התכנית לכתיבה יוצרת ע"ש פולה ונח מוזס במסלול הדו-חוגי

 

תלמידי התכנית ילמדו את לימודי הליבה של החוג (24 ש"ס), ישתתפו בסדנאות כתיבה בתחום הפרוזה והשירה וילמדו קורסי בחירה וסמינרים בספרות עברית וכללית. המניין הכולל של שעות הלימוד בתכנית הוא 64 ש"ס.
מספר המקומות בתכנית לכתיבה יוצרת מוגבל. המבקשים ללמוד בתכנית יגישו לוועדת הקבלה מטלה מעשית, וזאת לאחר שנמצאו מתאימים להתקבל לחוג לספרות לפי תנאי הקבלה הכלליים של הפקולטה. תלמידים שהתקבלו לחוג, אך לא לתכנית, יוכלו ללמוד במגמה לספרות עברית וספרות כללית, או להיבחן לקבלה לתכנית לתרגום ספרות, לפי בחירתם.

 

הרכב הלימודים בתכנית:

לימודי ליבה - 24 ש"ס

קורסים ייעודיים של התכנית – 20 ש"ס

לימודי בחירה וסמינרים מהמגמה לספרות עברית וספרות כללית (בחלוקה שווה) – 20 ש"ס

 

מבנה הלימודים הייעודיים (קורסים וסדנאות בכתיבה יוצרת), 20 ש"ס
כללי: 
בשנה הראשונה ילמדו כל תלמידי התכנית בסדנאות משולבות של פרוזה ושירה. כל תלמיד ילמד בסדנה אחת בכל סמסטר, אצל אותו מורה בשני הסמסטרים. בתום השנה הראשונה ללימודים יתקיים מיון, שיקבע מי מהתלמידים ימשיך בתכנית ומי לא יוכל להמשיך ללמוד במסגרת התכנית לכתיבה יוצרת. מי שיבחר או ייאלץ להפסיק את לימודיו בתכנית לכתיבה יוצרת יוכל להמשיך בלימודים בחוג לספרות, במגמה לספרות עברית וספרות כללית. כל השעות שנלמדו בשנה הראשונה ייספרו במסגרת הלימודים לקראת התואר. למי שיעברו למגמה האחרת בתום השנה הראשונה ללימודים יהיה סך כל השעות הנדרשות להשלמת התואר 56 ש"ס במסלול הדו-חוגי (ולא 64 ש"ס, כנדרש במגמת מקצועות הכתיבה).

התלמידים שיעברו לשנה השנייה במסגרת התכנית לכתיבה יוצרת יבחרו סדנאות כתיבה בפרוזה ו/או שירה בשנים ב' ו-ג'. כן ישלימו בשנים אלה את כל המחויבויות הייעודיות (ראו להלן) ואת שאר לימודי הבחירה והסמינרים.

 

מבנה הלימודים הייעודיים לאורך שלוש שנות התואר:

1) סדנאות כתיבה (12 ש"ס):  
א. שנה א': שתי סדנאות משולבות (2 ש"ס כל אחת), אחת בכל סמסטר, אצל שני מורים שונים.
ב. שנים ב' ו-ג': ארבע סדנאות (2 ש"ס כל אחת), אחת בכל סמסטר, בפרוזה ו/או שירה. יש ללמוד סדנאות אצל שני מורים לפחות. במהלך כל סדנה יש להגיש עבודות כתיבה באופן שוטף. בסוף כל סדנה יינתן ציון, כמו בכל קורס בחוג.

2) סדנאות וקורסים שונים (8 ש"ס) - חובה:
א. סדנת "כתיבה דרמטית ומחשבה עלילתית" (2 ש"ס, מופיעה ברשימת סדנאות התכנית).את הסדנה אפשר ללמוד בשנים ב' או ג'.
ב. קורס "מפגשים על יצירה" (2 ש"ס). את הקורס אפשר ללמוד בשנים ב' או ג'.
ג. לימודי הלשון העברית (2 – 4 ש"ס): יש לבחור מתוך הקורסים של החוג ללשון עברית. יש להירשם לקורס זה במזכירות החוג ללימודי התרבות העברית. את הקורס יש ללמוד בשנים א' או ב'.
ד. קורס או סדנה מתכנית תרגום הספרות של החוג (2 ש"ס).

3) אירועים ומפגשים: תכנית הכתיבה היוצרת תקיים במהלך שנת הלימודים שלושה אירועים (אירוע פתיחת השנה, מפגש אמצע שנה וביקורת עבודות, מפגש סיום שנה) בשיתוף עם תלמידי סדנאות הכתיבה של התואר השני. ההשתתפות באירועים אלה היא חובה.

לימודי בחירה וסמינרים (20 ש"ס):

א. תלמידי התכנית ילמדו קורסי בחירה בהיקף 16-12 ש"ס מתוך קורסי הבחירה של מגמת ספרות עברית וספרות כללית (בחלוקה שווה). ניתן ללמוד את קורסי הבחירה לאורך שלוש שנות הלימודים לתואר, אך בעת הבחירה יש לשים לב לדרישות הקדם של הקורסים והסמינרים (אם יש כאלה) כדי לא לעכב את אפשרות הקבלה לסמינריון כלשהו. במסגרת לימודי הבחירה מומלץ ללמוד בקורסים של הספרות/השירה העברית בימי הביניים ובקורסים בתחום הספרות העממית.

ב. תלמידי התכנית ילמדו סמינרים בהיקף  של 8-4 ש"ס מתוך הסמינרים של מגמת ספרות עברית וספרות כללית. יש לכתוב באחד מהם עבודה סמינריונית ובשני עבודת רפרט. שאר הכללים ללימודי סמינרים ראו בסעיף "מבנה הלימודים במסלול הדו-חוגי במגמת ספרות עברית וספרות כללית".

 

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח