מגמות הלימוד בתכנית

המגמה לחקר דתות והשוואתן

במגמה זו מושם דגש על מחקר השוואתי מעמיק של דתות העולם הגדולות, ובכלל זה נצרות, יהדות, אסלאם, דתות מזרח אסיה ודתות העולם העתיק, על גילוייהם השונים והמגוונים. המרצים במגמה זו משתייכים לדיסציפלינות מחקריות מגוונות, כגון:
פילוסופיה, היסטוריה ומדעי החברה, דבר המאפשר ללומדים להיחשף למגוון רחב של היבטים מחקריים. התכנית במגמה זו מעודדת את הלומדים להיחשף לשתיים – שלוש דתות שונות בצד התמקדות באחת התופעות הדתיות המעניינת אותם.

 

המגמה לדתות חדשות ורוחניות עכשווית

בעשורים האחרונים של המאה העשרים ובפתח המאה העשרים ואחת, שבה הדת להיות גורם מרכזי בחיי האנושות. הפונדמנטליזם הדתי לסוגיו, תופעת העידן החדש, השפעת הדת על הפוליטיקה ושאלת היחס למיעוטים דתיים בחברות פוסט-מודרניות מצויים בלב הדיון התרבותי העולמי. השפעתן של תופעות אלה ניכרת גם בתרבות ובחברה בישראל. המחקר האקדמי בנושאים אלו הוא בראשית דרכו.

התכנית במגמה לדתות חדשות ורוחניות עכשווית מוקדשת לעיון ומחקר ביקורתי של תופעות אלה. התכנית מורכבת משלושה נדבכים:

  •     פונדמנטליזם, קנאות ודיאלוג בין-דתי בעולם המודרני 
  •     דתיות, חילון והעידן החדש 
  •     דת ומגדר

תלמידי התכנית יתמקדו באחד או יותר מתחומים אלה וייקחו כשני שלישים מסמינריוני המחקר שלהם מתוכם. 

 

 

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח