מבנה הלימודים

 

הלימודים בחוג מחולקים לשלושה שלבים: לימודי מבוא (סמסטר ראשון ללימודים); לימודי תשתית (סמסטר שני ושלישי ללימודים) ולימודי העמקה (בשלושת הסמסטרים הבאים).

  א. לימודי מבוא (סמסטר ראשון ללימודים):

  • שו"ת ראש החוג
  • שני שיעורי חובה מבואיים
  • סדנת חשיבה היסטורית   

    ב. לימודי תשתית (סמסטר שני ושלישי ללימודים)
  • שו"תים (2 העוסקים בתקופה פרה-מודרנית, 2 בתקופות מודרניות)
  • שיעור חובה בפרק העת העתיקה
  • שיעורי בחירה
  • שיעור ראש בית הספר להיסטוריה

  ג. לימודי העמקה (סמסטר רביעי עד ששי ללימודים)

  • סמינריונים

 

המסלול הדו-חוגי

 

התלמידים ישתתפו במהלך לימודיהם לתואר הראשון בשש מסגרות לימוד:

שיעור ראש החוג: העשייה ההיסטורית לסוגיה

2 ש"ס

שני שיעורי חובה מבואיים

4 ש"ס

שיעור חובה מתוך פרק העת העתיקה

2 ש"ס

חמישה שו"תים (שיעור ותרגיל): סדנת חשיבה היסטורית, שני שו"תים מהתקופה הפרה מודרנית ושני שו"תים מהתקופה המודרנית

20 ש"ס

שיעור ראש בית הספר להיסטוריה

2 ש"ס 

ארבעה שיעורי בחירה

8 ש"ס

ארבעה סמינריונים

16 ש"ס

שפה זרה שנייה ברמת מתחילים + מתקדמים (לימודים אלה לא ייחשבו במניין השעות)

סה"כ

54 ש"ס

 

 

על כל תלמידי החוג להשלים לימודים בשפה זרה שנייה ברמת מתחילים + מתקדמים עד תום לימודיהם.
סטודנט שנרשם לקורס שפה ולא השלים את הקורס או לא ביטל אותו בזמן, יחויב בשכר הלימוד עבור קורס השפה.

 

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח