מסלול אמנויות

מסלול מצומצם באמנויות

  • מסלול בהיקף 6-5 ש"ס.
  • הלומדים במסלול זה יכולים להרשם למבחר של קורסי בחירה ממסלול אמנויות שבידיעון התכנית, שאין להם דרישות קדם. מגוון הקורסים מאפשר פריסה רחבה של הלימודים בתחומים השונים של הפקולטה לאמנויות: תולדות האמנות, קולנוע וטלויזיה, אמנות התיאטרון ועוד.
  • ניתן להעזר ביועצות התכנית לשם הכוונה.
  • ניתן ללמוד גם קורסי בחירה מן החוגים בפקולטה לאמנויות, שאינם מופיעים בידיעון התכנית, בהיקף של עד 4 ש"ס ובכפוף לאישור יועצת או ראש התכנית.
  • קורס המסומן "פרוסמינריון" ייחשב קורס בחירה. בקורסי בחירה שהם פרוסמינריונים תוגש עבודה במקום בחינה ויש לעמוד בכל חובות הקורס. 

 

 

לפירוט הקורסים במסלול

 
 

 

קורסי תכנית לימודים בין-פקולטטית לתואר הראשון

ייתכנו שינויים בפרטי הקורסים ובמועדי הבחינות.
יש להתעדכן באתר באופן שוטף ובמיוחד סמוך למועדי הבחינות.

קורסי מסלול מצומצם באמנויות - מסגרת 800

שעות הקרנת סרטים בקורסים של החוג לקולנוע וטלוויזיה

אינן נספרות במניין השעות.

כל הקורסים במסלול זה, כולל הסמינריונים

ייחשבו כקורסי בחירה

קורסי בחירה - מסגרת 800

0861121001 - תחנות בתרבות המערב (תאריך בחינה)
ד"ר אונגר הנריךסמסטר א'+ב'שיעורא'12:00–14:00מכסיקו115 פאסטליכט
0851622801 - תיאוריות טלוויזיוניות פמיניסטיות (תאריך בחינה)
גב' לוי יעלסמסטר א'שיעורא'14:00–16:00מכסיקוא206
0851506001 - מפסיכה ועד ביונסה :מיתוסים ונשים בקולנוע ובטלוויזיה (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' זנגר ענתסמסטר א'סמינרב'10:00–16:00מכסיקוא117
0851652901 - מבוא לתולדות הקולנוע-א' (תאריך בחינה)
מר אינגבר נחמןסמסטר א'שיעורג'10:00–14:00מכסיקו115 פאסטליכט
0851986301 - מגדר בטלוויזיה: השוואה בין תרבותית (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר טלמון מיריסמסטר א'סמינרג'14:00–18:00מכסיקו213
** סמינר של תואר שני, פתוח גם לתואר ראשון
0821172001 - מבוא לאמנות גלובאלית: תרבות חזותית, קולוניאליזם וגלובליזציה (תאריך בחינה)
ד"ר אילת זהרסמסטר א'שיעורד'14:00–16:00מכסיקוא206
0608410301 - 'כמו באגדות': דברים שוולט דיסני לא ספר לכם (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר רוני הלפרןסמסטר א'סמינרד'16:00–20:00גילמן306
0821321501 - ייצוגי גוף, מגדר, ומיניות ביפן (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר אילת זהרסמסטר א'סמינרד'16:00–20:00מכסיקו200
0608100301 - תרבות הגוף: מגדר וייצוגי גוף באמנות המודרנית (תאריך בחינה)
ד"ר דקל טלסמסטר א'שיעורה'10:00–12:00גילמן282
0851986701 - פמיניזם, מגדר,קוויר:תיאוריה וקולנוע (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' יוסף רזסמסטר ב'סמינרא'10:00–16:00מכסיקו117
** סמינר של תואר שני, פתוח גם לתואר ראשון
0851622701 - שוברות שתיקה:קולנוע של נשים (תאריך בחינה)
גב' עוזרי יערהסמסטר ב'שיעורא'12:00–16:00מכסיקו208
0811124001 - אחרים בתיאטרון ובמופע הישראלי (תאריך בחינה)
ד"ר הררי דרורסמסטר ב'שיעורג'14:00–16:00מכסיקו213
0851622901 - ייצוג- עצמי מזרחי בטלוויזיה ובקולנוע הישראליים העכשוויים (תאריך בחינה)
ד"ר אלוש לברון מירב סמסטר ב'שיעורג'16:00–20:00מכסיקו209
0821323001 - הגירה ואמנות בישראל - סוגיות של מגדר וזהות בעידן של גלובליזצ (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר דקל טלסמסטר ב'סמינרג'16:00–20:00מכסיקו200
0851653001 - מבוא לתולדות הקולנוע-ב' (תאריך בחינה)
מר אינגבר נחמןסמסטר ב'שיעורג'10:00–14:00מכסיקו115 פאסטליכט

 

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח