בחינות

AspMaker2010s

  • ייתכנו שינויים בלוח הבחינות.
    יש להתעדכן באתר באופן שוטף ובמיוחד סמוך למועדי הבחינות.
  • תלמיד לתואר ראשון זכאי להיבחן בכל בחינה בשני המועדים שנקבעו לה. הציון הקובע הוא הציון האחרון.
  • אנו ממליצים לסטודנטים להבחן במועד א.
  • מועדי הבחינות ומועדי הגשת עבודות של קורסי חוגים אחרים מתפרסמים בלוח הבחינות של החוג הרלוונטי.
  • בקורסים בהם המטלה הסופית היא עבודה, אין מועד ב'
  • מועד הגשת הסמינרים: סמסטר א' יום א' 14/05/2017, סמסטר ב' וקורסים שנתיים: יום א' 01/10/2017

בהצלחה!!!

סמסטר א'

סוג   שם קורס   מרצים   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
בחינה   יסודות הגיאוארכיאולוגיה**   ד"ר בן-יוסף ארז   30/01/2017  13:30  03/03/2017  09:00 
בחינה   כלי צור בשימוש האדם הפרהיסטורי-שיטות ייצור וטיפוסי כלים**   פרופ' רן ברקאי   01/02/2017  09:00  01/03/2017  09:00 
בחינה   מבוא לארכיאולוגיה קלאסית של א"י בתקופות הקלאסיות   ד"ר שטיבל גיא   02/02/2017  09:00  27/02/2017  09:00 
בחינה   ארכיאולוגיה מהי?   פרופ' שלמה בונימוביץ   05/02/2017  13:00  05/03/2017  09:00 
בחינה   כתובות עבריות ומשמעותן לשחזור ההיסטוריה של תקופת המקרא   פרופ' עודד ליפשיץ   05/02/2017  13:00  07/03/2017  13:00 
בחינה   טיפולוגיה של כלי-חרס א'**   פרופ' רפאל גרינברג   06/02/2017  09:00  06/03/2017  09:00 
בחינה   הארכיאולוגיה של א"י משחר ההיסטוריה ועד חורבן ירושלים   פרופ' רפאל גרינברג   07/02/2017  13:00  09/03/2017  09:00 
בחינה   סדנה מעשית בארכיאוזואולוגיה**   ד"ר ספיר-חן לידר   08/02/2017  09:00  05/03/2017  13:00 
בחינה   מבוא לתרבויות המזרח הקדום וראשית הכתב   פרופ' יורם כהן   09/02/2017  09:00  07/03/2017  09:00 
בחינה   הממלכה הנשכחת: הארכיאולוגיה וההיסטוריה של ממלכת הצפון   מר אסף קליימן   10/02/2017  09:00  30/03/2017  09:00 
בחינה   האדם הקדמון במזרח התיכון: מבוא לארכיאולוגיה פרהיסטורית   פרופ' רן ברקאי   12/02/2017  13:00  19/03/2017  16:00 
בחינה   מבוא לארכיאולוגיה של יוון ב"תקופת האופל" והתקופה הארכאית   ד"ר אלכסנדר פאנטאלקין   13/02/2017  09:00  08/03/2017  09:00 
בחינה   מבוא לתרבויות מסופוטמיה - האלף ה-3 וה-2 לפנה"ס   פרופ' יורם כהן   14/02/2017  13:00  24/03/2017  09:00 
בחינה   הארכיאולוגיה של קפריסין הקדם-קלאסית:סוסי יאור ננסיים,מטילי נ   פרופ' שלמה בונימוביץ   16/02/2017  09:00  17/03/2017  09:00 
בחינה   "כחומר ביד היוצר" - טכנולוגיות ומלאכות בעולם הקלאסי   ד"ר שטיבל גיא   20/02/2017  09:00  26/03/2017  16:00 
בחינה   מבוא למצרים העתיקה   ד"ר דבורה סוויני   23/02/2017  13:00  06/04/2017  09:00 
בחינה   מצרית למתחילים   ד"ר דבורה סוויני   06/07/2017  09:00  09/08/2017  09:00 
בחינת בית   ארכיאולוגיה של ירושלים בתקופות הברונזה והברזל   דר' יובל גדות   מועד א : 01/02/2017 בשעה : 10:00 ; החזרה עד 5.2.2017 בשעה 14:00

מועד ב : 09/03/2017 בשעה : 10:00 ; החזרה עד 13.3.2017 בשעה 14:00

בחינת בית   מבוא לארכיאוזואולוגיה - עצמות בעלי חיים במחקר הארכיאולוגי **   ד"ר ספיר-חן לידר   07/02/2017  13:30  09/03/2017  13:30 
עבודה   ארכיאולוגיה מרחבית: מבוא עיוני ומעשי לסקר ארכיאולוגי**   פרופ' שלמה בונימוביץ   מועד א : הגשה עד 14.5.2017, אין מועד נוסף

עבודה   בתחבולות תעשה-לך מלחמה" - כלי נשק ולחימה בעולם העתיק   ד"ר שטיבל גיא   מועד א : הגשה עד 14.5.2017, אין מועד נוסף

עבודה   הכשרת שדה מתקדמת לארכיאולוג חופר**   דר' יובל גדות          
עבודה   מגידו בתקופת הברונזה והברזל: נושאים נבחרים עם השלכות על כלל   פרופ' ישראל פינקלשטיין   מועד א : הגשה עד 14.5.2017, אין מועד נוסף

עבודה   סדנה לארכיאולוג חופר**   ד"ר פז יצחק   מועד א : הגשה עד 14.5.2017, אין מועד נוסף

עבודה   שוברים את הכלים: כיווני מחקר חדשים בתרבות החומרית של התקופה   גב דבורה ראם   מועד א : הגשה עד 14.5.2017, אין מועד נוסף

עבודה   קשרים בין העולם היווני והלבנט בתקופת הברזל   ד"ר אלכסנדר פאנטאלקין   מועד א : 14/05/2017 בשעה : 09:00 ; הגשה עד 14.5.2017, אין מועד נוסף

עבודה   אכדית למתקדמים   פרופ' יורם כהן   מועד א : 01/10/2017 בשעה : 09:00 ; יש להגיש למזכירות החוג

עבודה סמינריונית   ארכיאולוגיה של החושים   פרופ' רפאל גרינברג ,פרופ' שלמה בונימוביץ   מועד א : הגשה עד 1.10.2017, אין מועד נוסף

עבודה סמינריונית   בעיות נבחרות בכרונולוגיה של תקופות הברונזה והברזל   ד"ר אלכסנדר פאנטאלקין   מועד א : הגשה עד 14.5.2017, אין מועד נוסף

עבודה סמינריונית   גיאוגרפיה היסטורית של המזרח הקדום   פרופ' יורם כהן   מועד א : הגשה עד 1.10.2017, אין מועד נוסף

עבודה סמינריונית   מדעי הארכיאולוגיה ומחקר ישראל הקדום   ד"ר ספיר-חן לידר ,ד"ר בן-יוסף ארז   מועד א : הגשה עד 1.10.2017, אין מועד נוסף

עבודה סמינריונית   סוגיות בקבורה במצרים העתיקה   ד"ר דבורה סוויני   מועד א : הגשה עד 1.10.2017, אין מועד נוסף

עבודה סמינריונית   ספר מלכים בראייה היסטורית וארכאולוגית   פרופ' ישראל פינקלשטיין ,פרופ' עודד ליפשיץ   מועד א : הגשה עד תאריך 14.5.2017

עבודה סמינריונית   שינויי אקלים וההיסטוריה האנושית: מבט ממזרח הים התיכון   דר' יובל גדות ,ד"ר לנגוט דפנה   מועד א : הגשה עד תאריך 14.5.2017, אין מועד נוסף

סמסטר ב'

סוג   שם קורס   מרצים   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
בחינה   טיפולוגיה של כלי חרס ב'**   דר' יובל גדות   05/07/2017  09:00  06/08/2017  09:00 
בחינה   מצרית למתחילים   ד"ר דבורה סוויני   06/07/2017  09:00  09/08/2017  09:00 
בחינה   ארכיאולוגיה מהי?   דר' יובל גדות   07/07/2017  09:00  03/08/2017  09:00 
בחינה   הארכיאולוגיה של א"י משחר ההיסטוריה ועד חורבן ירושלים   פרופ' שלמה בונימוביץ   09/07/2017  13:00  08/08/2017  09:00 
בחינה   ראשיתן של החברות החקלאיות בדרום הלבנט והתמורות החברתיות-כלכל   ד"ר חלאילה חמודי   09/07/2017  13:00  13/08/2017  13:00 
בחינה   טקסט והקשר   ד"ר דבורה סוויני   12/07/2017  09:00  14/08/2017  09:00 
בחינה   מציידים לחקלאים: ביות בעלי חיים במזרח הקדום**   ד"ר ספיר-חן לידר   14/07/2017  09:00  11/08/2017  09:00 
בחינה   תולדות המחשבה הארכיאולוגית**   דר' יובל גדות ,פרופ' אבי גופר   16/07/2017  09:00  17/08/2017  13:00 
בחינה   ארכיאומטלורגיה של המזרח הקדום**   ד"ר בן-יוסף ארז   18/07/2017  09:00  18/08/2017  09:00 
בחינה   סדנה מעשית בארכיאוזואולוגיה**   ד"ר ספיר-חן לידר   20/07/2017  09:00  17/08/2017  09:00 
עבודה   "בין שתי ערים" - תכנון ומרחב עירוני של ערי בירה (ירושלים וקי   ד"ר שטיבל גיא   מועד א : הגשה עד 1.10.2017, אין מועד נוסף

עבודה   ארכיאולוגיה וזהויות: תקופת הברזל א' בארץ-ישראל   דר' יובל גדות   מועד א : הגשה עד 1.10.2017, אין מועד נוסף

עבודה   חברו הטוב של האדם: הארכיאולוגיה של ביות הכלב   ד"ר ספיר-חן לידר   מועד א : הגשה עד 1.10.2017, אין מועד נוסף

עבודה   חפירה נבחרת: לכיש   ד"ר אלכסנדר פאנטאלקין   מועד א : הגשה עד 1.10.2017, אין מועד נוסף

עבודה   מנהגי קבורה בא"י במהלך תקופות הברונזה המאוחרת והברזל   ד"ר אלכסנדר פאנטאלקין   מועד א : הגשה עד 1.10.2017, אין מועד נוסף

עבודה   סביב המדורה: על מקומה של האש בקרב חברות פרהיסטוריות   מר אביעד אגם   מועד א : הגשה עד 1.10.2017, אין מועד נוסף

עבודה   קריאה ביקורתית במדעי הארכיאולוגיה   ד"ר בן-יוסף ארז   מועד א : הגשה עד 1.10.2017, אין מועד נוסף

עבודה   טיפולוגיה של כלי חרס ג' (התקופות הקלאסיות)**   פרופ' אורן טל   מועד א : 01/10/2017 בשעה : 09:00 ; יש להגיש למזכירות החוג עד השעה 13:00

עבודה   סמינר מחלקתי: "גן עדן עלי אדמות" - הגנים בעולם העתיק   ד"ר שטיבל גיא ,ד"ר לנגוט דפנה   מועד א : 01/10/2017 בשעה : 09:00 ; הגשה עד 1.10.2017, אין מועד נוסף

עבודה סמינריונית   "חומה ומגדל" - אדריכלות צבאית בעולם הקלאסי   ד"ר שטיבל גיא   מועד א : הגשה עד 1.10.2017, אין מועד נוסף

עבודה סמינריונית   אגדת הפרא האציל: עדויות ארכיאולוגיות ואנתרופולוגיות בנוגע לא   פרופ' רן ברקאי   מועד א : הגשה עד 1.10.2017, אין מועד נוסף

עבודה סמינריונית   בארץ הכנענים: עיונים בתקופת הברונזה המאוחרת**   פרופ' רפאל גרינברג   מועד א : הגשה עד 1.10.2017, אין מועד נוסף

עבודה סמינריונית   היסטוריה, מקרא ומה שקרה - מבט היסטורי וארכיאולוגי על הדויטרו   פרופ' עודד ליפשיץ   מועד א : הגשה עד 1.10.2017, אין מועד נוסף

עבודה סמינריונית   כנען בין המעצמות בתקופת הברונזה התיכונה ומאוחרת   פרופ' יורם כהן   מועד א : הגשה עד 1.10.2017, אין מועד נוסף

עבודה סמינריונית   עיון מתקדם בטכנולוגיה ליתית ועבודת שדה בהפקת חומרי גלם   פרופ' רן ברקאי ,פרופ' אבי גופר   מועד א : הגשה עד 1.10.2017, אין מועד נוסף

עבודה סמינריונית   פולחן ומנהל בקונטקסט אימפריאלי בדרום הלבנט: אשור, פרס, יוון   פרופ' אורן טל ,ד"ר אלכסנדר פאנטאלקין   מועד א : הגשה עד 1.10.2017, אין מועד נוסף

סמסטר בא

סוג   שם קורס   מרצים   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
עבודה   סמינר מחלקתי: "גן עדן עלי אדמות" - הגנים בעולם העתיק   ד"ר שטיבל גיא ,ד"ר לנגוט דפנה   מועד א : הגשה עד 1.10.2017, אין מועד נוסף


בהצלחה בבחינות

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח