מהלך הלימודים

המסלול הדו-חוגי

במהלך שלוש שנים ילמדו התלמידים 66 ש"ס, לפי הפירוט:

3 שיעורי מבוא תרבותי

12 ש"ס

3 תרגילי מבוא תרבותי

6 ש"ס

2 שיעורי מבוא בין-תרבותי

6 ש"ס

פרוסמינריון מתודולוגי

4 ש"ס

סמינריון

4 ש"ס

לימודי שפה חובה (*)

24 ש"ס

שיעורים מונוגרפיים

10 ש"ס

סה"כ

66 ש"ס

* התלמידים שבחרו בשפת סנסקריט (20 ש"ס) ילמדו בשיעורי בחירה נוספים בהיקף של 4 ש"ס.

הצעה לתכנית לימודים תלת-שנתית

שנה א':

שפה שנה א

12 ש"ס

3 מבואות תרבותיים

12 ש"ס

3 תרגילי מבוא תרבותי

6 ש"ס

 סה"כ

30 ש"ס

אין אפשרות להירשם לשיעורי בחירה (מונוגרפיים) בשנה א'

 

שנה ב':

שפה שנה ב' (*)

12 ש"ס

פרוסמינריון מתודולוגי

4 ש"ס

2 שיעורי מבוא בין-תרבותי

6 ש"ס

שיעורים מונוגרפיים

2 ש"ס

סה"כ

24 ש"ס

* לתלמידי סנסקריט 8 ש"ס

שנה ג':

סמינריון

4 ש"ס

שיעורים מונוגרפיים (ובכללן שפה שנה ג' שנספרת במניין השעות המונוגרפיות עד 8 ש"ס)

8 ש"ס

סה"כ 

12 ש"ס

המסלול החד-חוגי

במהלך שלוש שנים ילמדו התלמידים 114 ש"ס, לפי הפירוט:

3 שיעורי מבוא תרבותי

12 ש"ס

3 תרגילי מבוא תרבותי

6 ש"ס

2 שיעורי מבוא בין-תרבותי 

6 ש"ס

פרוסמינריון מתודולוגי

4 ש"ס

3 סמינריונים (בהם תוגשנה 2 עבודות סמינריוניות ועבודת רפראט אחת)

12 ש"ס

לימודי שפה חובה (*)

24 ש"ס

שיעורים מונוגרפיים

30 ש"ס

שיעור ייעודי לתלמידי המסלול 

4 ש"ס

לימודים מחוג אחר

16 ש"ס

סה"כ

114 ש"ס

* התלמידים שבחרו בשפת סנסקריט (20 ש"ס) ילמדו בשיעורי בחירה נוספים בהיקף של 4 ש"ס .

הצעה לתכנית לימודים תלת-שנתית

שנה א'

שפה שנה א'

12 ש"ס

3 מבואות תרבותיים

12 ש"ס

3 תרגילי מבוא תרבותי

6 ש"ס

סה"כ

30 ש"ס

שנה ב'

שפה שנה ב' (*)

12 ש"ס

2 שיעורי מבוא בין-תרבותי

6 ש"ס

שיעורים מונוגרפיים

6 ש"ס

שיעור ייעודי למסלול 

4 ש"ס

פרוסמינריון מתודולוגי (סמסטר א')

4 ש"ס

סמינריון (סמסטר ב')

4 ש"ס

סה"כ

36 ש"ס

* לתלמידי סנסקריט 8 ש"ס

שנה ג'

2 סמינריונים

8 ש"ס

שיעורים מונוגרפיים

24 ש"ס

סה"כ

32 ש"ס

 

 

סה"כ בחוג

98 ש"ס

לימודי השלמה (העשרה מחוגים אחרים

16 ש"ס

סה"כ

 

114 ש"ס 

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח