קורסי תכנית לתואר השני במדעי הדתות

ייתכנו שינויים בפרטי הקורסים ובמועדי הבחינות.
יש להתעדכן באתר באופן שוטף ובמיוחד סמוך למועדי הבחינות.

בית-הספר לפילוסופיה

תכנית לתואר השני במדעי הדתות

לימודי השלמות

קורסי חובה

0697100201 - מבוא למדעי הדתות: אנתרופולוגיה וסוציולוגיה של הדת (תאריך בחינה)
ד"ר אהרון אנגלברגסמסטר א'שיעורד'12:00–14:00רוזנברג102
0697101001 - מבוא למדעי הדתות: פילוסופיה ופסיכולוגיה של הדת** (תאריך בחינה)
פרופ' רון מרגוליןסמסטר א'שיעורד'16:00–18:00רוזנברג105
0697100501 - תרגיל במבוא למדעי הדתות (תאריך בחינה)
גב' קלרה אונגרסמסטר א'תרגילד'14:00–16:00גילמן261

לימודי התואר השני

סמינריוני חובה לתואר שני

0697409701 - ישראל- דתות רבות לה* (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' אוריה שביטסמסטר א'סמינרב'18:00–20:00גילמןא362
פרופ' אוריה שביטסמסטר ב'סמינרד'18:00–20:00גילמן455
**הקורס יתקיים אחת לשבועיים
0687342301 - חידות דתיות-מזרח ומערב (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' גליה פת-שמיר
ד"ר נחמה ורבין
סמסטר א'סמינרג'14:00–18:00גילמן262
**נחשב כסמינר מתודולוגי עבור תלמידי התכנית למדעי הדתות

סמינריוני בחירה לתואר שני של מורי התכנית

0618406901 - סמינר מחקר: על אמונה ומאמינים (תאריך בחינה)
ד"ר נחמה ורביןסמסטר א'הדרכה אישית00:00–00:00
**מועדי הפגישות יפורסמו בסילבוס ובאתר החוג בתחילת הסמסטר
0618406001 - בעיית הרע בפילוסופיה ובדת** (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר נחמה ורביןסמסטר ב'סמינרג'16:00–20:00גילמן320 ע"ש אלקוב
0697407801 - פונדמנטליזם איסלמי במבט השוואתי (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' אוריה שביטסמסטר א'סמינרא'12:00–16:00גילמןא361
0697406001 - חומר ותודעה - משמעויות רוחניות לידע ביולוגי (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר רונית רותםסמסטר א'סמינרב'16:00–18:00רוזנברג211
0697408701 - דת, חילון ורוחניות עכשווית (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר תומר פרסיקוסמסטר ב'סמינרב'14:00–18:00דן-דוד102
0697405301 - המיתוס בפילוסופיה: מאפלטון לרומנטיקה (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' רון מרגוליןסמסטר ב'סמינרב'18:00–20:00רוזנברג211
0697407701 - הפולמוס היהודי נוצרי פגאני בעת העתיקה (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' גדעון בוהקסמסטר א'+ב'סמינרג'18:00–20:00גילמן261
0697406601 - לוינס בין יהודים לנוצרים (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר ברברה מאיירסמסטר ב'סמינרד'10:00–12:00גילמן260
0697406201 - תיאוריה אברהמית (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר ברברה מאיירסמסטר ב'סמינרב'10:00–14:00רוזנברג212
0697406701 - מה זה פרוטסטנטי? (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר ברברה מאיירסמסטר ב'סמינרד'12:00–14:00גילמן362
0697101101 - Introduction to Western Esotericism (תאריך בחינה)
ד"ר ג'ולי חאג'ססמסטר א'שיעורג'12:00–14:00גילמן317
0697111301 - Secret Religion: Nineteenth-Century Spiritualism and Occulti (תאריך בחינה)
ד"ר ג'ולי חאג'ססמסטר ב'שיעורג'12:00–14:00גילמן362

סמינרים לתואר שני-מחוגים אחרים

** יש לבדוק דרישות קדם בסילבוסים של הקורסים

לימודיי נצרות

0621653101 - מיסטיקה נוצרית (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' אביעד קליינברגסמסטר א'סמינרד'12:00–14:00גילמן323 ע"ש אלקוב
0602611801 - נעורים בחברה היהודית והנוצרית באירופה הקדם מודרנית (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר טלי ברנרסמסטר ב'סמינרד'14:00–16:00גילמןא317
0621653401 - טקסי לידה וטקסי מוות בימי הביניים (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר נעמה כהן-הנגביסמסטר ב'סמינרג'08:00–12:00גילמן497
0621702001 - ציד המכשפות באירופה בעת החדשה המוקדמת (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' תמר הרציגסמסטר א'סמינרג'08:00–12:00גילמן497

לימודיי איסלאם

0659212401 - המטפיזיקה של אבן סינא (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר אחמד אע'באריהסמסטר ב'סמינרב'14:00–18:00רוזנברג212
0631246401 - המקומות הקדושים לאסלאם על פי הקוראן ופרשנותו (תאריך בחינה)
פרופ' אורי רוביןסמסטר ב'שיעורד'10:00–12:00ווב103
0631417101 - דת, הגירה וגלובליזציה בראי הקולנוע (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' אוריה שביטסמסטר ב'סמינרג'14:00–18:00גילמן304
0631401001 - אל-פאראבי על נבואה ופילוסופיה (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר אחמד אע'באריהסמסטר ב'סמינרד'16:00–20:00דן-דוד101
0654420301 - כופר נפש בשריעה ובחברה המוסלמית (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר נורית צפרירסמסטר ב'סמינרד'18:00–20:00גילמן497
ד"ר נורית צפרירסמסטר ב'סמינרה'18:00–20:00גילמן497
0654411501 - לאומיות ודת במזה"ת (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' מאיר ליטבקסמסטר א'סמינרא'16:00–18:00גילמן455
פרופ' מאיר ליטבקסמסטר א'סמינרד'18:00–20:00גילמן455
0654420801 - עמוק באדמה: מוות בחברות מוסלמיות (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' מירי שפר-מוסנזוןסמסטר ב'סמינרב'14:00–16:00גילמןא362
פרופ' מירי שפר-מוסנזוןסמסטר ב'סמינרג'14:00–16:00גילמן455
** דרישות קדם: ידע בשפה הערבית

לימודיי יהדות

0690494801 - מיניות, פרשנות ומוסר (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר מיכאל מאךסמסטר א'+ב'סמינרד'14:00–16:00רוזנברג206 (ספרייה לתלמוד)
0690494701 - אסטרולוגיה ומדע ביהדות העתיקה (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' גדעון בוהקסמסטר א'+ב'סמינרד'12:00–14:00רוזנברג208 ספריה
0690494501 - בין עולמות: בבלי וירושלמי ברכות: במתכונת בית מדרש (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' ורד נעם
פרופ' ישי רוזן-צבי
סמסטר ב'סמינרד'08:00–12:00רוזנברג204 ספריה
0690494601 - מוכסים, גזלנים,יהודים וגויים:בבלי, בבא קמא פרק י (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' ורד נעם
פרופ' ישי רוזן-צבי
סמסטר א'סמינרד'08:00–12:00רוזנברג204 ספריה
0690472501 - טכניקות ופרקטיקות להשגת רוח הקודש בקבלת המאה הט"ז (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' אדם אפטרמןסמסטר א'+ב'סמינרד'16:00–18:00רוזנברג207 (תוכנית אופקים)
0690462201 - זיווג עם האל בסופיות ובחסידות (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' רון מרגוליןסמסטר א'+ב'סמינרד'12:00–14:00רוזנברג207 (תוכנית אופקים)
0690427701 - הפואטיקה של השירה המקראית (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' מאירה פוליאקסמסטר א'סמינרג'10:00–12:00רוזנברג206 (ספרייה לתלמוד)
0690428101 - ספרות המקרא בראי המחקר הספרותי-קוגניטיבי (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר טליה סוצקוברסמסטר א'+ב'סמינרג'12:00–14:00רוזנברג208 ספריה
0690427801 - הרנסנס והמקרא: סוגיות פרשניות (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' מאירה פוליאקסמסטר א'סמינרג'14:00–16:00רוזנברג206 (ספרייה לתלמוד)
0690427901 - תרגום השבעים לספרי מלכויות (שמואל-מלכים) (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר גיא דרשןסמסטר א'+ב'סמינרג'16:00–18:00רוזנברג208 ספריה
0690428001 - קהלת, אקזיסטנציאליזם מקראי על רקע ספרות החכמה (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר נועם מזרחיסמסטר ב'סמינרג'10:00–12:00רוזנברג206 (ספרייה לתלמוד)
0690426301 - זהות וזרות ביצירה המקראית (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' דלית רום-שילוניסמסטר ב'סמינרג'14:00–16:00רוזנברג206 (ספרייה לתלמוד)
0621703501 - היסטוריה וספרות: קריאה ב"מימזיס" של אריך אוארבך (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' יוסף מאלי סמסטר ב'סמינרד'12:00–14:00גילמן320 ע"ש אלקוב
0680517501 - המרידיאן: פאול צלאן ושאלת השירה (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' גלילי שחרסמסטר א'סמינרב'12:00–14:00גילמן450
0677410401 - תגובות יהודיות לשואה (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' חוי דרייפוססמסטר א'סמינרא'10:00–14:00קרטר202 חדר מורים
0677406801 - ממשפחה יהודית למשפחה ישראלית (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' אורית רוזיןסמסטר א'סמינרג'16:00–20:00קרטר203 חדר מורים
0677406401 - האישה והחברה בקהילות היהודיות באירופה (גרמניה, צפון צרפת ואנ (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' שמחה גולדיןסמסטר א'סמינרה'12:00–16:00קרטר202 חדר מורים
0677411001 - חברה במראה: הספרות התלמודית כמקור היסטורי (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר יובל שחרסמסטר ב'סמינרד'16:00–20:00קרטר202 חדר מורים
0677410901 - בין יהודים ונוכרים בעת העתיקה (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' יובל רוטמןסמסטר ב'סמינרג'16:00–20:00קרטר202 חדר מורים
0677407701 - תולדות עם ישראל בעיני אחד ממגורשי ספרד: ספר 'שבט יהודה' (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' ג'רמי כהןסמסטר ב'סמינרא'12:00–16:00קרטר202 חדר מורים
0677410801 - ממהפכת הדפוס לנאורות: היסטוריה תרבותית של יהודי אירופה בעת ה (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר מעוז כהנאסמסטר ב'סמינרה'14:00–18:00קרטר202 חדר מורים
0671415601 - ספר מלכים בראייה היסטורית וארכאולוגית (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' ישראל פינקלשטיין
פרופ' עודד ליפשיץ
סמסטר א'סמינרב'14:00–16:00גילמן319א ע"ש אלקוב
פרופ' ישראל פינקלשטיין
פרופ' עודד ליפשיץ
סמסטר א'סמינרד'16:00–18:00גילמן204 )(סיפריה)

לימודיי פילוסופיה של הדת

0618406001 - בעיית הרע בפילוסופיה ובדת** (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר נחמה ורביןסמסטר ב'סמינרג'16:00–20:00גילמן320 ע"ש אלקוב
0618432601 - שפינוזה - מאמר תיאולוגי מדיני (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר נועה נעמן צאודררסמסטר ב'סמינרה'16:00–20:00גילמן320 ע"ש אלקוב
0618406601 - לחיות על פי הטבע בפילוסופיה הסטואית (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר שרון וייסרסמסטר ב'סמינרו'08:00–12:00גילמן320 ע"ש אלקוב
0659246801 - לאחר מות האל, שאלת המשמעות במאה ה- 20 (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' שטרנגר קרלוסמסטר א'+ב'סמינרה'10:00–12:00דן-דוד211
0659909601 - מחלוקות: פילוסופיה, תאולוגיה, וזהות (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' יוסף שורץסמסטר ב'סמינרג'10:00–14:00גילמןא317
0659919201 - Science and Religion. The historiography of an institutional (תאריך הגשת עבודה)
Prof Jaume Navarroסמסטר ב'סמינרו'09:00–13:00גילמן497

לימודיי דתות מזרח אסיה

0687447501 - ספרות ופילוסופיה בודהיסטית לאורך דרך המשי (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר רועי צהרסמסטר א'סמינרג'16:00–20:00גילמן260
0687448201 - ריקותה של הריקות - עיונים במושגי האין והריקות בדאואיזם ובבוד (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' יעקב רזסמסטר א'סמינרב'14:00–18:00גילמן458 חדר עיון ע"ש
0687444101 - מפולחן לקורוסאווה:התיאטרון והקולנוע היפניים ומה שבינהם (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' סרפר צביקהסמסטר א'סמינרה'10:00–14:00גילמן262
0687447601 - תורה ופולחן בראי הספרות , השירה ואמנויות הבמה ביפן (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר אירית אורבוךסמסטר ב'סמינרג'14:00–18:00גילמן450
0687447701 - המסע למערב:ספרות ודת בסין הקיסרית המאוחרת (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' מאיר שחרסמסטר ב'סמינרג'14:00–18:00דן-דוד210
0687447901 - אלים ואנשים בפסגת העולם:הינדואיזם בהימלאיה ההודית (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר אהוד הלפריןסמסטר ב'סמינרג'16:00–20:00דן-דוד209

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח