תכנית אופקים

התכנית מיועדת לתלמידים המתעניינים בתפיסת היהדות כתרבות, ובמשא ומתן הרוחני שבין תרבות זו לתרבויות העולם בכלל, ולזו המערבית בפרט. מטרת התכנית היא העמקה בלימוד מקורות היהדות והשתלבות באתגרי החינוך במדינת ישראל מתוך רצון להשפיע על פניו התרבותיים של דור העתיד של החברה הישראלית. תלמידי התכנית מסיימים בתום שלוש שנים תואר ראשון ותעודת הוראה, שכן ניתן, החל מהשנה השנייה ללימודיהם באוניברסיטה, ללמוד לתעודת הוראה במחשבה יהודית במסגרת בית הספר לחינוך שבאוניברסיטת תל-אביב.

הסטודנטים מתחייבים ללמד, לאחר תום לימודיהם, במערכת החינוך הממלכתית במשך שלוש שנים, בהיקף של שליש משרה לפחות. התכנית מסייעת להם למצוא מקומות עבודה מתאימים בבתי הספר.

מסלול הלימודים "אופקים" הוא מסלול דו-חוגי: החוג הראשון הוא "לימודי התרבות העברית" במגמה לפילוסופיה יהודית; החוג לספרות הוא אחד מהחוגים הנוספים.

סדר הלימודים, חובות הלימודים ודרישות הקדם של תלמידי "אופקים" בחוג לספרות הם ע"פ המסלול הדו-חוגי, אך תלמידי תכנית "אופקים" ילמדו במסגרת החוג לספרות סה"כ 50 ש"ס.

(1) הרישום לחוג לספרות נעשה על פי הנחיות תכנית "אופקים".

(2) תלמידי החוג לספרות במסגרת תכנית "אופקים" חייבים ללמוד בכל קורסי הליבה של החוג (24 ש"ס).

(3) שיעורי הבחירה (בהיקף של 26 ש"ס) יהיו ממגמת ספרות עברית (מסלול 160) או ממגמת ספרות עברית בשילוב קורסים בספרות כללית (מסלול 162) או ממגמת תורת הספרות וספרות כללית (מסלול 163), עם הדגש בלימודי היהדות. קביעת קורסי הבחירה והסמינרים של כל תלמיד תיעשה בתיאום עם יועצי תכנית "אופקים".

לאתר התכנית.

 

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח