מגמת מקצועות הכתיבה הספרותית (כתיבה יוצרת ותרגום) במסלול החד-חוגי

מגמת מקצועות הכתיבה הספרותית במסלול החד-חוגי – 110 ש"ס :

1) התכנית לכתיבה יוצרת ע"ש פולה ונוח מוזס – מסלול 216  

2) התכנית לתרגום ספרות – מסלול 218

יתקבלו למסלול החד חוגי באחת התוכניות הנ"ל:

א. תלמידים שלמדו בשנה הראשונה באחת התוכניות הנ"ל במסגרת דו-חוגית (החוג לספרות וחוג נוסף לתואר ראשון).

ב. תלמידים העומדים בתנאי הקבלה של המסלול החד-חוגי בחוג לספרות (ראו לעיל בפרק "המסלול החד חוגי במגמה לספרות עברית וספרות כללית").

 

מבנה הלימודים

א. 64 ש"ס – השלמת כל חובות התכנית בלימודי התואר הראשון (כולל לימודי ליבה, קורסי בחירה וסמינרים) ובנוסף:

ב. 24-20 ש"ס -  מלימודי הבחירה של החוג במגמת ספרות עברית וספרות כללית (בחלוקה שווה).

ג. שני סמינרים נוספים מהמגמה לספרות עברית וספרות כללית (8-4 ש"ס). יש לכתוב באחד מהם עבודה סמינריונית ובשני עבודת רפרט. שאר הכללים ללימודי סמינרים ראו בסעיף "מבנה הלימודים במסלול הדו-חוגי במגמת ספרות עברית וספרות כללית".

ד. 18 ש"ס – קורסים מוכרים מלימודי שנה א' בחוג השני. אם יחסרו שעות יש להשלים את החסר בקורסי בחירה נוספים. שימו לב: כדי להעביר אל החוג לספרות את הקורסים שנלמדו בחוג אחר יש להציג למזכירות החוג רשומת לימודים מעודכנת.

 

ציון גמר:

הציון ייקבע לפי השקלול הבא: ממוצע העבודות הסמינריוניות - 20%;

ממוצע משוקלל של הקורסים האחרים - 80%.

 
ידיעון הפקולטה למדעי הרוח