריאה בכתבי סיבויה וזמח'שרי (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' ישי פלדסמסטר א'סמינרב'18:00–20:00ווב105
פרופ' ישי פלדסמסטר א'סמינרד'18:00–20:00ווב105

דת והיסטוריוגרפיה אסלאמית

0631300301 - קוראן ותורה: בין שני כתבי קודש (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר עליזה שניצרסמסטר ב'סמינרב'12:00–14:00רוזנברג106
ד"ר עליזה שניצרסמסטר ב'סמינרד'12:00–14:00רוזנברג209
0631342601 - חייו וחיבוריו של אבן חזם מקורדובה (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' קמילה אדנגסמסטר א'סמינרב'14:00–18:00רוזנברג212

מגמת האסלאם

שנה א' (מסגרת 120)

שיעורי ערבית

0631121001 - ערבית א' (תאריך בחינה)
גב' ביאטה שייחטוביץסמסטר א'שו"תא'12:00–14:00רוזנברג212
מר מאדי קבלאןסמסטר א'שו"תא'14:00–18:00רוזנברג212
גב' ביאטה שייחטוביץסמסטר א'שו"תג'10:00–14:00רוזנברג209
**לא כל השעות נכללות במניין השעות לתואר
0631121401 - ערבית ב' (תאריך בחינה)
מר מאדי קבלאןסמסטר ב'שו"תא'10:00–16:00דן-דוד210
מר יוסף אלוןסמסטר ב'שו"תה'12:00–14:00גילמן304
מר אור גלעדסמסטר ב'שו"תה'14:00–16:00דן-דוד210
**לא כל השעות נכללות במניין השעות לתואר

מבואות (מסגרת 122)

0631101001 - יסודות הדקדוק** (תאריך בחינה)
מר מאדי קבלאןסמסטר א'תרגילא'12:00–14:00ווב102
0631101002 - יסודות הדקדוק** (תאריך בחינה)
גב' ביאטה שייחטוביץסמסטר א'תרגילא'14:00–16:00ווב103
** הקורס מיועד ל:
**א. תלמידי שנה א' על סמך בחינת המיון
**ב. תלמידים בוגרי המכינה לערבית בסמסטר קיץ
**ג. בוגרי ערבית א+ב ילמדו את הקורס בשנה ב'
0631113001 - מושגי יסוד באסלאם (תאריך בחינה)
ד"ר עליזה שניצרסמסטר א'שיעורב'12:00–14:00גילמן282
ד"ר עליזה שניצרסמסטר א'שיעורד'12:00–14:00גילמן282
0631113201 - תרגיל במושגי יסוד באסלאם (תאריך בחינה)
מר אלימלך גרוסמןסמסטר א'תרגילב'08:00–10:00רוזנברג104
** דרישת קדם: פטור מערבית
0631222001 - קווים מאפיינים בספרות הקלאסית (תאריך בחינה)
ד"ר אמיר לרנרסמסטר א'שיעורא'10:00–12:00רוזנברג001

טקסטים מודרנים למתקדמים

0631200601 - "האחים המוסלמים" - עיון בהגותם (תאריך בחינה)
מר ישראל שרנצלסמסטר ב'שו"תג'10:00–14:00רוזנברג002

טקסטים קלאסיים למתקדמים

0631242301 - סוגת אלפרג' בעד אלשדה (תאריך בחינה)
ד"ר חאלד שיח אחמדסמסטר ב'שיעורד'16:00–18:00גילמן280
0631246101 - טקסטים עיוניים קלאסיים (תאריך בחינה)
ד"ר אמיר לרנרסמסטר ב'שו"תה'12:00–14:00רוזנברג105

שנה ב' (מסגרת 122)

0631223001 - קוראן ופרשנות** (תאריך בחינה)
ד"ר עליזה שניצרסמסטר א'+ב'שו"תה'12:00–14:00גילמן220
** בוגרי הקורסים ערבית א'+ב' ילמדו את הקורס בשנה ג'
0631225001 - תרגיל בטקסטים דתיים היסטוריוגרפיים א' (תאריך בחינה)
מר מאדי קבלאןסמסטר א'תרגילא'10:00–12:00רוזנברג002
0631225101 - תרגיל בטקסטים היסטוריוגרפיים ב' (תאריך בחינה)
ד"ר עליזה שניצרסמסטר ב'תרגילב'10:00–12:00גילמן307
0631133001 - מבוא להלכה אסלאמית** (תאריך בחינה)
פרופ' קמילה אדנגסמסטר א'שיעורב'10:00–12:00גילמן278
** דרישת קדם: הקורס מושגי יסוד באסלאם.
0631211101 - מבוא לתיאולוגיה אסלאמית** (תאריך בחינה)
פרופ' קמילה אדנגסמסטר ב'שיעורב'12:00–14:00גילמן277
** דרישת קדם: הקורס מושגי יסוד באסלאם.
0631246801 - מבוא לפילוסופיה אסלאמית (תאריך בחינה)
סמסטר ' 00:00–00:00
**קורס חובה - לא לרישום בשנת בתשע"ז. הקורס יינתן בשנה"ל הבאה

שנה ג' (מסגרת 123)

0631133401 - המקורות לחקר האסלאם (תאריך בחינה)
ד"ר עליזה שניצרסמסטר א'שו"תה'16:00–18:00ווב102
0631245501 - חיפוש אחר זהות: עיון בכתבי אבות המודרניזם האסלאמי (תאריך בחינה)
מר ישראל שרנצלסמסטר א'שו"תא'12:00–14:00רוזנברג105
מר ישראל שרנצלסמסטר א'שו"תה'10:00–12:00רוזנברג105
0631246301 - "פקה אל-אקליאת": המאבק על ההגמוניה בענף משפטי מתפתח (תאריך בחינה)
פרופ' אוריה שביטסמסטר א'שיעורה'10:00–14:00רוזנברג209
**יש לבחור אחד מהקורסים: "אבות המודרניזם" או "פקה אלאקליאת"
0631122001 - האסלאם הקדום בראי האסלאם המודרני (תאריך בחינה)
ד"ר עליזה שניצרסמסטר ב'שיעורה'16:00–18:00ווב102

שיעורי העמקה (מסגרת 124)

0631200101 - טיפוסי שוליים בספרות הערבית הקלאסית (תאריך בחינה)
ד"ר אמיר לרנרסמסטר א'שו"תא'12:00–14:00רוזנברג205
ד"ר אמיר לרנרסמסטר א'שו"תד'12:00–14:00רוזנברג104
0631200501 - מבוא לערבית יהודית (תאריך בחינה)
ד"ר אבי טלסמסטר א'שיעורד'18:00–20:00ווב103
0631246701 - קריאה בפרשנות הפילולוגית של הקוראן (תאריך בחינה)
מר מאדי קבלאןסמסטר ב'שו"תא'16:00–18:00ווב103
0631200301 - כלכלה וחברה במזרח התיכון: קריאה בכתביהם של הוגים אסלאמיסטיים (תאריך בחינה)
מר כפיר גרוססמסטר ב'שו"תב'14:00–16:00גילמן361
0631246401 - המקומות הקדושים לאסלאם על פי הקוראן ופרשנותו (תאריך בחינה)
פרופ' אורי רוביןסמסטר ב'שיעורד'10:00–12:00ווב103
**דרישות קדם: מיועד לבוגרי הקורס קוראן ופרשנות

שיעורי העמקה/בחירה מחוגים אחרים (מסגרת 126)

**** קורסי חובה בשפה וספרות ניתנים כבחירה באסלאם
0690121501 - מבוא למקרא: (א) הספרות לסוגותיה (תאריך בחינה)
ד"ר נועם מזרחיסמסטר א'שיעורב'12:00–14:00גילמן281
0680730401 - תולדות תרגומי המקרא: מהעת העתיקה ועד ימינו ** (תאריך בחינה)
ד"ר רן הכהןסמסטר א'שיעורב'16:00–18:00גילמן456
0690221201 - פרשנות ימי הביניים זרמים והתפתחויות (א) (תאריך בחינה)
פרופ' מאירה פוליאקסמסטר א'שיעורד'12:00–14:00רוזנברג103
0690122101 - פרשנות ימי הביניים זרמים והתפתחויות (ב) (תאריך בחינה)
פרופ' מאירה פוליאקסמסטר ב'שיעורד'12:00–14:00רוזנברג002
**ניתן להשתתף בשני חלקי השיעור או באחד מהם
0690122201 - תרגיל נלווה לפרשנות ימי הביניים-ספר מלכים א' (תאריך בחינה)
מר סיון נירסמסטר א'תרגילד'18:00–20:00רוזנברג208 ספריה
0677105801 - ארון הספרים היהודי: מקורות לחקר תולדות ישראל (תאריך בחינה)
ד"ר מעוז כהנאסמסטר א'תרגילג'14:00–18:00רוזנברג102
0680120301 - מבוא לאגדה ולספרות העממית (תאריך בחינה)
ד"ר דוד רוטמןסמסטר ב'שיעורג'12:00–14:00גילמן278
0690123601 - מגילות מדבר יהודה: התגליות בהקשרן ההיסטורי (תאריך בחינה)
ד"ר נועם מזרחיסמסטר ב'שיעורב'16:00–18:00רוזנברג104
0621102501 - תולדות הנצרות מראשיתה ועד קאלוין (תאריך בחינה)
פרופ' אביעד קליינברגסמסטר א'שיעורד'10:00–12:00גילמן223 (אולם ברגר)
0677127201 - מי הרג את ישו? הפולמוס היהודי-נוצרי בשלהי העת העתיקה (תאריך בחינה)
ד"ר מוניקנדם יפעתסמסטר ב'שיעורד'10:00–12:00גילמן306
0662222701 - לאלוהים לחץ כאן: דת בעידן הדיגיטלי והטכנולוגיה כדת מודרנית (תאריך בחינה)
ד"ר וייסמן כרמלסמסטר א'שיעורא'12:00–14:00גילמן326
0622100101 - מבוא לתולדות המזה"ת בעת החדישה (תאריך בחינה)
פרופ' עוזי רביסמסטר א'שיעורה'12:00–14:00גילמן144 (אולם אתינגר)
0622202001 - מאה שנים אחרי: המרד הערבי והמורשת ההאשמית במזה"ת (תאריך בחינה)
ד"ר יואב אלוןסמסטר ב'שיעורב'14:00–16:00גילמן456
0690230801 - אתיופיה:היסטוריה, שפה ותרבות (תאריך בחינה)
ד"ר אנבסה טפרהסמסטר א'שיעורא'14:00–16:00רוזנברג102
0821133101 - מבוא לאמנות עמי האסלאם: הראשית (תאריך בחינה)
ד"ר אריה קפיטיקיןסמסטר א'שיעורג'14:00–16:00מכסיקו115 פאסטליכט
0821134101 - מבוא לאמנות עמי האסלאם: התפארת (תאריך בחינה)
ד"ר אריה קפיטיקיןסמסטר ב'שיעורג'14:00–16:00קיקואין01
0821601501 - הקרבה, דם וקדושה: אמנות שיעית (תאריך בחינה)
ד"ר הגר נעמיסמסטר ב'שיעורב'18:00–20:00מכסיקוא206
0821639401 - ארמונות בעידן האימפריות המוסלמיות: מבט משווה (איראן, הודו וה (תאריך בחינה)
ד"ר הגר נעמיסמסטר א'שיעורב'16:00–18:00קיקואין01
**מיועד לתלמידים שלמדו קורס מבוא אחד לפחות בתחום האומנות

סמינרים (מסגרת 125)

**ניתן ללמוד את כל הסמינרים כשיעורי העמקה/בחירה בשנה ג'
0631342601 - חייו וחיבוריו של אבן חזם מקורדובה (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' קמילה אדנגסמסטר א'סמינרב'14:00–18:00רוזנברג212
0631300301 - קוראן ותורה: בין שני כתבי קודש (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר עליזה שניצרסמסטר ב'סמינרב'12:00–14:00רוזנברג106
ד"ר עליזה שניצרסמסטר ב'סמינרד'12:00–14:00רוזנברג209
0631342701 - מסעות הרוח: חומרי ספרות נודדים בין ערב ותבל בימה"ב (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר אמיר לרנרסמסטר ב'סמינרא'10:00–12:00רוזנברג212
ד"ר אמיר לרנרסמסטר ב'סמינרה'10:00–12:00רוזנברג212
0631400201 - עיונים בטקסטים בערבית בינונית ובערבית יהודית (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' נאסר בסלסמסטר א'סמינרב'18:00–20:00ווב301
פרופ' נאסר בסלסמסטר א'סמינרד'18:00–20:00ווב301

תואר שני (מסגרת 620)

0631414701 - סמינר מחלקתי (תאריך הגשת עבודה)
סמסטר א'+ב'סמינרד'14:00–16:00ווב103
** ההשתתפות חובה. הסמינר שנתי ולכן יש להירשם בסמ' א'.
**תלמידים שהחלו לימודיהם בסמ' ב' ירשמו בסמ' א' של שנה ב'
0631416801 - השירה העממית כמקור השראה למשורר המודרני (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' ג'יריס ח'וריסמסטר א'סמינרב'18:00–20:00רוזנברג211
פרופ' ג'יריס ח'וריסמסטר א'סמינרד'16:00–18:00רוזנברג102
0631400201 - עיונים בטקסטים בערבית בינונית ובערבית יהודית (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' נאסר בסלסמסטר א'סמינרב'18:00–20:00ווב301
פרופ' נאסר בסלסמסטר א'סמינרד'18:00–20:00ווב301
0631417001 - מגעים בינתרבותיים בראי הסיפורת הערבית (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר חאלד שיח אחמדסמסטר א'סמינרב'12:00–14:00ווב401
ד"ר חאלד שיח אחמדסמסטר א'סמינרד'12:00–14:00ווב501
0631400401 - שופטים בעולם המוסלמי מימי הביניים עד לתקופה העות'מאנית (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' קמילה אדנגסמסטר ב'סמינרב'16:00–18:00ווב401
פרופ' קמילה אדנגסמסטר ב'סמינרד'16:00–18:00ווב401
0631416701 - נושאים נבחרים בכתבי המדקדקים הערביים של ימה"ב (תאריך הגשת עבודה)
גב' ביאטה שייחטוביץסמסטר ב'סמינרב'18:00–20:00ווב101
0631417101 - דת, הגירה וגלובליזציה בראי הקולנוע (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' אוריה שביטסמסטר ב'סמינרג'14:00–18:00גילמן304
**מי שלמד בעבר קורס זה במדעי הדתות 0697408201-לא יכול להירשם
0631246401 - המקומות הקדושים לאסלאם על פי הקוראן ופרשנותו (תאריך בחינה)
פרופ' אורי רוביןסמסטר ב'שיעורד'10:00–12:00ווב103
**דרישות קדם: מיועד לבוגרי קורס קוראן ופרשנות
0631401001 - אל-פאראבי על נבואה ופילוסופיה (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר אחמד אע'באריהסמסטר ב'סמינרד'16:00–20:00דן-דוד101

קורסי סמינר לתואר שני מחוגים אחרים

0697407801 - פונדמנטליזם איסלמי במבט השוואתי (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' אוריה שביטסמסטר א'סמינרא'12:00–16:00גילמןא361
0680517101 - אסתטיקה, אתיקה ורוע (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר עידית אלפנדריסמסטר א'סמינרא'12:00–16:00גילמן319א ע"ש אלקוב
0680517901 - לכתוב בלשון האב - כתיבה של מהגרים בשפה זרה ** (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר סמדר שיפמןסמסטר א'סמינרב'16:00–18:00גילמן261
ד"ר סמדר שיפמןסמסטר א'סמינרד'16:00–18:00גילמן261
0607541901 - בין התרבותי למבני: מגדר בחברה הערבית-פלסטינית בישראל (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר תגריד יחיא-יונססמסטר א'סמינרד'12:00–16:00רוזנברג211
0821503501 - המופלא : עאג'איב באמנות ותרבות האסלאם (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר אריה קפיטיקיןסמסטר א'סמינרה'12:00–16:00מכסיקו200
0659212401 - המטפיזיקה של אבן סינא (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר אחמד אע'באריהסמסטר ב'סמינרב'14:00–18:00רוזנברג212
0680517601 - כתיבה נשית: גוף ויצירה (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' איריס מילנרסמסטר ב'סמינרג'12:00–16:00גילמן260
0602615601 - משפחה וילדים בחברה הערבית-מוסלמית במדינת ישראל (תאריך הגשת עבודה)
קאדי איאד זחאלקהסמסטר ב'סמינרג'16:00–18:00ווב401
0654420301 - כופר נפש בשריעה ובחברה המוסלמית (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר נורית צפרירסמסטר ב'סמינרד'18:00–20:00גילמן497
ד"ר נורית צפרירסמסטר ב'סמינרה'18:00–20:00גילמן497
0654420801 - עמוק באדמה: מוות בחברות מוסלמיות (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' מירי שפר-מוסנזוןסמסטר ב'סמינרב'14:00–16:00גילמןא362
פרופ' מירי שפר-מוסנזוןסמסטר ב'סמינרג'14:00–16:00גילמן455
0697409701 - ישראל- דתות רבות לה* (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' אוריה שביטסמסטר א'סמינרב'18:00–20:00גילמןא362
פרופ' אוריה שביטסמסטר ב'סמינרד'18:00–20:00גילמן455

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח