קורסי אופקים

קורסי הקבצים הבין תחומיים

ייתכנו שינויים בפרטי הקורסים ובמועדי הבחינות.
יש להתעדכן באתר באופן שוטף ובמיוחד סמוך למועדי הבחינות.

הקבץ "אופקים" בלימודי היהדות כתרבות (מסגרת 160)

שיעורי חובה (סה"כ 8 ש"ס)

מתוך אשכול לימודי הליבה של תכנית "אופקים"

0641210401 - אוונגרד יהודי בעולם מחולן: מי"ל פרץ ועד ז'ורז' פרק (תאריך בחינה)
ד"ר אביב לבנתסמסטר א'שיעורד'12:00–14:00דן-דוד212
0641500301 - מתחים בתרבות ישראל בראי הספרות והאמנות (תאריך בחינה)
מר אשר אלבוסמסטר א'שו"תד'10:00–12:00רוזנברג207 (תוכנית אופקים)
0641500601 - דת וכלכלה (תאריך בחינה)
ד"ר ירון כהן צמחסמסטר ב'שיעורג'16:00–18:00גילמן277
0641500501 - יאנוש קורצ'אק: קריאה רב תחומית (תאריך בחינה)
ד"ר אביב לבנתסמסטר ב'שיעורד'10:00–12:00רוזנברג207 (תוכנית אופקים)

שיעורי בחירה (סה"כ 8 ש"ס)

מהתכנית הרב-תחומית במדעי הרוח

0662222701 - לאלוהים לחץ כאן: דת בעידן הדיגיטלי והטכנולוגיה כדת מודרנית (תאריך בחינה)
ד"ר וייסמן כרמלסמסטר א'שיעורא'12:00–14:00גילמן326
0662223101 - תרבות זמננו: רעיון המודרניות (תאריך בחינה)
ד"ר נועה גדיסמסטר א'שיעורב'10:00–12:00גילמן305
0662110301 - הפסיכולוגיה של הנורמאלי בראי הלא-נורמאלי: משיגעון לשפיות (תאריך בחינה)
ד"ר גדי אלוןסמסטר א'שיעורג'14:00–16:00גילמן144 (אולם אתינגר)
0662209801 - מיתוס, אגדה וזיכרון: בתרבות היהודית ובמבט השוואתי (תאריך בחינה)
פרופ' עלי יסיףסמסטר א'שיעורד'10:00–12:00גילמן278
0662101301 - מבוא לספרות ילדים ותרבות הילד (תאריך בחינה)
פרופ' יעל דרסמסטר א'שיעורג'14:00–18:00גילמן307
0662129201 - רטוריקה ואתיקה: שלשה נאומים הומניסטיים (תאריך בחינה)
פרופ' שי פרוגלסמסטר ב'שיעורד'12:00–14:00גילמן278
0662103901 - חורים שחורים: ייצוגי השואה על מסכי הקולנוע (תאריך בחינה)
ד"ר אביב לבנתסמסטר א'שיעורד'10:00–12:00גילמן279
0662145001 - מבוא לרטוריקה (תאריך בחינה)
פרופ' שי פרוגלסמסטר א'שיעורד'12:00–14:00גילמן326
0662209201 - התנ"ך לילדים (תאריך בחינה)
ד"ר דרור בורשטייןסמסטר ב'שיעורא'12:00–14:00גילמן278
0662222801 - העיתונות החרדית והמודרנה (תאריך בחינה)
ד"ר יובל חרוביסמסטר ב'שיעורב'16:00–18:00גילמן323 ע"ש אלקוב
0662209401 - מיתוסים בראי הפסיכואנליזה (תאריך בחינה)
ד"ר מעין מזורסמסטר ב'שיעורג'10:00–12:00גילמן326
0662209701 - דיבור ואמת: נקודת מבט פסיכואנליטית (תאריך בחינה)
פרופ' שי פרוגלסמסטר ב'שיעורד'10:00–12:00גילמן326
0662103801 - שכול וטראומה באמנות (תאריך בחינה)
ד"ר אביב לבנתסמסטר ב'שיעורד'14:00–16:00גילמן280
0662115401 - צדק חברתי ואי/ שוויון בישראל (תאריך בחינה)
גב' יערה בוקסבאוםסמסטר ב'שיעורה'10:00–12:00גילמן326

ממחוגי הפקולטה למדעי הרוח

0621102501 - תולדות הנצרות מראשיתה ועד קאלוין (תאריך בחינה)
פרופ' אביעד קליינברגסמסטר א'שיעורד'10:00–12:00גילמן223 (אולם ברגר)
0621116801 - העולם היווני בתקופה הקלסית (תאריך בחינה)
פרופ' עירד מלכיןסמסטר א'שיעורב'16:00–18:00גילמן223 (אולם ברגר)
0677126801 - א"ד גורדון ומקומו בתולדות הציונות (תאריך בחינה)
פרופ' שלום רצביסמסטר א'שיעורג'14:00–16:00רוזנברג106
0677114001 - עיצובה של לאומיות יהודית ממרד החשמונאים עד חתימת המשנה (תאריך בחינה)
ד"ר יובל שחרסמסטר ב'תרגילב'12:00–14:00קרטר202 חדר מורים
ד"ר יובל שחרסמסטר ב'תרגילד'12:00–14:00קרטר203 חדר מורים
0677127201 - מי הרג את ישו? הפולמוס היהודי-נוצרי בשלהי העת העתיקה (תאריך בחינה)
ד"ר מוניקנדם יפעתסמסטר ב'שיעורד'10:00–12:00גילמן306
0677127101 - הלכה וחברה בתקופת המשנה והתלמוד (תאריך בחינה)
ד"ר מוניקנדם יפעתסמסטר א'שיעורב'12:00–14:00ווב102
0677122901 - היהודים באמריקה: היסטוריה, חברה ותרבות, 2017-1654 (תאריך בחינה)
ד"ר סקוט אוריסמסטר א'שיעורא'16:00–18:00גילמן281
0677124501 - בין ישראליות וחרדיות: מתחים וצמתי מפגש (תאריך בחינה)
ד"ר מעוז כהנאסמסטר א'שיעורג'12:00–14:00גילמן279
0680100101 - הסיפורת העברית במאתיים השנים האחרונות: מבוא היסטורי ** (תאריך בחינה)
ד"ר מיכל ארבלסמסטר א'+ב'שיעורד'14:00–16:00גילמן282
0680111601 - יצירות מופת בשירה העברית בימי הביניים** (תאריך בחינה)
ד"ר אריאל זינדרסמסטר ב'שיעורא'14:00–16:00גילמן281
0680210301 - יצירות מופת בשירה העברית החדשה (תאריך בחינה)
ד"ר דנה אולמרטסמסטר ב'שיעורה'12:00–14:00גילמן326
0680204201 - גוף ומגדר בסיפור העם העברי לתקופותיו (תאריך בחינה)
ד"ר דוד רוטמןסמסטר א'שיעורג'12:00–14:00גילמן307
0680120301 - מבוא לאגדה ולספרות העממית (תאריך בחינה)
ד"ר דוד רוטמןסמסטר ב'שיעורג'12:00–14:00גילמן278
0680730401 - תולדות תרגומי המקרא: מהעת העתיקה ועד ימינו ** (תאריך בחינה)
ד"ר רן הכהןסמסטר א'שיעורב'16:00–18:00גילמן456
0618101601 - מבוא לפילוסופיה של הדת (תאריך בחינה)
ד"ר נחמה ורביןסמסטר ב'שיעורג'14:00–16:00גילמן144 (אולם אתינגר)
0671103501 - הארכיאולוגיה של א"י משחר ההיסטוריה ועד חורבן ירושלים (תאריך בחינה)
פרופ' רפאל גרינברגסמסטר א'שיעורא'14:00–16:00גילמן220
פרופ' רפאל גרינברגסמסטר א'שיעורג'14:00–16:00גילמן220
0671104301 - מבוא לתרבויות המזרח הקדום וראשית הכתב (תאריך בחינה)
פרופ' יורם כהןסמסטר א'שיעורא'16:00–18:00גילמן326
0671107101 - מבוא לארכיאולוגיה קלאסית של א"י בתקופות הקלאסיות (תאריך בחינה)
ד"ר שטיבל גיאסמסטר א'שיעורב'10:00–12:00גילמן220
ד"ר שטיבל גיאסמסטר א'שיעורד'10:00–12:00גילמן220
0671111901 - ארכיאולוגיה של ירושלים בתקופות הברונזה והברזל (תאריך בחינה)
דר' יובל גדותסמסטר א'שיעורב'12:00–14:00גילמן277
0608114401 - היסטוריה ומגדר בתרבות המערב (תאריך בחינה)
ד"ר מיכל שפיראסמסטר א'שיעורה'16:00–18:00רוזנברג001
0608360201 - סרבנות גט - איך יוצאים מזה? (תאריך בחינה)
ד"ר עליזה בזקסמסטר א'שיעורב'12:00–14:00רוזנברג106
0608360301 - על אהבה אינטימיות ופשרה ביהדות (תאריך בחינה)
ד"ר עליזה בזקסמסטר ב'שיעורב'12:00–14:00רוזנברג002
0691140701 - מרחב, מקום סביבה: מבוא לסביבת האדם (תאריך בחינה)
פרופ' יובל פורטוגליסמסטר א'שו"תד'14:00–18:00יד אבנר 120
0697100201 - מבוא למדעי הדתות: אנתרופולוגיה וסוציולוגיה של הדת (תאריך בחינה)
ד"ר אהרון אנגלברגסמסטר א'שיעורד'12:00–14:00רוזנברג102
0697100501 - תרגיל במבוא למדעי הדתות (תאריך בחינה)
גב' קלרה אונגרסמסטר א'תרגילד'14:00–16:00גילמן261
0631113001 - מושגי יסוד באסלאם (תאריך בחינה)
ד"ר עליזה שניצרסמסטר א'שיעורב'12:00–14:00גילמן282
ד"ר עליזה שניצרסמסטר א'שיעורד'12:00–14:00גילמן282

קורסים מפקולטות אחרות

ניתן להשתתף בקורס אחד בלבד, לתלמידי שנים ב'-ג'

יש להתעדכן בדרישות קדם לקורסים בחוג הרלונטי

1041310201 - חברה בישראל (תאריך בחינה)
פרופ' הרצוג חנה
פרופ' לוין אפשטיין נח
פרופ' רבינוביץ דני
פרופ' שנהב יהודה
סמסטר ב'שיעורה'16:00–19:00נפתלי101
1041358101 - יהודים, אנתרופולוגים ומה שביניהם- עודכן ב-20.9.16 (תאריך בחינה)
ד"ר קרבאל-טובי מיכלסמסטר ב'שו"תא'10:00–13:00נפתלי419
1041358901 - חינוך ושוויון** (תאריך בחינה)
פרופ' שביט יוסיסמסטר א'שו"תא'15:00–18:00נפתלי104
1031355201 - המחשבה הפוליטית בציונות (תאריך בחינה)
ד"ר חוברס אילסמסטר ב'שיעורד'09:00–12:00נפתלי205
0811220201 - מבוא לתיאטרון היהודי והעברי (תאריך בחינה)
ד"ר ליפשיץ יאירסמסטר א'שיעורב'12:00–14:00מכסיקו209

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח