מזכירות החוג

ראש החוג: פרופ' איריס מילנר 

עוזרת מנהלית בחוג: גב' מיקה שחר

מזכירת תלמידים: גב' חוה שמואלי-רוזנברג

 

מזכירות החוג:
בנין גילמן, חדר 358, טל' 03-6409689, 03-6409502

קבלת קהל:
ימים א', ג' ו- ד', שעות 13:30-10:00 
יום ב' שעות 15:00-10:00

דואר אלקטרוני:
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

אתר החוג באינטרנט: http://www.tau.ac.il/humanities/literature

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח