קורסי החוג לארכיאולוגיה ותרבויות המזרח הקדום

ייתכנו שינויים בפרטי הקורסים ובמועדי הבחינות.
יש להתעדכן באתר באופן שוטף ובמיוחד סמוך למועדי הבחינות.

מבואות שנה א' - מסגרת 120

0671100101 - ארכיאולוגיה מהי? (תאריך בחינה)
פרופ' שלמה בונימוביץסמסטר א'שיעורא'10:00–12:00גילמן281
0671100102 - ארכיאולוגיה מהי? (תאריך בחינה)
דר' יובל גדותסמסטר ב'שיעורב'12:00–14:00גילמן220
0671101001 - האדם הקדמון במזרח התיכון: מבוא לארכיאולוגיה פרהיסטורית (תאריך בחינה)
פרופ' רן ברקאיסמסטר א'שיעורב'12:00–14:00גילמן220
פרופ' רן ברקאיסמסטר א'שיעורד'12:00–14:00גילמן220
0671103501 - הארכיאולוגיה של א"י משחר ההיסטוריה ועד חורבן ירושלים (תאריך בחינה)
פרופ' רפאל גרינברגסמסטר א'שיעורא'14:00–16:00גילמן220
פרופ' רפאל גרינברגסמסטר א'שיעורג'14:00–16:00גילמן220
0671103502 - הארכיאולוגיה של א"י משחר ההיסטוריה ועד חורבן ירושלים (תאריך בחינה)
פרופ' שלמה בונימוביץסמסטר ב'שיעורא'10:00–12:00גילמן281
פרופ' שלמה בונימוביץסמסטר ב'שיעורג'10:00–12:00גילמן220
0671104301 - מבוא לתרבויות המזרח הקדום וראשית הכתב (תאריך בחינה)
פרופ' יורם כהןסמסטר א'שיעורא'16:00–18:00גילמן326
0671107101 - מבוא לארכיאולוגיה קלאסית של א"י בתקופות הקלאסיות (תאריך בחינה)
ד"ר שטיבל גיאסמסטר א'שיעורב'10:00–12:00גילמן220
ד"ר שטיבל גיאסמסטר א'שיעורד'10:00–12:00גילמן220
0671215801 - הארכיאולוגיה של קפריסין הקדם-קלאסית:סוסי יאור ננסיים,מטילי נ (תאריך בחינה)
פרופ' שלמה בונימוביץסמסטר א'שיעורג'10:00–12:00גילמן326
0671103301 - מבוא לתרבויות מסופוטמיה - האלף ה-3 וה-2 לפנה"ס (תאריך בחינה)
פרופ' יורם כהןסמסטר א'שיעורא'12:00–14:00גילמן282
0671104501 - מבוא למצרים העתיקה (תאריך בחינה)
ד"ר דבורה סוויניסמסטר א'שיעורג'16:00–18:00גילמן220
0671123801 - טקסט והקשר (תאריך בחינה)
ד"ר דבורה סוויניסמסטר ב'שיעורד'16:00–18:00גילמן220
0671121601 - חפירה לימודית** (תאריך בחינה)
ד"ר בן-יוסף ארזסמסטר ב'עבודה מעשית00:00–00:00
**רישום לקורס יתבצע במזכירות החוג
0671121602 - חפירה לימודית** (תאריך בחינה)
פרופ' רפאל גרינברגסמסטר ב'עבודה מעשית00:00–00:00
**רישום לקורס יתבצע במזכירות החוג
0671121603 - חפירה לימודית** (תאריך בחינה)
פרופ' שלמה בונימוביץסמסטר ב'עבודה מעשית00:00–00:00
**רישום לקורס יתבצע במזכירות החוג
0671121604 - חפירה לימודית** (תאריך בחינה)
פרופ' ישראל פינקלשטייןסמסטר ב'עבודה מעשית00:00–00:00
**רישום לקורס יתבצע במזכירות החוג

פרוסמינרים נושאיים - 120

0671111801 - ארכיאולוגיה וזהויות: תקופת הברזל א' בארץ-ישראל (תאריך בחינה)
דר' יובל גדותסמסטר ב'פרו"סד'10:00–12:00גילמן319א ע"ש אלקוב
**דרישת קדם: מבוא לארכיאולוגיה של א"י
0671105801 - חברו הטוב של האדם: הארכיאולוגיה של ביות הכלב (תאריך בחינה)
ד"ר ספיר-חן לידרסמסטר ב'פרו"סג'08:00–10:00גילמן319א ע"ש אלקוב
**דרישת קדם: ארכיאולוגיה מהי
0671122701 - "בין שתי ערים" - תכנון ומרחב עירוני של ערי בירה (ירושלים וקי (תאריך בחינה)
ד"ר שטיבל גיאסמסטר ב'פרו"סד'12:00–14:00גילמן319א ע"ש אלקוב
**דרישת קדם: מבוא לארכיאולוגיה קלאסית

חובה ב',ג', א"י - 121

0671121801 - טיפולוגיה של כלי-חרס א'** (תאריך בחינה)
פרופ' רפאל גרינברגסמסטר א'שו"תא'12:00–14:00גילמן204 )(סיפריה)
**דרישת קדם: מבוא לארכיאולוגיה של א"י, ארכ' מהי
0671222001 - טיפולוגיה של כלי חרס ב'** (תאריך בחינה)
דר' יובל גדותסמסטר ב'שו"תג'16:00–18:00גילמן204 )(סיפריה)
**דרישות קדם: מבוא לארכיאולוגיה של א"י,
**טיפולוגיה א'
0671101101 - כלי צור בשימוש האדם הפרהיסטורי-שיטות ייצור וטיפוסי כלים** (תאריך בחינה)
פרופ' רן ברקאיסמסטר א'תרגילב'08:00–10:00גילמן204 )(סיפריה)
**דרישת קדם: מבוא לארכ' פרהיסטורית
0671220001 - טיפולוגיה של כלי חרס ג' (התקופות הקלאסיות)** (תאריך בחינה)
פרופ' אורן טלסמסטר ב'תרגילד'08:00–10:00גילמן204 )(סיפריה)
**דרישת קדם: מבוא לארכיאולוגיה קלאסית
0671320301 - ארכיאולוגיה מרחבית: מבוא עיוני ומעשי לסקר ארכיאולוגי** (תאריך בחינה)
פרופ' שלמה בונימוביץסמסטר א'שו"תא'14:00–16:00גילמן277
**דרישת קדם: מבוא לארכיאולוגיה של א"י
**חובת השתתפות בארבעה סיורים שיתקיימו בימי ה'
0671221501 - כתובות עבריות ומשמעותן לשחזור ההיסטוריה של תקופת המקרא (תאריך בחינה)
פרופ' עודד ליפשיץסמסטר א'שיעורב'10:00–12:00גילמן282
**דרישת קדם: מבוא לארכיאולוגיה של א"י
0671200001 - תולדות המחשבה הארכיאולוגית** (תאריך בחינה)
פרופ' אבי גופר
דר' יובל גדות
סמסטר ב'שיעורב'14:00–16:00גילמן220
**דרישת קדם: מבוא לארכ' של א"י
0671206301 - מבוא לארכיאוזואולוגיה - עצמות בעלי חיים במחקר הארכיאולוגי ** (תאריך בחינה)
ד"ר ספיר-חן לידרסמסטר א'שיעורד'10:00–12:00דן-דוד101
ד"ר ספיר-חן לידרסמסטר א'שיעורא'10:00–12:00דן-דוד101
** דרישת קדם: ארכיאולוגיה מהי

סמינרים א"י - 122

**רישום לסמינרים מותנה במילוי חובת השתתפות בפרוסמינריון
0671222201 - היסטוריה, מקרא ומה שקרה - מבט היסטורי וארכיאולוגי על הדויטרו (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' עודד ליפשיץסמסטר ב'סמינרב'10:00–12:00גילמן304
פרופ' עודד ליפשיץסמסטר ב'סמינרד'10:00–12:00גילמן304
**דרישת קדם: מבוא היסטורי או ארכיאולוגי לתקופת המקרא
0671219901 - אגדת הפרא האציל: עדויות ארכיאולוגיות ואנתרופולוגיות בנוגע לא (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' רן ברקאיסמסטר ב'סמינרב'12:00–14:00גילמן204 )(סיפריה)
פרופ' רן ברקאיסמסטר ב'סמינרד'12:00–14:00גילמן204 )(סיפריה)
**דרישות קדם: מבוא לפרהיסטוריה של א"י,
0671207101 - בארץ הכנענים: עיונים בתקופת הברונזה המאוחרת** (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' רפאל גרינברגסמסטר ב'סמינרא'14:00–16:00גילמן319א ע"ש אלקוב
פרופ' רפאל גרינברגסמסטר ב'סמינרג'14:00–16:00גילמן319א ע"ש אלקוב
**דרישת קדם: מבוא לארכיאולוגיה של א"י
0671221701 - "חומה ומגדל" - אדריכלות צבאית בעולם הקלאסי (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר שטיבל גיאסמסטר ב'סמינרב'14:00–16:00גילמן323 ע"ש אלקוב
ד"ר שטיבל גיאסמסטר ב'סמינרד'16:00–18:00גילמן319א ע"ש אלקוב
**דרישת קדם: מבוא לארכ' קלאסית
0671219601 - בעיות נבחרות בכרונולוגיה של תקופות הברונזה והברזל (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר אלכסנדר פאנטאלקיןסמסטר א'סמינרג'08:00–12:00גילמן204 )(סיפריה)
**דרישת קדם: ארכיאולוגיה של א"י משחר ההיסטוריה

סמינרים תרבויות-122

0671243601 - כנען בין המעצמות בתקופת הברונזה התיכונה ומאוחרת (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' יורם כהןסמסטר ב'סמינרא'16:00–18:00גילמן323 ע"ש אלקוב
פרופ' יורם כהןסמסטר ב'סמינרג'16:00–18:00גילמן323 ע"ש אלקוב
** דרישות קדם: מבוא למזרח הקדום, או לחילופין: מבוא למצרי

שפות עתיקות - 130

0671155201 - מצרית למתחילים (תאריך בחינה)
ד"ר דבורה סוויניסמסטר א'שו"תב'18:00–20:00גילמן304
ד"ר דבורה סוויניסמסטר א'שו"תד'16:00–18:00גילמן323 ע"ש אלקוב
ד"ר דבורה סוויניסמסטר ב'שו"תב'18:00–20:00גילמן323 ע"ש אלקוב
ד"ר דבורה סוויניסמסטר ב'שו"תד'18:00–20:00גילמן323 ע"ש אלקוב
0671340101 - אכדית למתקדמים (תאריך בחינה)
פרופ' יורם כהןסמסטר א'שו"תג'16:00–18:00גילמן323 ע"ש אלקוב
פרופ' יורם כהןסמסטר ב'שו"תג'14:00–16:00גילמן323 ע"ש אלקוב
1671404701 - Ancient Language: Akkadian (תאריך בחינה)
פרופ' יורם כהןסמסטר א'שיעורג'14:00–16:00גילמן304
פרופ' יורם כהןסמסטר ב'שיעורג'12:00–14:00גילמן304
1671404702 - Ancient Language: Akkadian practice (תאריך בחינה)
דר שי גורדיןסמסטר א'תרגילב'16:00–17:00גילמן304
דר שי גורדיןסמסטר ב'תרגילב'14:00–15:00גילמן319א ע"ש אלקוב

שעורי בחירה - 124

0671111901 - ארכיאולוגיה של ירושלים בתקופות הברונזה והברזל (תאריך בחינה)
דר' יובל גדותסמסטר א'שיעורב'12:00–14:00גילמן277
**דרישת קדם: הארכיאולוגיה של א"י משחר ההיסטוריה ועד חורבן
0671242001 - יסודות הגיאוארכיאולוגיה** (תאריך בחינה)
ד"ר בן-יוסף ארזסמסטר א'שיעורב'10:00–12:00גילמן319א ע"ש אלקוב
ד"ר בן-יוסף ארזסמסטר א'שיעורג'10:00–12:00גילמן319א ע"ש אלקוב
**דרישת קדם: הארכיאולוגיה מהי?
**הקורס מיועד לתלמידי שנה ב' ומעלה
**דרישת קדם: הארכיאולוגיה מהי?
0671219001 - מציידים לחקלאים: ביות בעלי חיים במזרח הקדום** (תאריך בחינה)
ד"ר ספיר-חן לידרסמסטר ב'שיעורא'12:00–14:00גילמן220
**דרישת קדם: הארכיאולוגיה מהי?
**מבוא לארכיאוזואולוגיה (או לימוד הקורס במקביל)
0671212601 - מבוא לארכיאולוגיה של יוון ב"תקופת האופל" והתקופה הארכאית (תאריך בחינה)
ד"ר אלכסנדר פאנטאלקיןסמסטר א'שיעורא'10:00–12:00גילמן277
**מבוא לארכיאולוגיה אגאית קדם-קלאסית
**מיועד לשנה ב' ומעלה
0671250901 - ארכיאומטלורגיה של המזרח הקדום** (תאריך בחינה)
ד"ר בן-יוסף ארזסמסטר ב'שיעורב'08:00–10:00גילמן319א ע"ש אלקוב
ד"ר בן-יוסף ארזסמסטר ב'שיעורג'10:00–12:00גילמן319א ע"ש אלקוב
**דרישת קדם: יסודות הגיאו-ארכיאולוגיה או קורס מקביל
**מבוא לגיאולוגיה, מבוא למדעי כדור הארץ
0671219701 - מנהגי קבורה בא"י במהלך תקופות הברונזה המאוחרת והברזל (תאריך בחינה)
ד"ר אלכסנדר פאנטאלקיןסמסטר ב'שיעורא'10:00–12:00גילמן277
**דרישת קדם: מבוא לארכיאולוגיה של א"י משחר ההיסטוריה
0671241501 - "כחומר ביד היוצר" - טכנולוגיות ומלאכות בעולם הקלאסי (תאריך בחינה)
ד"ר שטיבל גיאסמסטר א'שיעורב'14:00–16:00גילמן220
0671206401 - סדנה מעשית בארכיאוזואולוגיה** (תאריך בחינה)
ד"ר ספיר-חן לידרסמסטר א'שו"תד'08:00–10:00גילמן319א ע"ש אלקוב
**דרישת קדם: מבוא לארכיאוזואולוגיה
0671206402 - סדנה מעשית בארכיאוזואולוגיה** (תאריך בחינה)
ד"ר ספיר-חן לידרסמסטר ב'שו"תג'10:00–12:00גילמן323 ע"ש אלקוב
**דרישת קדם: מבוא לארכיאוזואולוגיה
0671216001 - סדנה לארכיאולוג חופר** (תאריך בחינה)
ד"ר פז יצחקסמסטר א'שיעורא'18:00–20:00גילמן323 ע"ש אלקוב
**הרישום לקורס יתבצע במזכירות החוג
0671215901 - הכשרת שדה מתקדמת לארכיאולוג חופר** (תאריך בחינה)
דר' יובל גדותסמסטר א'עבודה מעשית00:00–00:00
**הרישום לקורס יתבצע במזכירות החוג
1880063301 - עידן האימפריות - פרופ' עודד ליפשיץ (תאריך בחינה)
סמסטר ב'שיעורב'12:00–14:00גילמן282
0671219801 - חפירה נבחרת: לכיש (תאריך בחינה)
ד"ר אלכסנדר פאנטאלקיןסמסטר ב'שיעורא'12:00–14:00גילמן277
**מיועד לשנה ב' ומעלה
0671259801 - מגידו בתקופת הברונזה והברזל: נושאים נבחרים עם השלכות על כלל (תאריך בחינה)
פרופ' ישראל פינקלשטייןסמסטר א'שיעורד'12:00–14:00גילמן277
0671256501 - סביב המדורה: על מקומה של האש בקרב חברות פרהיסטוריות (תאריך בחינה)
מר אביעד אגםסמסטר ב'שיעורג'12:00–14:00גילמן279
0690123601 - מגילות מדבר יהודה: התגליות בהקשרן ההיסטורי (תאריך בחינה)
ד"ר נועם מזרחיסמסטר ב'שיעורב'16:00–18:00רוזנברג104
0671256301 - הממלכה הנשכחת: הארכיאולוגיה וההיסטוריה של ממלכת הצפון (תאריך בחינה)
מר אסף קליימןסמסטר א'שיעורד'14:00–16:00גילמן279
0671256401 - שוברים את הכלים: כיווני מחקר חדשים בתרבות החומרית של התקופה (תאריך בחינה)
גב דבורה ראםסמסטר א'שיעורא'16:00–18:00גילמן323 ע"ש אלקוב
** קורס תואר שני פתוח לסטודנטים שסיימו טיפולוגיה ב
0690335901 - כתובות שמיות צפון-מערביות מתקופת המקרא (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' שלמה יזרעאלסמסטר א'+ב'סמינרג'08:00–10:00ווב501
0690340201 - ארמית מקראית (תאריך בחינה)
פרופ' משה מורגנשטרןסמסטר א'+ב'שו"תג'14:00–16:00רוזנברג105
0690122801 - קריאה בין תרבותית בתנ"ך ובספרות המזרח הקדום (תאריך בחינה)
ד"ר אסנת ברתורסמסטר א'שיעורד'14:00–16:00רוזנברג104
0690123201 - הנבואה המקראית: בין היסטוריה לספרות (תאריך בחינה)
פרופ' דלית רום-שילוניסמסטר ב'שיעורג'10:00–12:00רוזנברג106
0671256601 - ראשיתן של החברות החקלאיות בדרום הלבנט והתמורות החברתיות-כלכל (תאריך בחינה)
ד"ר חלאילה חמודיסמסטר ב'שיעורד'14:00–16:00גילמן306

לימודי התואר השני -מסגרת 620

0671415601 - ספר מלכים בראייה היסטורית וארכאולוגית (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' ישראל פינקלשטיין
פרופ' עודד ליפשיץ
סמסטר א'סמינרב'14:00–16:00גילמן319א ע"ש אלקוב
פרופ' ישראל פינקלשטיין
פרופ' עודד ליפשיץ
סמסטר א'סמינרד'16:00–18:00גילמן204 )(סיפריה)
0671415001 - שינויי אקלים וההיסטוריה האנושית: מבט ממזרח הים התיכון (תאריך הגשת עבודה)
דר' יובל גדות
ד"ר לנגוט דפנה
סמסטר א'סמינרב'10:00–12:00גילמן204 )(סיפריה)
דר' יובל גדות
ד"ר לנגוט דפנה
סמסטר א'סמינרד'10:00–12:00גילמן204 )(סיפריה)
0671414901 - סוגיות בקבורה במצרים העתיקה** ** (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר דבורה סוויניסמסטר א'סמינרג'14:00–16:00גילמן323 ע"ש אלקוב
ד"ר דבורה סוויניסמסטר ב'סמינרג'12:00–14:00גילמן323 ע"ש אלקוב
** פתוח לתואר ראשון באישור המרצה
0671415501 - סמינר מחלקתי: "גן עדן עלי אדמות" - הגנים בעולם העתיק (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר שטיבל גיא
ד"ר לנגוט דפנה
סמסטר א'+ב'סמינרב'16:00–18:00גילמן281
0671415301 - מדעי הארכיאולוגיה ומחקר ישראל הקדום (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר בן-יוסף ארז
ד"ר ספיר-חן לידר
סמסטר א'סמינרב'12:00–14:00גילמן319א ע"ש אלקוב
ד"ר בן-יוסף ארז
ד"ר ספיר-חן לידר
סמסטר ב'סמינרב'12:00–14:00גילמן319א ע"ש אלקוב
0671415101 - ארכיאולוגיה של החושים (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' רפאל גרינברג
פרופ' שלמה בונימוביץ
סמסטר א'סמינרג'16:00–18:00גילמן204 )(סיפריה)
פרופ' רפאל גרינברג
פרופ' שלמה בונימוביץ
סמסטר ב'סמינרג'16:00–18:00גילמן497
0671430801 - עיון מתקדם בטכנולוגיה ליתית ועבודת שדה בהפקת חומרי גלם (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' אבי גופר
פרופ' רן ברקאי
סמסטר ב'סמינרד'16:00–20:00גילמן204 )(סיפריה)
** פתוח לתואר ראשון באישור המרצים
0671409801 - קריאה ביקורתית במדעי הארכיאולוגיה (תאריך בחינה)
ד"ר בן-יוסף ארזסמסטר ב'שיעורג'14:00–16:00גילמן204 )(סיפריה)
0671415801 - פולחן ומנהל בקונטקסט אימפריאלי בדרום הלבנט: אשור, פרס, יוון (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' אורן טל
ד"ר אלכסנדר פאנטאלקין
סמסטר ב'סמינרד'16:00–20:00גילמן304
**דרישת קדם: מבוא לארכיאולוגיה קלאסית, מבוא לארכיאולוגיה
0671415401 - קשרים בין העולם היווני והלבנט בתקופת הברזל (תאריך בחינה)
ד"ר אלכסנדר פאנטאלקיןסמסטר א'שיעורא'12:00–14:00גילמן220
0671415701 - בתחבולות תעשה-לך מלחמה" - כלי נשק ולחימה בעולם העתיק (תאריך בחינה)
ד"ר שטיבל גיאסמסטר א'שיעורד'12:00–14:00גילמן278
0671430301 - גיאוגרפיה היסטורית של המזרח הקדום (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' יורם כהןסמסטר א'סמינרג'12:00–14:00גילמן323 ע"ש אלקוב
פרופ' יורם כהןסמסטר ב'סמינרא'12:00–14:00גילמן323 ע"ש אלקוב
** דרישות קדם:לפחות שני מבואות של תרבויות +שפה קדומה אחת
1671407401 - Iron Age I in the Southern Levant and the Formation of Local (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' ישראל פינקלשטייןסמסטר ב'סמינרג'10:00–12:00גילמן304
פרופ' ישראל פינקלשטייןסמסטר ב'סמינרג'14:00–16:00גילמן320 ע"ש אלקוב
** מספר מקומות מצומצם, רישום דרך מזכירות החוג
0671410001 - עיונים בארכיאולוגיה של תקופת הברזל (תאריך בחינה)
פרופ' ישראל פינקלשטייןסמסטר ב'שיעורא'14:00–16:00גילמן323 ע"ש אלקוב

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח