דרישות ייחודיות לתלמידי התכנית ללימודי סביבה, חברה ותכנון

התכנית ללימודי סביבה חברה ותכנון 

 

המסלול המחקרי
(הכולל עבודת גמר)


המסלול העיוני
(ללא עבודת גמר)

שיעור חובה  2 ש"ס  2 ש"ס
שיעורי ליבה  8 ש"ס  8 ש"ס
שיעורי מתודולוגיה ומיומנות  4 ש"ס  4 ש"ס
פרויקט ישומי  4 ש"ס  4 ש"ס
שיעורי בחירה והתמחות (כולל סמינריונים)  10 ש"ס 14  ש"ס 
סמינר  מחלקתי  2  סמסטרים (אחת  לשבועיים)
נוכחות חובה  נוכחות חובה
פטור משפה זרה שנייה (או קורסים מתודולוגיים חלופיים בהיקף של 4 ש"ס) 4 ש"ס  
סה"כ שיעורי בחירה והתמחות (כולל סמינריונים) 28  ש"ס + 4 ש"ס (קורסים מתודולוגיים חלופיים לשפה זרה שנייה) 32 ש"ס

 

שיעור חובה (2 ש"ס)
זרמים מתודולוגיים בגיאוגרפיה - 2 ש"ס
סמינר מחלקתי - 2 סמסטרים (אחת לשבועיים) נוכחות חובה 

 

שיעורי ליבה (8 ש"ס)
מיועדים להעניק תשתית תיאורטית משותפת לכל תלמידי התכנית ועוסקים בנושאים כגון התפתחות המחשבה התכנונית, תיאוריות בתכנון, גישות עדכניות של תכנון עירוני ודילמות תפיסתיות בתחום.
יש לבחור קורסים בהיקף של 8 ש"ס (לפחות) מתוך הרשימה להלן:
חוקי תכנון ובניה: היבטים משפטיים וכלכליים – 2 ש"ס
תכנון אזורי ומטרופוליני – 2 ש"ס
ויכוחים ותיאוריות מתקדמות בתכנון – 2 ש"ס
ניידות תחבורה וקיימות – 2 ש"ס
תיאוריות בתכנון ועיצוב עירוני – 2 ש"ס
התנהגות מרחבית בסביבה עירונית – 2 ש"ס
אקלים העיר – 2 ש"ס
נחלת הכלל –2 ש"ס 

 

שיעורי מתודולוגיה ומיומנות (4 ש"ס)
שיעורים העוסקים בגישות ובשיטות המחקר של הסביבה, החברה, תהליכי התכנון ויחסי הגומלין ביניהם, מנקודת מבט כמותית-סטטיסטית ואיכותית-פנומנולוגית. הקורסים יכולים להיחשב גם כשיעורי בחירה. 
יש לבחור קורסים בהיקף של 4 ש"ס (לפחות): 
הקמת מערכות מידע גיאוגרפיות- היבטים תיאורטיים ויישומיים - 2 ש"ס
ניתוח טופולוגי של מערכת גיאוגרפית - 2 ש"ס
מיומנות בתכנון - 4 ש"ס
אפידמיולוגיה סביבתית - 2 ש"ס
תכנון תואם אקלים וסביבה - 2 ש"ס
חישה מרחוק למתקדמים - 2 ש"ס
סוגיות בטיפול במים וטיפול במים ושפכים -  2 ש"ס
ניהול ושימוש בבסיסי מידע לווייני למחקר סביבתית -  2 ש"ס 

  

פרויקט יישומי (4 ש"ס)

מיועד לשלב את החומר הנלמד בעבודת צוות שעניינה טיפול מעשי בבעיה תכנונית בהיבט הסביבתי-חברתי ולאינטגרציה של הנושאים התאורטיים והמתודולוגיים שנלמדו במסגרת התכנית על מנת להתנסות הלכה למעשה בתכנון רב-תחומי ובתכנון יוזם. יש לבחור פרויקט יישומי אחד לפחות בהיקף של 4 ש"ס (פרויקטים יישומיים נוספים יכולים להיחשב גם כשיעור בחירה).
פרויקט יישומי: תכנון עם קהילות - עבר, הווה, עתיד – 4 ש"ס 
פרויקט יישומי: מסלולים בהתחדשות עירונית – 4 ש"ס
פרויקט יישומי: בניית חבילת מדיניות לקידום תחבורה בת קיימא – 4 ש"ס
פרויקט יישומי: צמיחת אזורי תפקוד בעיר – 4 ש"ס (לא יינתן בשנת הלימודים תשע"ז)
פרוייקט יישומי: תכנון, דיור וצדק חברתי - 4 ש"ס (לא יינתן בשנת הלימודים תשע"ז)

 

שיעורי בחירה והתמחות (8 או 12 ש"ס, בהתאם למסלול הלימודים, מחקרי או עיוני)
מאפשרים התמחות בנושאים נבחרים שעניינם יחסי הגומלין בין חברה, סביבה ותכנון. ניתן לבחור מכלל רשימת הקורסים לתואר שני ובכלל זה קורסי ליבה ומתודולוגיה ופרוייקטים יישומיים נוספים. 

 

סמינריון 
תלמידי המסלול עם עבודת גמר מחוייבים בסמינריון אחד ובמסלול ללא עבודת גמר, בשני סמינריונים. הקורסים במסגרתם ניתן להגיש עבודות סמינריון מוגדרים כשו"ס (שיעור וסמינריון). אין להגיש שני סמינריונים אצל אותו מרצה
.

 

 

דרישות יחודיות ללימודי הליבה ב"תכנון עירוני ואזורי" (כחלק מתכנית "סביבה, חברה ותכנון") 
במסגרת התכנית ניתן להשלים את לימודי הליבה ב"תכנון עירוני ואזורי" אשר אושרו ע"י איגוד המתכננים לצורך רישום בפנקס המתכננים של האיגוד.
להלן פירוט לימודי הליבה ב"תכנון עירוני ואזורי":

 

שיעורי חובה (לימודי בסיס) (8 ש"ס)
זרמים מתודולוגיים בגיאוגרפיה - 2 ש"ס
תכנון עירוני – 2 ש"ס (קורס מתואר ראשון המוכר לתואר השני) (אם נלמד קורס זה יש להשלים 2 ש"ס מהתכנית). 
תכנון מרחבי בישראל – 2 ש"ס (קורס מתואר ראשון המוכר לתואר השני) אם נלמד קורס זה יש להשלים 2 ש"ס מהתכנית). 
חוקי תכנון ובניה: היבטים משפטיים וכלכליים – 2 ש"ס
סמינר מחלקתי – 2 סמסטרים (אחת לשבועיים) נוכחות חובה

 

שיעורי ליבה (8 ש"ס)
מיועדים להעניק תשתית תיאורטית משותפת לכל תלמידי התכנית ועוסקים בנושאים כגון התפתחות המחשבה התכנונית, תיאוריות בתכנון, גישות עדכניות של תכנון עירוני ודילמות תפיסתיות בתחום.
יש לבחור קורסים בהיקף של 8 ש"ס (לפחות) מתוך הרשימה להלן, כאשר הקורס בתכנון אזורי ומטרופוליני הינו חובה ולפחות 4 ש"ס מתוך לימודי הליבה חייבות להיות בנושאי תיאוריות בתכנון (שלושת הקורסים מסומנים בכוכבית):

*תכנון אזורי ומטרופוליני – 2 ש"ס   
*ויכוחים ותיאוריות מתקדמות בתכנון – 2 ש"ס
*תיאוריות בתכנון ועיצוב עירוני – 2 ש"ס
  ניידות תחבורה וקיימות – 2 ש"ס
  התנהגות מרחבית בסביבה עירונית – 2 ש"ס
  תכנון עירוני בעידן של קופליקטים, אלימות ופשע – 2 ש"ס
  זהויות, תכנון והעיר הנאו-ליברלית – 2 ש"ס
  נחלת הכלל – 2 ש"ס
  אקלים העיר – 2 ש"ס

 

שיעורי מתודולוגיה ומיומנות (4 – 6 ש"ס)
שיעורים העוסקים במתודולוגיה  ושיטות של חקירת הסביבה, החברה ותהליך התכנון ויחסי הגומלין ביניהם, מנקודת מבט כמותית-סטטיסטית ואיכותנית-פנומנולוגית.  יש לבחור קורסים בהיקף של 4 ש"ס  (במסלול עם עבודת גמר) או 6 ש"ס (במסלול ללא עבודת גמר) מרשימת הקורסים להלן:
מיומנויות בתכנון – 4 ש"ס
הקמת מערכות מידע גיאוגרפיות - היבטים תיאורטיים ויישומיים – 2 ש"ס
מערכות מידע גיאוגרפיות מתקדמות (ממ"ג ב') – 4 ש"ס (קורס מוכר מתואר ראשון)
ניתוח טופולוגי של מערכת גיאוגרפית - 2 ש"ס 
חישה מרחוק למתקדמים – 2 ש"ס
תכנון תואם אקלים וסביבה – 2 ש"ס 

 
פרויקטים יישומיים (8 ש"ס) 

מיועד לשלב את החומר הנלמד בעבודת צוות שעניינה טיפול מעשי בבעיה תכנונית בהיבט הסביבתי-חברתי ולאינטגרציה של הנושאים התאורטיים והמתודולוגיים שנלמדו במסגרת התכנית על מנת להתנסות הלכה למעשה בתכנון רב-תחומי ובתכנון יוזם. יש לבחור 2 פרויקטים בהיקף של 8 ש"ס (לפחות) פרויקטים יישומיים נוספים יכולים להיחשב גם כשיעור בחירה).
פרויקט יישומי: תכנון עם קהילות - עבר, הווה, עתיד – 4 ש"ס 
פרויקט יישומי: מסלולים בהתחדשות עירונית – 4 ש"ס
פרויקט יישומי: בניית חבילת מדיניות לקידום תחבורה בת קיימא – 4 ש"ס
פרויקט יישומי: צמיחת אזורי תפקוד בעיר – 4 ש"ס (לא יינתן בשנה"ל תשע"ז)
פרוייקט יישומי: תכנון, דיור וצדק חברתי - 4 ש"ס (לא יינתן בשנה"ל תשע"ז)

 

שיעורי בחירה והתמחות (להשלמת מכסת השעות לתואר בהתאם למסלול הלימודים, מחקרי או עיוני)
מאפשרים התמחות בנושאים נבחרים שעניינם יחסי הגומלין בין חברה, סביבה ותכנון. ניתן לבחור מכלל רשימת הקורסים לתואר שני ובכלל זה קורסי ליבה ומתודולוגיה נוספים וכן קורסים מחוגים אחרים (באישור ועדת הוראה ובהתאם לנהלים לעיל). 

 

סמינריון: תלמידי המסלול עם עבודת גמר מחוייבים בסמינריון אחד ובמסלול ללא עבודת גמר, בשני סמינריונים. הקורסים במסגרתם ניתן להגיש עבודות סמינריון מוגדרים כשו"ס (שיעור וסמינריון). אין להגיש שני סמינריונים אצל אותו מרצה. 

 

 על פי החלטת איגוד המתכננים:

1. תלמידי התכנית ללימודי סביבה, חברה ותכנון, יכולים להירשם לאיגוד המתכננים במעמד חבר-סטודנט כבר עם תחילת הלימודים לתואר שני. עם סיום לימודי תואר שני יכולים להירשם כחברים באיגוד המתכננים.
2. בוגרי התכנית ללימודי סביבה, חברה ותכנון שהשלימו את ליבת לימודי "תכנון עירוני ואזורי" יהיו זכאים להירשם בפנקס המתכננים בכפוף להמצאת גיליון ציונים.

 

 

 

 

 
ידיעון הפקולטה למדעי הרוח