כללי

לימודי התואר השני נועדו להעמיק ולהרחיב את הידע של התלמידים בתחומים השונים של תורת הספרות, ספרות עברית וספרות כללית, בהדגשים הקיימים בחוג (כפי שפורטו בלימודי התואר הראשון), וכן להקנות מיומנויות של מחקר ושל עבודה עצמאית. הלימודים בתואר השני הם במתכונת של סמינרים, שההשתתפות בהם היא חובה ושיש לכתוב בהם עבודה סמינריונית או רפרט. על תלמידי התואר השני לבחור בין:

א. תואר שני במסלול עיוני, ללא עבודת-גמר (תזה), שהיקף חובות השמיעה בו הוא 32 ש"ס. מטלת הסיום של התואר העיוני היא בחינת גמר.

ב. תואר שני במסלול מחקרי, עם עבודת-גמר(תזה), שהיקף חובות השמיעה בו 28 ש"ס. לפי כללי הפקולטה, יש לסיים את לימודי התואר השני, כולל בחינת הגמר או עבודת הגמר, בתוך שנתיים. במקרים מיוחדים ניתן לבקש הארכה, המותנית באישור של וועדת הוראה של הפקולטה.


 

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח