פירוט הקורסים

קורסי תכנית פכ"מ

ייתכנו שינויים בפרטי הקורסים ובמועדי הבחינות.
יש להתעדכן באתר באופן שוטף ובמיוחד סמוך למועדי הבחינות.

פילוסופיה, כלכלה, מדע המדינה ומשפטים (פכ"מ) שנה א'

פכ"מ

סמסטר א'

0651101901 - תרגיל צמוד למבוא לפילוסופיה פוליטית (תאריך בחינה)
מר גולדשטיין אוריסמסטר א'תרגילא'16:00–18:00גילמן277
0651101902 - תרגיל צמוד למבוא לפילוסופיה פוליטית (תאריך בחינה)
מר גולדשטיין אוריסמסטר א'תרגילב'16:00–18:00רוזנברג104
0651100701 - מתמטיקה לפכ"מ (תאריך בחינה)
ד"ר גורביץ אנהסמסטר א'שו"תג'09:00–12:00גילמן307
ד"ר גורביץ אנהסמסטר א'שו"תה'08:00–10:00גילמן307
0651100101 - קריאה מודרכת 1 (תאריך בחינה)
מר שי בלכרסמסטר א'תרגילה'16:00–18:00גילמןא317
0651100801 - חוק סמכות ופרשנות: סוגיות בפילוסופיה של המשפט (תאריך בחינה)
פרופ' בנבג'י יצחקסמסטר א'שיעורא'14:00–16:00גילמן326

סמסטר ב'

0651100201 - קריאה מודרכת 2 (תאריך בחינה)
מר ש"י אגמוןסמסטר ב'תרגילה'14:00–16:00דן-דוד209
0651100501 - סטטיסטיקה לפכ"מ (תאריך בחינה)
ד"ר פרל נירסמסטר ב'שו"תג'14:00–17:00דן-דוד205
ד"ר פרל נירסמסטר ב'שו"תה'08:00–10:00גילמן307
0651100301 - פילוסופיה של מדעי החברה (תאריך בחינה)
ד"ר אילנה ארבלסמסטר ב'שיעורב'16:00–18:00גילמן307
ד"ר אילנה ארבלסמסטר ב'שיעורה'12:00–14:00גילמן449

פילוסופיה

סמסטר א'

0618101801 - מבוא לתורת המוסר (תאריך בחינה)
פרופ' עובדיה עזראסמסטר א'שיעורא'10:00–12:00גילמן144 (אולם אתינגר)
0618101201 - מבוא ללוגיקה (תאריך בחינה)
ד"ר דנה ריזנפלדסמסטר א'שיעורא'12:00–14:00גילמן144 (אולם אתינגר)
0618101203 - תרגיל צמוד למבוא ללוגיקה לתלמידי פכ"מ (תאריך בחינה)
גב' חן רווהסמסטר א'תרגילב'14:00–16:00גילמן262
0618101209 - תרגיל צמוד למבוא ללוגיקה לתלמידי פכ"מ (תאריך בחינה)
גב' שירה אחישרסמסטר א'תרגילה'14:00–16:00גילמן319א ע"ש אלקוב
0618101901 - מבוא לפילוסופיה פוליטית (תאריך בחינה)
ד"ר אסף שרוןסמסטר א'שיעורב'18:00–20:00גילמן144 (אולם אתינגר)

סמסטר ב'

0618103202 - מבוא לפילוסופיה חדשה (תאריך בחינה)
ד"ר נועה נעמן צאודררסמסטר ב'שיעורג'18:00–20:00גילמן144 (אולם אתינגר)

כלכלה

סמסטר ב'

יש לבחור שיעור אחד ותרגיל צמוד

1011210310 - מיקרו כלכלה א' (תאריך בחינה)
פרופ' וטשטיין דודסמסטר ב'שיעורג'11:00–14:00ברגלס010
1011210312 - מיקרו כלכלה א' (תאריך בחינה)
גב' ויסמן הדרסמסטר ב'תרגילא'15:00–17:00ברגלס011

מדע המדינה

סמסטר א'

1031111107 - הדרכה בכתיבה מדעית-5 מפגשים**(קבוצה 07 לתלמידי פכ"מ בלבד) (תאריך בחינה)
מר פדלון תומרסמסטר א'תרגילא'14:00–16:00נפתלי204
1031190001 - מבוא ליחסים בינלאומיים ואסטרטגיה (תאריך בחינה)
ד"ר אבולוף אוריאלסמסטר א'שיעורג'16:00–19:00נפתלי201
1031190003 - מבוא ליחסים בינלאומיים ואסטרטגיה (תאריך בחינה)
גב' קנר תמיסמסטר א'תרגילג'15:00–16:00נפתלי206
1031190004 - מבוא ליחסים בינלאומיים ואסטרטגיה** (תאריך בחינה)
גב' עובד אורסמסטר א'תרגילג'14:00–15:00נפתלי205
1031190005 - מבוא ליחסים בינלאומיים ואסטרטגיה (תאריך בחינה)
גב' עובד אורסמסטר א'תרגילג'15:00–16:00נפתלי205

סמסטר ב'

1031100208 - פוליטיקה ומשטר בישראל (תאריך בחינה)
ד"ר שומר יעלסמסטר ב'שיעורב'11:00–14:00נפתלי101
1031100209 - פוליטיקה ומשטר בישראל** (תאריך בחינה)
גב' גני נועהסמסטר ב'תרגילב'14:00–15:00נפתלי208
1031100213 - פוליטיקה ומשטר בישראל** (תאריך בחינה)
גב' פינגר דסברג רעותסמסטר ב'תרגילב'14:00–15:00נפתלי205

משפטים

יש לבחור 3 קורסים על פני השנתיים הראשונות של התואר

מתוך מבחר הקורסים

דיני עונשין/נזיקין/רגולציה/חוק ישראלי/חוקתי

סמסטר א'

1411910201 - משפט חוקתי (תאריך בחינה)
פרופ' גרוס איילסמסטר א'שיעורה'10:00–12:00טרובוביץ105 - אולם הופיין
פרופ' גרוס איילסמסטר א'שיעורב'10:00–12:00טרובוביץ105 - אולם הופיין
1411910310 - משפט ישראלי (תאריך בחינה)
פרופ' שחר יורםסמסטר א'שיעורה'12:00–14:00טרובוביץ35 אולם כס המשפט
פרופ' שחר יורםסמסטר א'שיעורב'12:00–14:00טרובוביץ35 אולם כס המשפט
1411910401 - דיני נזיקין (תאריך בחינה)
ד"ר שור דודסמסטר א'שיעורב'12:00–14:00טרובוביץ105 - אולם הופיין
ד"ר שור דודסמסטר א'שיעורה'12:00–14:00טרובוביץ105 - אולם הופיין
1411910410 - דיני נזיקין (תאריך בחינה)
פרופ' אברהם רונןסמסטר א'שיעורב'10:00–12:00טרובוביץ203
פרופ' אברהם רונןסמסטר א'שיעורה'10:00–12:00טרובוביץ203
1411910411 - דיני נזיקין (תאריך בחינה)
ד"ר שור דודסמסטר א'שיעורה'10:00–12:00טרובוביץ204
ד"ר שור דודסמסטר א'שיעורב'10:00–12:00טרובוביץ204
1411910412 - דיני נזיקין (תאריך בחינה)
פרופ' הראל אלוןסמסטר א'שיעורה'10:00–12:00טרובוביץ206
פרופ' הראל אלוןסמסטר א'שיעורב'10:00–12:00טרובוביץ206

סמסטר ב'

1411910701 - חקיקה ורגולציה (תאריך בחינה)
פרופ' זיו נטעסמסטר ב'שיעורא'10:00–12:00טרובוביץ105 - אולם הופיין
פרופ' זיו נטעסמסטר ב'שיעורד'10:00–12:00טרובוביץ105 - אולם הופיין
1411910710 - חקיקה ורגולציה (תאריך בחינה)
ד"ר לוסטיג דוריןסמסטר ב'שיעורב'08:00–10:00טרובוביץ35 אולם כס המשפט
ד"ר לוסטיג דוריןסמסטר ב'שיעורה'10:00–12:00טרובוביץ35 אולם כס המשפט
1411910901 - דיני עונשין (תאריך בחינה)
ד"ר אוחנה דניאלסמסטר ב'שיעורא'08:00–10:00טרובוביץ105 - אולם הופיין
ד"ר אוחנה דניאלסמסטר ב'שיעורד'08:00–10:00טרובוביץ105 - אולם הופיין

פילוסופיה, כלכלה, מדע המדינה ומשפטים (פכ"מ) שנה ב'

פכ"מ

קורס שנתי

0651203001 - כלכלנים חברתיים (תאריך בחינה)
מר מיקי פלדסמסטר א'+ב'שיעורג'18:00–20:00גילמן277

סמסטר ב'

0651101001 - קורס אינטגרטיבי לפכ"מ: צדק,כלכלה ופוליטיקה (תאריך בחינה)
פרופ' מרגלית יותםסמסטר ב'שיעורד'14:00–16:00גילמן362
0651101101 - החלטה ורציונליות (תאריך בחינה)
פרופ' דקל עדיסמסטר ב'שיעורא'14:00–17:00דן-דוד209
פרופ' דקל עדיסמסטר ב'שיעורד'16:00–19:00גילמן307
0651101102 - החלטה ורציונליות (תאריך בחינה)
מר פרנקו שאולסמסטר ב'תרגילד'16:00–18:00גילמן317

פילוסופיה

סמסטר א'

0618260101 - תורת המוסר - שיעור המשך (תאריך בחינה)
פרופ' אלי פרידלנדרסמסטר א'שיעורג'16:00–18:00גילמן281
0618260102 - תרגיל צמוד לנ"ל - מוסר המשך לתלמידי פכ"מ (תאריך בחינה)
מר אמיר ירצקיסמסטר א'תרגילא'10:00–12:00גילמן306

סמסטר ב'

0618220002 - מבוא לפילוסופיה במאה התשע-עשרה (תאריך בחינה)
ד"ר ענת מטרסמסטר ב'שיעורב'10:00–12:00גילמן326

כלכלה

סמסטר א'

1011210901 - מיקרו כלכלה ב' (תאריך בחינה)
פרופ' רובינשטיין אריאלסמסטר א'שיעורד'16:00–19:00ברגלס011
1011210902 - מיקרו כלכלה ב' (תאריך בחינה)
פרופ' רובינשטיין אריאלסמסטר א'תרגילב'14:00–16:00ברגלס011
1011210203 - מאקרו כלכלה א' (תאריך בחינה)
ד"ר ספורטא איתי
ד"ר וייס דוד
סמסטר א'שיעורה'14:00–17:00ברגלס012
1011210209 - מאקרו כלכלה א' (תאריך בחינה)
מר גרליץ עמריסמסטר א'תרגילג'14:00–16:00ברגלס001

סמסטר ב'

1011210504 - מאקרו כלכלה ב' (תאריך בחינה)
פרופ' ליידרמן ליאונרדוסמסטר ב'שיעורג'11:00–14:00ברגלס012
1011210505 - מאקרו כלכלה ב' (תאריך בחינה)
מר פרלין אנדריסמסטר ב'תרגילב'16:00–18:00ברגלס001
1011210506 - מאקרו כלכלה ב' (תאריך בחינה)
מר פרלין אנדריסמסטר ב'תרגילב'18:00–20:00ברגלס011

מדע המדינה

סמסטר א'

1031111105 - הדרכה בכתיבה מדעית-5 מפגשים**(קבוצה 05 לתלמידי פכ"מ בלבד) (תאריך בחינה)
מר סולודוך עומרסמסטר א'תרגילא'08:00–10:00נפתלי105
1031210301 - כלכלה פוליטית (תאריך בחינה)
ד"ר שדה טלסמסטר א'שיעורא'12:00–14:00נפתלי201
1031210307 - כלכלה פוליטית** (תאריך בחינה)
מר סולודוך עומרסמסטר א'תרגילג'12:00–14:00נפתלי203
1031210501 - מחשבה מדינית בת זמננו (תאריך בחינה)
ד"ר להט גולןסמסטר א'שיעורא'14:00–16:00נפתלי101
1031210502 - מחשבה מדינית בת זמננו** (תאריך בחינה)
מר הוד תמירסמסטר א'תרגילא'18:00–19:00נפתלי205

משפטים

יש לבחור 3 קורסים על פני השנתיים הראשונות של התואר

מתוך מבחר הקורסים

דיני קניין/תאגידים/בינלאומי/מנהלי/עבודה

סמסטר א'

1411922101 - דיני קניין (תאריך בחינה)
פרופ' דויטש מיגלסמסטר א'שיעורה'12:00–14:00טרובוביץ301
פרופ' דויטש מיגלסמסטר א'שיעורב'12:00–14:00טרובוביץ301
1411922201 - דיני תאגידים (תאריך בחינה)
פרופ' פרוקצ'יה אוריאלסמסטר א'שיעורה'10:00–12:00טרובוביץ35 אולם כס המשפט
פרופ' פרוקצ'יה אוריאלסמסטר א'שיעורב'10:00–12:00טרובוביץ35 אולם כס המשפט
1411922301 - משפט בינלאומי פומבי (תאריך בחינה)
ד"ר ליבליך אליאבסמסטר א'שיעורה'12:00–14:00טרובוביץ100 - אולם קגן
ד"ר ליבליך אליאבסמסטר א'שיעורב'12:00–14:00טרובוביץ100 - אולם קגן
1411922410 - משפט מנהלי (תאריך בחינה)
פרופ' קנאור איריססמסטר א'שיעורב'08:00–10:00טרובוביץ301
פרופ' קנאור איריססמסטר א'שיעורה'08:00–10:00טרובוביץ301

סמסטר ב'

1411922501 - דיני עבודה (תאריך בחינה)
ד"ר שמיר הילהסמסטר ב'שיעורד'12:00–14:00טרובוביץ308- אולם בן שמש
ד"ר שמיר הילהסמסטר ב'שיעורא'12:00–14:00טרובוביץ308- אולם בן שמש
1411922110 - דיני קניין (תאריך בחינה)
פרופ' דגן חנוךסמסטר ב'שיעורא'10:00–12:00טרובוביץ301
פרופ' דגן חנוךסמסטר ב'שיעורד'10:00–12:00טרובוביץ301
1411922310 - משפט בינלאומי פומבי (תאריך בחינה)
ד"ר ליבליך אליאבסמסטר ב'שיעורב'08:00–10:00טרובוביץ308- אולם בן שמש
ד"ר ליבליך אליאבסמסטר ב'שיעורה'08:00–10:00טרובוביץ308- אולם בן שמש

פילוסופיה, כלכלה, מדע המדינה ומשפטים (פכ"מ) שנה ג'

פכ"מ

סמסטר א'

0651300101 - סמינר פכ"מ (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר אסף שרוןסמסטר א'+ב'סמינר00:00–00:00

סמסטר ב'

1221432501 - כלכלה התנהגותית לניהול (תאריך בחינה)
ד"ר ארד אילהסמסטר ב'שיעורד'14:00–16:00רקנאטי404

שנתי

0651203001 - כלכלנים חברתיים (תאריך בחינה)
מר מיקי פלדסמסטר א'+ב'שיעורג'18:00–20:00גילמן277

פילוסופיה

סמסטר א'

0618103701 - מבוא למטאפיזיקה ולתורת ההכרה (תאריך בחינה)
ד"ר ירון סנדרוביץסמסטר א'שיעורד'10:00–12:00גילמן144 (אולם אתינגר)

כלכלה

סמסטר א'

יש לבחור שיעור אחד ותרגיל צמוד

1011210601 - מבוא לאקונומטריקה (תאריך בחינה)
ד"ר גוטליבובסקי חמיסמסטר א'שיעורא'14:30–16:00ברגלס012
ד"ר גוטליבובסקי חמיסמסטר א'שיעורב'10:00–12:00ברגלס010
1011210602 - מבוא לאקונומטריקה (תאריך בחינה)
ד"ר גוטליבובסקי חמיסמסטר א'שיעורא'16:00–18:00ברגלס010
ד"ר גוטליבובסקי חמיסמסטר א'שיעורב'12:00–14:00ברגלס012
1011210603 - מבוא לאקונומטריקה (תאריך בחינה)
מר שנן ינאיסמסטר א'תרגילד'17:00–19:00ברגלס012
1011210605 - מבוא לאקונומטריקה (תאריך בחינה)
גב' אביבי הדרסמסטר א'תרגילה'10:00–12:00ברגלס011
1011210607 - מבוא לאקונומטריקה (תאריך בחינה)
דר' ששון רועיסמסטר א'שיעורד'19:00–21:00ברגלס012
דר' ששון רועיסמסטר א'שיעורה'18:30–20:00ברגלס012
1011210608 - מבוא לאקונומטריקה (תאריך בחינה)
מר רובינשטיין אלון יהושסמסטר א'תרגילב'10:00–12:00ברגלס011
1011210609 - מבוא לאקונומטריקה (תאריך בחינה)
מר רובינשטיין אלון יהושסמסטר א'תרגילב'12:00–14:00ברגלס011

סמסטר ב'

1011210610 - מבוא לאקונומטריקה (תאריך בחינה)
ד"ר גוטליבובסקי חמיסמסטר ב'שיעורב'16:30–18:00ברגלס012
ד"ר גוטליבובסקי חמיסמסטר ב'שיעורה'12:00–14:00ברגלס012
1011210611 - מבוא לאקונומטריקה (תאריך בחינה)
מר שנן ינאיסמסטר ב'תרגילד'12:00–14:00ברגלס001

מדע המדינה

סמסטר א'

1031210601 - פוליטיקה השוואתית (תאריך בחינה)
ד"ר קלאובר יבגניסמסטר א'שיעורא'10:00–12:00נפתלי001
1031210602 - פוליטיקה השוואתית** (תאריך בחינה)
גב' לנציאנו הדססמסטר א'תרגילג'09:00–10:00נפתלי105

משפטים

סמסטר א'

1411924010 - משפט וכלכלה (תאריך בחינה)
פרופ' טבח אברהםסמסטר א'שיעורה'14:00–16:00טרובוביץ100 - אולם קגן

שיעורי בחירה

עדיין לא מעודכן, ייתעדכן בימים הקרובים

מתוך החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה

1041310201 - חברה בישראל (תאריך בחינה)
פרופ' הרצוג חנה
פרופ' לוין אפשטיין נח
פרופ' רבינוביץ דני
פרופ' שנהב יהודה
סמסטר ב'שיעורה'16:00–19:00נפתלי101

מתוך החוג לניהול ועל פי הגשת מועמדות

1221700101 - ייעוץ עסקי / ניהולי באירגונים חברתיים (פרויקט נובה) (תאריך בחינה)
ד"ר אבו ענבלסמסטר א'פרויקטה'18:00–21:00רקנאטי409
1221456901 - קליניקה עסקית- ייעוץ אסטרטגי לעסקים קטנים ובינוניים (תאריך בחינה)
ד"ר פרידמן יאירסמסטר ב'פרויקטא'18:00–21:30רקנאטי254

מתוך החוג לפילוסופיה

יש לוודא עמידה בדרישות הקדם של הקורסים והסמינרים לפני רישום

סמסטר א'

0618103001 - מבוא לפילוסופיה יוונית (תאריך בחינה)
ד"ר אורנה הרריסמסטר א'שיעורה'12:00–14:00גילמן223 (אולם ברגר)
0618104101 - מבוא לפילוסופיה של המדע (תאריך בחינה)
ד"ר אורי בלקינדסמסטר א'שיעורב'14:00–16:00גילמן144 (אולם אתינגר)
0618233401 - שיעור יסוד - הפילוסופיה הביקורתית של עמנואל קאנט (תאריך בחינה)
ד"ר ירון סנדרוביץסמסטר א'שיעורד'12:00–14:00גילמן279
0618240101 - פילוסופיה של השפה - שיעור המשך (תאריך בחינה)
פרופ' אלי דרזנרסמסטר א'שיעורב'14:00–16:00גילמן307
0618240102 - תרגיל צמוד לנ"ל - שפה המשך (תאריך בחינה)
מר איתמר בן-יאירסמסטר א'תרגילה'12:00–14:00
0618745801 - לוגיקה - שיעור המשך (תאריך בחינה)
ד"ר עפרה רכטרסמסטר א'שיעורב'16:00–18:00גילמן305
0618745802 - תרגיל צמוד לנ"ל - לוגיקה המשך (תאריך בחינה)
גב' נעמי כורםסמסטר א'תרגילד'08:00–10:00גילמן261
0618201701 - שיעור יסוד - סוגיות במחשבה פוליטית עכשווית (תאריך בחינה)
ד"ר אסף שרוןסמסטר א'שיעורב'16:00–18:00גילמן220

סמינרים

0618365601 - שפינוזה: קריאה ב"אתיקה" (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר נועה נעמן צאודררסמסטר א'סמינרה'16:00–20:00גילמן262
0618352801 - דיון בבעיות אקטואליות (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' עובדיה עזראסמסטר א'סמינרא'12:00–14:00גילמן320 ע"ש אלקוב
פרופ' עובדיה עזראסמסטר א'סמינרב'12:00–14:00גילמןא317
0618406801 - לאקאן ומחשבה פוליטית** (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' רות רונןסמסטר א'סמינרב'10:00–14:00גילמן320 ע"ש אלקוב

סמסטר ב'

0618101501 - מבוא לפילוסופיה של השפה (תאריך בחינה)
ד"ר ענת מטרסמסטר ב'שיעורב'14:00–16:00גילמן326
0618202301 - שיעור יסוד - הנאורות והנאורות-שכנגד (תאריך בחינה)
ד"ר עילית פרברסמסטר ב'שיעורג'14:00–16:00גילמן326
0618258201 - שיעור יסוד - פילוסופיה דרך פרדוקסים (תאריך בחינה)
פרופ' רות ויינטראובסמסטר ב'שיעורא'10:00–12:00גילמן279
0618284501 - שיעור יסוד - פסיכואנליזה ופילוסופיה (תאריך בחינה)
פרופ' רות רונןסמסטר ב'שיעורב'14:00–16:00גילמן280
0618286501 - שיעור יסוד - פילוסופיה של הנפש (תאריך בחינה)
ד"ר יאיר לויסמסטר ב'שיעורב'16:00–18:00גילמן278
ד"ר יאיר לויסמסטר ב'שיעורב'16:00–18:00גילמן278

סמינרים

0618300101 - דיוידסון - פירוש, שפה פעולה (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' אלי דרזנרסמסטר ב'סמינרב'14:00–18:00גילמן320 ע"ש אלקוב
0618490101 - רציונליות תיאורטית ומעשית (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' רות ויינטראובסמסטר ב'סמינרד'12:00–14:00גילמןא362
0618329501 - המדינה של אפלטון (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר שרון וייסרסמסטר ב'סמינרב'10:00–14:00גילמן320 ע"ש אלקוב
0618300301 - סמכות פוליטית: בין אנרכיזם לעריצות (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר אסף שרוןסמסטר ב'סמינרב'12:00–14:00גילמןא362
ד"ר אסף שרוןסמסטר ב'סמינרד'12:00–14:00גילמןא361
0618404801 - מפעולה אישית לפעולה משותפת** (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר יאיר לויסמסטר ב'סמינרב'14:00–16:00גילמןא361
0618301001 - הפילוסופיה הפוליטית של רוסו (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר אבנר ענברסמסטר ב'סמינרה'16:00–20:00רוזנברג212

מתוך ביה"ס לכלכלה

יש לוודא עמידה בדרישות הקדם של הקורסים והסמינרים לפני רישום

סמסטר א

1011210401 - מיקרו כלכלה ג' (תאריך בחינה)
מר בינסקי הדרסמסטר א'שיעורב'16:00–19:00ברגלס010
1011210403 - מיקרו כלכלה ג' (תאריך בחינה)
מר פרנקו שאולסמסטר א'תרגילד'14:00–16:00ברגלס010
1011210404 - מיקרו כלכלה ג' (תאריך בחינה)
ד"ר בשן אורןסמסטר א'שיעורג'14:00–17:00ברגלס012
1011210405 - מיקרו כלכלה ג' (תאריך בחינה)
מר בן-דוד אילסמסטר א'תרגילה'12:00–14:00ברגלס011
1011210406 - מיקרו כלכלה ג' (תאריך בחינה)
מר בן-דוד אילסמסטר א'תרגילה'16:00–18:00ברגלס011
1011322001 - מדיניות כלכלית בישראל (תאריך בחינה)
פרופ' בן- דוד דןסמסטר א'שו"תג'08:00–11:00נפתלי001
1011322101 - ארגון תעשייתי, פיקוח והגבלים עסקיים (תאריך בחינה)
פרופ' גנדל נילסמסטר א'שו"תא'11:00–14:00ברגלס012
1011332101 - בנקאות בישראל: תאוריה ויישום (תאריך בחינה)
ד"ר בנימיני יעלסמסטר א'שו"תב'08:00–10:00ברגלס010
1011330301 - כלכלה מוניטרית בישראל (תאריך בחינה)
פרופ' ליידרמן ליאונרדוסמסטר א'שו"תג'13:00–15:00ברגלס010
1011350901 - אופציות ושווקים פיננסיים (תאריך בחינה)
מר בן יהודה שלומיסמסטר א'שו"תב'12:00–14:00ברגלס010

סמינרים

1011356201 - מאקרו כלכלה ושוק העבודה** (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' ישיב ערןסמסטר א'סמינרב'16:00–18:00ברגלס008
1011356202 - נושאים במאקרו כלכלה** (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר וייס דודסמסטר א'סמינרב'10:00–12:00ברגלס101
1011356203 - כלכלת משפחה** (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' חזן משהסמסטר א'סמינרא'14:00–16:00ברגלס008
1011356204 - נושאים במדיניות ציבורית ובמאקרו כלכלה** (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר סטי עופרסמסטר א'סמינרג'10:00–12:00ברגלס008
1011356206 - נושאים בכלכלה יישומית: תאונות דרכים, פשע, והרתעה** (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר וייסבורד שריתסמסטר א'סמינרג'10:00–12:00ברגלס009
1011356207 - יישומים למודלים כלכליים בשווקים פיננסים** (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר בירד דניאלסמסטר א'סמינרד'12:00–14:00ברגלס008
1011356208 - נושאים בכלכלת עבודה: היצע עבודה, תצרוכת, וחסכון משקי בית** (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר ספורטא איתיסמסטר א'סמינרב'10:00–12:00
1011356209 - משחקים ומכרזים** (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' וטשטיין דודסמסטר א'סמינרג'13:00–15:00ברגלס008

סמסטר ב

1011250001 - חשבונאות לכלכלנים (תאריך בחינה)
ד"ר אינגבר גליסמסטר ב'שו"תד'10:00–12:00ברגלס011
1011210407 - מיקרו כלכלה ג (תאריך בחינה)
פרופ' פרשטמן חיים
ד"ר בשן אורן
סמסטר ב'שיעורב'09:00–12:00ברגלס012
1011210408 - מיקרו כלכלה ג (תאריך בחינה)
פרופ' פרשטמן חיים
ד"ר בשן אורן
סמסטר ב'שיעורג'16:00–19:00ברגלס012
1011210409 - מיקרו כלכלה ג (תאריך בחינה)
מר לוזון פבריססמסטר ב'תרגילג'19:00–21:00ברגלס001
1011210410 - מיקרו כלכלה ג (תאריך בחינה)
מר לוזון פבריססמסטר ב'תרגילד'16:00–18:00ברגלס010
1011210411 - מיקרו כלכלה ג (תאריך בחינה)
מר לוזון פבריססמסטר ב'תרגילד'18:00–19:30ברגלס001
1011210412 - מיקרו כלכלה ג (תאריך בחינה)
פרופ' רובינשטיין אריאלסמסטר ב'שיעורד'16:00–19:00ברגלס011
1011210413 - מיקרו כלכלה ג (תאריך בחינה)
פרופ' רובינשטיין אריאלסמסטר ב'תרגילב'14:00–16:00ברגלס011
1011210414 - מיקרו כלכלה ג' (תאריך בחינה)
ד"ר בשן אורן
פרופ' פרשטמן חיים
סמסטר ב'שיעורה'14:00–17:00ברגלס012
1011210415 - מיקרו כלכלה ג' (תאריך בחינה)
מר בן-דוד אילסמסטר ב'תרגילג'14:00–16:00ברגלס011
1011210416 - מיקרו כלכלה ג' (תאריך בחינה)
מר בן-דוד אילסמסטר ב'תרגילג'16:00–18:00ברגלס011

תרגיל צמוד למיקרו כלכלה ג'

1011340501 - שווקי המט"ח והשפעתם על המשק (תאריך בחינה)
ד"ר מופקדי טלסמסטר ב'שו"תב'18:00–20:00ברגלס001
1011347401 - רגולציה מיקרו כלכלית (תאריך בחינה)
ד"ר שלם רועיסמסטר ב'שו"תג'16:00–18:00ברגלס001
1011355001 - הסטוריה כלכלית (תאריך בחינה)
ד"ר גולדברג דרורסמסטר ב'שו"תא'13:00–15:00ברגלס011

סמינרים

1011356212 - נושאים במאקרו כלכלה** (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר וייס דודסמסטר ב'סמינר00:00–00:00ברגלס009
1011356215 - משחקים בייסיאנים ועיצוב מכניזמים** (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' פוזנר עדיסמסטר ב'סמינר00:00–00:00ברגלס008
1011356217 - נושאים בכלכלת עבודה: היצע עבודה, תצרוכת, וחסכון משקי בית** (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר ספורטא איתיסמסטר ב'סמינר00:00–00:00ברגלס008
1011356219 - נושאים נבחרים במיקרו כלכלה וארגון תעשייתי** (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' פרשטמן חייםסמסטר ב'סמינר00:00–00:00ברגלס008
1011356221 - יישומים למודלים כלכליים בשווקים פיננסים** (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר בירד דניאלסמסטר ב'סמינר00:00–00:00ברגלס009
1011356222 - תכנון שווקים** (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' אליעז כפירסמסטר ב'סמינר00:00–00:00ברגלס008
1011356223 - פריקונומיקס: סמינר בכלכלה פופולרית** (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' נאמן צביסמסטר ב'סמינר00:00–00:00ברגלס008
1011356224 - נושאים בכלכלת עבודה וחינוך** (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר שלוסר אנליהסמסטר ב'סמינר00:00–00:00ברגלס101

מתוך החוג למדע המדינה

יש לוודא עמידה בדרישות הקדם של הקורסים והסמינרים לפני רישום

סמסטר א'

1031180001 - מבוא למינהל ולמדיניות ציבורית (תאריך בחינה)
ד"ר אופק חנהסמסטר א'שיעורד'15:00–18:00נפתלי101
1031180002 - מבוא למינהל ולמדיניות ציבורית (תאריך בחינה)
גב' פורמן רבינוביץ עליזהסמסטר א'תרגילא'12:00–13:00נפתלי108
1031210801 - אסטרטגיה בעידן המודרני (תאריך בחינה)
פרופ' גת עזרסמסטר א'שיעורב'10:00–12:00נפתלי210
1031210802 - אסטרטגיה בעידן המודרני (תאריך בחינה)
גב' פריד שרהסמסטר א'תרגילב'14:00–15:00נפתלי106
1031210803 - אסטרטגיה בעידן המודרני (תאריך בחינה)
מר פלדמן דורוןסמסטר א'תרגילב'09:00–10:00נפתלי205
1031369801 - היחסים הבינלאומיים של המזרח התיכון (תאריך בחינה)
ד"ר הוניג אורסמסטר א'פרו"סא'08:00–10:00נפתלי208
1031385201 - שפה ופוליטיקה (תאריך בחינה)
ד"ר חוברס אילסמסטר א'פרו"סא'16:00–18:00נפתלי425
1031390001 - אתגרים לדמוקרטיה במאה ה-21: כלכלה גלובלית, רב-תרבותיות וצדק (תאריך בחינה)
פרופ' ספקטורווסקי אלברטוסמסטר א'פרו"סב'12:00–14:00נפתלי203
1031369701 - פוליטיקה והכלכלה הבינלאומית (תאריך בחינה)
פרופ' מרגלית יותםסמסטר א'שיעורב'09:00–12:00נפתלי207
1031379301 - תיאוריות של אינטגרציה (תאריך בחינה)
ד"ר לופוביץ אמירסמסטר א'שיעורב'18:00–21:00נפתלי208
1031379701 - הפוליטיקה של הכלכלה: סוגיות עכשוויות (תאריך בחינה)
ד"ר מנדלקרן רונןסמסטר א'שיעורד'09:00–12:00נפתלי208

סמינרים

1031447301 - אסטרטגיות של אלימות ומשא ומתן: דינאמיקות של סיכסוכים (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר הוניג אורסמסטר א'סמינרב'18:00–21:00נפתלי425
1031379001 - כתיבת חוקות (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר לרנר חנהסמסטר א'סמינרב'10:00–14:00נפתלי425
1031395101 - אסטרטגיית ההרתעה ביחסים הבינלאומיים: מהמלחמה הקרה ועד המלחמה (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר לופוביץ אמירסמסטר א'סמינרב'12:00–14:00נפתלי422
ד"ר לופוביץ אמירסמסטר א'סמינרג'10:00–12:00נפתלי422
1031392201 - טרור ומוסר ציבורי (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' מייזלס תמרסמסטר א'סמינרד'15:00–19:00נפתלי425
1031392301 - פאשיזם, נציונאל-סוציאליזם וימין חדש: עבר והווה (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' ספקטורווסקי אלברטוסמסטר א'סמינרג'16:00–20:00נפתלי425
1031395501 - טרור ולוחמה בטרור: מהלח"י ועד אל-קעידה (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר הוניג אורסמסטר א'סמינרד'08:00–12:00נפתלי422

סמסטר ב'

1031210807 - אסטרטגיה בעידן המודרני (תאריך בחינה)
פרופ' גת עזרסמסטר ב'שיעורב'10:00–12:00נפתלי210
1031210808 - אסטרטגיה בעידן המודרני (תאריך בחינה)
מר פלדמן דורוןסמסטר ב'תרגילב'14:00–15:00נפתלי206
1031210809 - אסטרטגיה בעידן המודרני (תאריך בחינה)
מר פדלון תומרסמסטר ב'תרגילב'14:00–15:00נפתלי207
1031321701 - עיונים במקאבלי (תאריך בחינה)
פרופ' גת עזרסמסטר ב'פרו"סב'12:00–14:00נפתלי203
1031390002 - אתגרים לדמוקרטיה במאה ה-21: כלכלה גלובלית רב-תרבותיות וצדק (תאריך בחינה)
פרופ' ספקטורווסקי אלברטוסמסטר ב'פרו"סד'12:00–14:00נפתלי425
1031386201 - דעת קהל סקרים ופוליטיקה (תאריך בחינה)
פרופ' שמיר מיכלסמסטר ב'פרו"סג'16:00–18:00נפתלי422
1031386301 - סוגיות במשפט ופוליטיקה (תאריך בחינה)
ד"ר לרנר חנהסמסטר ב'פרו"סד'12:00–14:00נפתלי419
1031310201 - מדיניות ומדינאות מעשית (תאריך בחינה)
ד"ר קלאובר יבגניסמסטר ב'שיעורב'14:00–16:00נפתלי001
1031310001 - התנהגות פוליטית בישראל (תאריך בחינה)
ד"ר מנדלקרן רונןסמסטר ב'שיעורב'12:00–14:00נפתלי001
1031355201 - המחשבה הפוליטית בציונות (תאריך בחינה)
ד"ר חוברס אילסמסטר ב'שיעורד'09:00–12:00נפתלי205
1031379501 - הפוליטיקה והדיפלומטיה של הספורט (תאריך בחינה)
מר פדלון תומרסמסטר ב'שיעורג'16:00–19:00נפתלי103
1031379801 - "מגש הכסף" - מאה שנות כלכלה פוליטית בישראל (תאריך בחינה)
ד"ר מנדלקרן רונןסמסטר ב'שיעורב'09:00–12:00נפתלי204
1031385001 - צבא שיש לו מדינה? יחסי צבא מדינה וביטחון לאומי במאה ה-20 (תאריך בחינה)
ד"ר הוניג אורסמסטר ב'שיעורב'08:00–11:00נפתלי206

סמינרים

1031454601 - רטוריקה (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' קוצ'ין מיכאלסמסטר ב'סמינרא'12:00–15:00נפתלי425
1031447401 - הבנת הגנרלים של סטלין, היטלר ומובארכ: במשטרים אוטוריטריים (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר הוניג אורסמסטר ב'סמינרב'18:00–21:00נפתלי425
1031392302 - פאשיזם, נציונאל-סוציאליזם וימין חדש: עבר והווה (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' ספקטורווסקי אלברטוסמסטר ב'סמינרג'12:00–16:00נפתלי203
1031392202 - טרור ומוסר ציבורי (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' מייזלס תמרסמסטר ב'סמינרא'15:00–19:00נפתלי425
1031434101 - יחסי המינים במחשבה המדינית: מגדר, ז'אנר ספרותי, ושלטון יצוגי (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' קוצ'ין מיכאלסמסטר ב'סמינרג'12:00–16:00נפתלי314
1031384201 - דת ומדינה (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר לרנר חנהסמסטר ב'סמינרד'08:00–12:00נפתלי419
0618404801 - מפעולה אישית לפעולה משותפת (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר יאיר לויסמסטר ב'סמינרד'14:00–16:00גילמןא361

סמינרים שנתיים

1031381201 - הפוליטיקה של כלכלת האיחוד האירופי (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר שדה טלסמסטר ב'סמינרה'08:00–10:00נפתלי505
ד"ר שדה טלסמסטר א'סמינרד'16:00–18:00נפתלי421
1031396101 - למה לי פוליטיקה עכשיו? מוות, חופש והחיפוש אחר משמעות (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר אבולוף אוריאלסמסטר א'+ב'סמינרב'18:00–20:00נפתלי422

מתוך הפקולטה למשפטים

מיועד לתלמידי שנה ג' בלבד

1411659040 - רגולציה של שווקים (תאריך בחינה)
פרופ' גילה דיוידסמסטר א'שיעורד'18:00–20:00טרובוביץ207

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח