בחינות

AspMaker2010s

  • ייתכנו שינויים בלוח הבחינות.
    יש להתעדכן באתר באופן שוטף ובמיוחד סמוך למועדי הבחינות.
  • תלמיד לתואר ראשון זכאי להיבחן בכל בחינה בשני המועדים שנקבעו לה. הציון הקובע הוא הציון האחרון.
  • אנו ממליצים לסטודנטים להבחן במועד א.
  • מועדי הבחינות ומועדי הגשת עבודות של קורסי חוגים אחרים מתפרסמים בלוח הבחינות של החוג הרלוונטי.
  • בקורסים בהם המטלה הסופית היא עבודה, אין מועד ב'
  • מועד הגשת הסמינרים: סמסטר א' יום א' 14/05/2017, סמסטר ב' וקורסים שנתיים: יום א' 01/10/2017

בהצלחה!!!

סמסטר א'

סוג   שם קורס   מרצים   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
בחינה   נפלאות השינה במיתולוגיה היוונית והרומית   ד"ר רבקה גרשט   01/02/2017  09:00  01/03/2017  09:00 
בחינה   מבוא לספרות היוונית הקלאסית   מר אייל ניסני   07/02/2017  13:00  07/03/2017  13:00 
בחינה   חוק וסדר בעולם הרומי   ד"ר עידו יזרעלוביץ   09/02/2017  13:00  17/03/2017  09:00 
בחינה   האטרוסקים ותרבותם   ד"ר רבקה גרשט   14/02/2017  09:00  09/03/2017  09:00 
בחינה   רפואה בעולם העתיק   ד"ר עידו יזרעלוביץ   17/02/2017  09:00  24/03/2017  09:00 
בחינה   קיקרו הנואם   פרופ' יונתן פרייס   23/02/2017  13:00  02/04/2017  16:00 
עבודה   המלך, המכשפה והלוחם הגיבור: עיצוב דמויות בספרות היוונית הקלא   פרופ' רחל צלניק-אברמוביץ   מועד א : 14/05/2017 בשעה : 13:00 ; הגשה למזכירות החוג בלבד, עד 13:00

עבודה   כלכלה ומשפט בעולם העתיק   פרופ' אורי יפתח   מועד א : 14/05/2017 בשעה : 13:00 ; הגשה למזכירות החוג בלבד, עד 13:00

עבודה   תרבות ותירבות תחת הקיסרות הרומית - בין הלכה למעשה   ד"ר עידו יזרעלוביץ   מועד א : 14/05/2017 בשעה : 09:00 ; הגשה למזכירות החוג בלבד, עד 13:00

עבודה סמינריונית   הביוגרפיה הרומית בקונטקסט: ספרות, תעמולה וחנוך   פרופ' אורי יפתח   מועד א : 14/05/2017 בשעה : 13:00 ; הגשה למזכירות החוג בלבד, עד 13:00

עבודה סמינריונית   קריאה במנון לאפלטון   ד"ר אורנה הררי   מועד א : 14/05/2017 בשעה : 13:00 ; הגשה למזכירות החוג בלבד, עד 13:00

עבודה סמינריונית   שירה לירית רומית   פרופ' אנדריאה רוטשטיין   מועד א : 14/05/2017 בשעה : 13:00 ; הגשה למזכירות החוג בלבד, עד 13:00

עבודה סמינריונית   תפישת "האמת" בכתבי היסטוריונים יוונים ורומים   פרופ' יונתן פרייס   מועד א : 14/05/2017 בשעה : 13:00 ; הגשה למזכירות החוג בלבד, עד 13:00

בחינת ביניים   לשון יוונית למתחילים   פרופ' רחל צלניק-אברמוביץ   12/02/2017  09:00  07/04/2017  09:00 
בחינת ביניים   לשון יוונית למתקדמים   ד"ר פיה האוסקר   12/02/2017  09:00  07/04/2017  09:00 
בחינת ביניים   לשון רומית למתחילים   ד"ר מזור מעין   19/02/2017  13:00  26/03/2017  16:00 
בחינת ביניים   לשון רומית למתקדמים   פרופ' אנדריאה רוטשטיין   19/02/2017  13:00  26/03/2017  16:00 

סמסטר ב'

סוג   שם קורס   מרצים   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
בחינה   מבוא לספרות רומית   מר אברהם ארואטי   10/07/2017  09:00  03/08/2017  09:00 
בחינה   לשון רומית למתחילים   ד"ר מזור מעין   16/07/2017  13:00  10/08/2017  13:00 
בחינה   לשון רומית למתקדמים   פרופ' אנדריאה רוטשטיין   16/07/2017  13:00  10/08/2017  13:00 
בחינה   לשון יוונית למתחילים   פרופ' רחל צלניק-אברמוביץ   23/07/2017  09:00  17/08/2017  09:00 
בחינה   לשון יוונית למתקדמים   ד"ר פיה האוסקר   23/07/2017  09:00  17/08/2017  09:00 
עבודה   מבחר מן השירה הרומית   פרופ' רחל צלניק-אברמוביץ   מועד א : 01/10/2017 בשעה : 13:00 ; הגשה למזכירות החוג בלבד, עד 13:00

עבודה   קיקרו, בעד מילו   ד"ר עידו יזרעלוביץ   מועד א : 01/10/2017 בשעה : 13:00 ; הגשה למזכירות החוג בלבד, עד 13:00

עבודה   קסנופון, קירופיידאה   ד"ר עידו יזרעלוביץ   מועד א : 01/10/2017 בשעה : 13:00 ; הגשה למזכירות החוג בלבד, עד 13:00

עבודה   קריאה בהומרוס   ד"ר פיה האוסקר   מועד א : 01/10/2017 בשעה : 13:00 ; הגשה למזכירות החוג בלבד, עד 13:00

עבודה סמינריונית   אוריפידס, מדיאה   פרופ' מרגלית פינקלברג   מועד א : 01/10/2017 בשעה : 13:00 ; הגשה למזכירות החוג בלבד, עד 13:00

עבודה סמינריונית   מלחמה ושלום ביוון וברומא   פרופ' בנימין איזק   מועד א : 01/10/2017 בשעה : 13:00 ; הגשה למזכירות החוג בלבד, עד 13:00

עבודה סמינריונית   על הדומה והשונה בין הרקלס היווני, הרקלה האטרוסקי והרקולס הרו   ד"ר רבקה גרשט   מועד א : 01/10/2017 בשעה : 13:00 ; הגשה למזכירות החוג בלבד, עד 13:00


בהצלחה בבחינות

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח