הקבץ לימודי שואה וג'נוסייד

הקבץ לימודי שואה וג'נוסייד (מסגרת 316)

 

תחום הידע העוסק בג'נוסייד ובצורות שונות של אלימות המונית התרחב בעשרים השנים האחרונות מאוד והוא כולל היום עיסוק אינטנסיבי ומגוון בהיסטוריה,סוציולוגיה, אנתרופולוגיה, תקשורת, ספרות, פסיכולוגיה חברתית, לימודי תרבות, כמו גם כיוונים חדשים במשפט בין-לאומי ויחסים בין-לאומיים.

לימודי ג'נוסייד מהוים אצלנו בסיס ללימוד חדשני של נושא השואה - הן בפרספקטיבות השוואתיות והן כחלק אינטגרלי מההיסטוריה של העולם המודרני, במיוחד במאה העשרים. תיאוריות עכשויות של ג'נוסייד מאפשרות לדון בשאלות יסודיות ובתהליכים היסטוריים מרכזיים, מההתפתחות של המערכת הבין-לאומית של מדינות לאום מסוף המאה התשע-עשרה ועד ימינו; דרך סוגיות של זהות ודינמיקה של שייכות קבוצתית, דרך יחסים בין קבוצות והשתנותם בימי משבר, מלחמה ואלימות המונית, ועד הזיכרונות שמעצבים מחדש לאחר ג'נוסייד יחסים חברתיים, תפיסות פוליטיות, מאמצי פיוס ודיונים בבתי משפט בינלאומיים.

קורסי ההקבץ מקיפים את מכלול ההיבטים וההקשרים הללו, מתוך דגש על מחקר היסטורי עדכני של מקרי ג'נוסייד טיפוסיים – מהשואה הארמנית ועד רצח העם בדארפור, כולל "הפתרון הסופי". שואת יהודי אירופה במלחמת העולם השנייה נלמדת ונחקרת בהקשר זה ממגוון רחב של היבטים : הן כמקרה ייחודי של ג'נוסייד שייצר נקודת שבר בהיסטוריה העולמית בכלל ובמחשבה הפילוסופית וההגות המערבית בפרט, והן כטראומה בעלת השפעות מרחיקות לכת על הזהות היהודית והישראלית, על התרבות, החברה והפוליטיקה בישראל, על ניצוליה ועל צאצאיהם, בני הדור השני והשלישי.

כן בוחנים קורסי ההקבץ את ייצוגיה של השואה באמנויות (סיפורת, שירה, מחזאות, אמנות פלסטית, קולנוע ואדריכלות); פרויקטים מוזיאוניים של הנצחה; תהליכי הבניית זיכרון הג'נוסייד בישראל ובמדינות אחרות בעולם; מאפיינים פסיכולוגיים הנוגעים להיבטים שונים של רצח עם; התמודדות משפטית בינלאומית עם תופעת הג'נוסייד, ועוד.

 

 

מבנה ההקבץ:

מסלול ללא סמינריון (16 ש"ס):

קורסי חובה 2 ש"ס
קורסי בחירה 14 ש"ס
סה"כ 16 ש"ס 

מסלול עם סמינריון (20 ש"ס):

קורס חובה 2 ש"ס
קורסי בחירה 14 ש"ס
סמינר או רפראט* 4 ש"ס
סה"כ 20 ש"ס

*אם הסמינריון בהיקף של 2 ש"ס, יש להשלים שיעור בחירה בהיקף של 2 ש"ס מהיצע ההקבץ.
 

 

 

 

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח